Logo

Kosten & kostenabsorptie

Bij ons kunt u steeds rekenen op een zeer persoonlijke behandeling en dit tegen een concurrentiële en op maat gemaakte prijs. Hier komt u te weten hoeveel een bepaalde TFP-behandeling kost en hoeveel u terugbetaald krijgt van uw verzekering.

People taking a test

Kosten van de behandelingspakketten

De eigen bijdrage voor het echtpaar, exclusief medicatie en aanvullende diensten, bedraagt ongeveer 2.400,00 EUR per cyclus. Het individuele remgeld hangt af van het remgeldtarief van de ziekteverzekering (afhankelijk van de ziekteverzekering tot 100%).

Scenario 1 – IVF/ ICSI

Prijsklasse

3.200,00 - 3.700,00 € *

Eerste gesprek

-

IVF/ ICSI-behandeling met embryokweek en embryotransfer

-

Anesthesie

-

Geri TimeLaps

-

Geneesmiddelen voor hormonale stimulatie*

*Geschatte kosten, totaal bedrag hangt af van type medicijn, dosis en inname tijd.

-

Scenario 2 - Intra-uteriene inseminatie (IUI) (stimuleringscyclus)

Prijsklasse

500,00 - 1.000,00 € *

Eerste gesprek

-

IUI-behandeling, folliculaire controle, spermavoorbereiding** en spermaoverdracht

** buitenlandse zaden op aanvraag

-

Geneesmiddelen voor hormonale stimulatie*

*Geschatte kosten, totaal bedrag hangt af van type medicijn, dosis en inname tijd.

-

Scenario 3 - Intra-uteriene inseminatie (IUI) (spontane cyclus)

Prijsklasse

250,00 - 500,00 € *

Eerste gesprek

-

IUI-behandeling, follikelcontrole, spermavoorbereiding** incl. matching (RI Getuige) en spermatransfer

** buitenlandse zaden op aanvraag

-

Geneesmiddelen voor hormonale stimulatie*

*Geschatte kosten, totaal bedrag hangt af van type medicijn, dosis en inname tijd.

-

Scenario 4 – Social Freezing

Prijsklasse

3.600,00 € * **

Eerste gesprek

-

Prik

*Geschatte kosten, totaal bedrag hangt af van type medicijn, dosis en inname tijd.

-

** plus jaarlijkse opslagkosten

360,00 €

Wettelijke ziekteverzekering


Hoewel op 1 april 2004 een wet werd aangenomen die bepaalt dat wettelijk verzekerden 50% van de kosten van een vruchtbaarheidsbehandeling zelf moeten dragen, verlenen steeds meer wettelijk verzekerden een hogere of zelfs een volledige dekking indien aan bepaalde criteria wordt voldaan. De ziektekostenverzekeraars regelen deze dekking van extra kosten in hun statuten. Ook de voorwaarden voor de dekking van de extra kosten en het bedrag van de dekking van de extra kosten worden daar geregeld. Echtparen die niet gehuwd zijn, kunnen ook pro rata worden vergoed. Daarom kunt u het beste individueel bij uw ziektekostenverzekeraar informeren welke kosten uw ziektekostenverzekeraar dekt. Informeer ook bij uw ziektekostenverzekeraar naar de voorwaarden en de hoogte van de gedekte extra kosten.


Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek over welke kosten u kunt declareren bij uw ziektekostenverzekering.
Voorwaarden voor kostendekking voor personen met een wettelijke ziekteverzekering


Voordat de behandeling begint, moeten de kosten en het behandelplan door uw ziektekostenverzekeraar zijn goedgekeurd. Deze wordt u verstrekt door uw arts in het vruchtbaarheidscentrum na controle van de hieronder vermelde criteria. De wettelijke ziekteverzekeringsmaatschappij is alleen verplicht te betalen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:


  • De patiënten moeten met elkaar getrouwd zijn.


  • De vrouw en de man moeten de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt vóór het begin van de therapie. De echtgenote mag bij het begin van de therapie de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt, de echtgenoot de leeftijd van 50 jaar nog niet.


  • De vrouw moet een immuunbescherming tegen rodehond hebben en beide echtgenoten moeten een negatieve HIV-test hebben.


  • Het paar moet vooraf door een arts die de procedures niet zelf uitvoert, zijn geadviseerd over de medische, psychologische en sociale aspecten van kunstmatige inseminatie.


  • In het geval van ICSI-behandeling moeten twee actuele spermiogrammen (met een tussenpoos van ten minste twaalf weken) beschikbaar zijn die aan de ICSI-criteria voldoen. De evaluatie van het sperma wordt uitgevoerd volgens de geldige richtlijnen van de WHO.


  • Noch de vrouw, noch de man mag gesteriliseerd worden.


Als u als koppel niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, is alleen particuliere facturering van de vruchtbaarheidsbehandeling mogelijk.
Particuliere ziektekostenverzekering


Particuliere facturering is van toepassing indien het paar particulier verzekerd is of indien een van de partners particulier verzekerd is en de kinderloosheid door hem/haar is veroorzaakt ("causaliteitsbeginsel").


In geval van particuliere facturering zullen wij met u een individuele honorariaovereenkomst sluiten. De terugbetaling van de kosten door uw particuliere ziektekostenverzekering of andere terugbetalingsinstanties (bv. toelage, enz.) is mogelijk niet of niet in volle omvang gegarandeerd.


Voordat u met de behandeling begint, zullen wij u informeren over de kosten. U ontvangt van ons vooraf een gedetailleerde kostenraming volgens de "Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)".


Particuliere facturering voor diensten is ook noodzakelijk in de volgende gevallen:

  • Het echtpaar voldoet niet aan de voorwaarden voor kostendekking door de wettelijke ziektekostenverzekering.


  • De uitkeringen van de wettelijke verzekering zijn uitgeput.


  • Er worden maatregelen uitgevoerd die niet tot de prestaties van de wettelijke ziektekostenverzekering behoren.
Bijkomend voordeel van de ziekteverzekeringsmaatschappijen


Veel ziektekostenverzekeraars dekken onder bepaalde voorwaarden de kosten van uw eigen bijdrage.


De statuten van de ziekteverzekeringsmaatschappijen zijn vaak verschillend. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.