Logo

Hoeveel kost uw TFP-behandeling?

Bij ons kunt u steeds rekenen op een zeer persoonlijke behandeling en dit tegen een concurrentiële en op maat gemaakte prijs. Hier komt u te weten hoeveel een bepaalde TFP-behandeling kost en hoeveel u terugbetaald krijgt van uw verzekering.

TFP fertility treatment in Germany

Kosten van de behandelingspakketten

De eigen bijdrage, exclusief medicatie en aanvullende diensten, bedraagt ongeveer 2.400,00 EUR per cyclus. Het individuele remgeld hangt af van het remgeldtarief van de ziekteverzekering (afhankelijk van de ziekteverzekering tot 100%).

Scenario 1 – IVF/ ICSI

Prijsklasse

3.200,00 - 3.700,00 € *

Eerste gesprek

-

IVF/ ICSI-behandeling met embryokweek en embryotransfer

-

Anesthesie

-

Geri TimeLaps

-

Geneesmiddelen voor hormonale stimulatie*

*Geschatte kosten, totaal bedrag hangt af van type medicijn, dosis en inname tijd.

-

Scenario 2 - Intra-uteriene inseminatie (IUI) (stimuleringscyclus)

Prijsklasse

500,00 - 1.000,00 € *

Eerste gesprek

-

IUI-behandeling, folliculaire controle, spermavoorbereiding** en spermaoverdracht

** buitenlandse zaden op aanvraag

-

Geneesmiddelen voor hormonale stimulatie*

*Geschatte kosten, totaal bedrag hangt af van type medicijn, dosis en inname tijd.

-

Scenario 3 - Intra-uteriene inseminatie (IUI) (spontane cyclus)

Prijsklasse

250,00 - 500,00 € *

Eerste gesprek

-

IUI-behandeling, follikelcontrole, spermavoorbereiding** incl. matching (RI Getuige) en spermatransfer

** buitenlandse zaden op aanvraag

-

Geneesmiddelen voor hormonale stimulatie*

*Geschatte kosten, totaal bedrag hangt af van type medicijn, dosis en inname tijd.

-

Scenario 4 – Social Freezing

Prijsklasse

3.600,00 € * **

Eerste gesprek

-

Prik

*Geschatte kosten, totaal bedrag hangt af van type medicijn, dosis en inname tijd.

-

** plus jaarlijkse opslagkosten

360,00 €

Wettelijke ziekteverzekering


Hoewel op 1 april 2004 een wet werd aangenomen die bepaalt dat wettelijk verzekerden 50% van de kosten van een vruchtbaarheidsbehandeling zelf moeten dragen, verlenen steeds meer wettelijk verzekerden een hogere of zelfs een volledige dekking indien aan bepaalde criteria wordt voldaan. Daarom kunt u het beste individueel bij uw ziektekostenverzekeraar informeren welke kosten uw ziektekostenverzekeraar dekt.


Voorwaarden voor kostendekking voor personen met een wettelijke ziekteverzekering


Voordat de behandeling begint, moeten de kosten en het behandelplan door uw ziektekostenverzekeraar zijn goedgekeurd. De wettelijke ziekteverzekeringsmaatschappij is alleen verplicht te betalen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:


  • De patiënten moeten met elkaar getrouwd zijn.


  • De vrouw en de man moeten de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt vóór het begin van de therapie. De echtgenote mag bij het begin van de therapie de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt, de echtgenoot de leeftijd van 50 jaar nog niet.


  • De vrouw moet een immuunbescherming tegen rodehond hebben en beide echtgenoten moeten een negatieve HIV-test hebben.


  • Het paar moet geadviseerd over de medische, psychologische en sociale aspecten van kunstmatige inseminatie.


  • In het geval van ICSI-behandeling moeten twee actuele spermiogrammen (met een tussenpoos van ten minste twaalf weken) beschikbaar zijn die aan de ICSI-criteria voldoen.

  • Noch de vrouw, noch de man mag gesteriliseerd worden.


Particuliere ziektekostenverzekering


Particuliere facturering is van toepassing indien het paar particulier verzekerd is of indien een van de partners particulier verzekerd is en de kinderloosheid door hem/haar is veroorzaakt ("causaliteitsbeginsel"). Voordat u met de behandeling begint, zullen wij u informeren over de kosten.

Particuliere facturering voor diensten is ook noodzakelijk in de volgende gevallen:

  • Het echtpaar voldoet niet aan de voorwaarden voor kostendekking door de wettelijke ziektekostenverzekering.


  • De uitkeringen van de wettelijke verzekering zijn uitgeput.


  • Er worden maatregelen uitgevoerd die niet tot de prestaties van de wettelijke ziektekostenverzekering behoren.

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.