Logo

Immunologie

Het kan voorkomen dat een uitblijvende zwangerschap veroorzaakt wordt door een immunologische reden. Lees hier meer over immunologie en hoe wij u dankzij onze vruchbaarheidsbehandelingen toch kunnen helpen.

wild flower field, couple hugging

Wat te doen als een fertiliteitsbehandeling niet succesvol is?


Ondanks de zeer effectieve behandelingsmogelijkheden leidt niet iedere fertiliteitsbehandeling tot een succes. Het komt voor dat vrouwen wel zwanger worden, maar telkens weer een miskraam hebben. De oorzaken van de zogenoemde herhaalde miskramen – doorgaans in het vroege stadium van de zwangerschap – zijn complex. In ongeveer de helft van de gevallen is het niet mogelijk een duidelijke oorzaak van de herhaalde zwangerschapsonderbrekingen aan te wijzen. Zijn genetische stoornissen, infecties of tumoren als oorzaak uit te sluiten? Dan bestaat de mogelijkheid dat de onvervulde kinderwens een immunologische oorzaak heeft.

Immunologische oorzaken van het uitblijven van een zwangerschap


Het immuunsysteem heeft als taak om het lichaam te beschermen tegen infecties door lichaamsvreemde cellen. Zo worden bijvoorbeeld verkoudheidsvirussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers door de witte bloedlichaampjes herkend en effectief bestreden. Bij de bevruchting van een eicel komen, met het erfelijk materiaal van de vader, ook vreemde cellen in het vrouwelijk lichaam terecht. Als immunologische reactie hierop gaat het lichaam vanaf het moment van de bevruchting zogenoemde Fc-blokkerende antilichamen produceren. Die vormen een beschermend omhulsel voor het embryo en onderdrukken zo gedurende de hele zwangerschap de lichaamseigen immuuncellen. Als er geen of onvoldoende Fc-blokkerende antilichamen worden gevormd, is het zeer waarschijnlijk dat het embryo tijdens de zwangerschap door het lichaam wordt afgestoten. 

Immunodeficiëntie of immunologische overgevoeligheid?


Een natuurlijke afweerreactie van de vrouw op het embryo is noodzakelijk, zodat haar lichaam met de productie van beschermende Fc-blokkerende antilichamen kan beginnen. Is die immunologische reactie te zwak, dan worden er niet genoeg antilichamen geproduceerd en vallen de zogenoemde ‘Natural Killer’-cellen (NK-cellen) het embryo aan. Uit onderzoek is gebleken dat een ontoereikende immunologische reactie vooral voorkomt als de cellen van de man en de vrouw grote overeenkomst vertonen. 


Daarnaast kan de bevruchting van een eicel een te sterke reactie van het immuunsysteem veroorzaken. Het lichaam produceert daarbij in korte tijd grote aantallen killercellen die het embryo aanvallen en daardoor het risico op een miskraam aanzienlijk vergroten.

Diagnostiek en therapie bij immunologische stoornissen


In onze centra bieden wij een immunologisch spreekuur aan, waarbij de nadruk ligt op immunologische oorzaken van een uitblijvende zwangerschap na kunstmatige inseminatie. We houden daarbij rekening met uw persoonlijke situatie en analyseren alle mogelijke oorzaken, zoals genetische, infectueuze, endocriene, hemostaseologische, uteriene en immunologische afwijkingen. Na het diagnostisch onderzoek bespreken we met u de aanbevolen behandelingen.


Voor sommige van onze patiëntes is, in aanvulling op de kunstmatige inseminatie, een behandeling met bijvoorbeeld IVIg succesvol gebleken. Zijn eerdere IVF-ICSI-behandelingen niet geslaagd? Dan beginnen we al vóór de implantatie van het embryo met de toediening. Heeft een patiënte herhaalde miskramen zonder kunstmatige inseminatie gehad, dan voeren we deze behandeling vanaf de positieve zwangerschapstest eenmaal per drie weken uit tot aan de 24de zwangerschapsweek.


Uit onze ervaringen is gebleken dat het aantal zwangerschappen door de immunotherapie na een mislukte innesteling in de IVF-ICSI-behandeling significant toeneemt. Ook bij patiëntes met herhaalde miskramen daalt dankzij immunotherapie het risico op nog een miskraam aanzienlijk.

Wat zijn intraveneuze immunoglobulinen? 


Intraveneuze – d.w.z. van buitenaf toegediende – immunoglobulinen (IVIg) werken op dezelfde manier als de antilichamen die een gezond lichaam op natuurlijke wijze produceert. Ze worden toegediend om het immuunsysteem te ondersteunen of te reguleren, zoals bij auto-immuunziektes. 

Diagnostiek in de TFP vruchtbaarheidscentra

Diagnosis

Bekijk welke diagnose we voor u beschikbaar hebben.

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.