Logo

Echografie 4D

De 4D Ultrasound voegt een nieuwe dimensie, tijd, toe aan zwangerschapsdiagnostiek. Zo kunt u de bewegingen van uw baby in vier dimensies, inclusief real time, volgen. Lees hier wat een 4D Ultrasound of echografie in 4D voor u kan betekenen.

Woman holding anatomical drawing

Wat is 4D ultrasound?Met behulp van een echografisch onderzoek (sonografie) kunnen het geslacht, de grootte en de ligging van de foetus in de baarmoeder voorzichtig en betrouwbaar worden vastgesteld. Meerlingzwangerschappen en ontwikkelingsstoornissen kunnen ook in een vroeg stadium opgespoord worden. In tegenstelling tot de standaard 2D procedure, geeft 3D echografie reeds een gedetailleerde ruimtelijke voorstelling van de foetus weer. Met 4D-echografie met hoge resolutie - ook wel live 3D-echografie genoemd - wordt een extra dimensie toegevoegd: tijd. Wat betekent dit?


Terwijl 3D-echografie alleen een beeld, d.w.z. een momentopname, oplevert, kunnen met 4D-echografie de bewegingen van het ongeboren kind in drie dimensies en in real time worden gevolgd. Bovendien maakt de hoge resolutie een betere evaluatie van de beelden mogelijk.


De 4D echografie geeft de aanstaande ouders een levendig beeld van het nieuwe gezinslid. De gebaren en gezichtsuitdrukkingen van het ongeboren kind kunnen live worden ervaren. Een 4D-echografie kan al tussen de 12de en 16de week van de zwangerschap indrukwekkende resultaten opleveren. De foto's die tussen de 29de en 32de week van de zwangerschap zijn genomen, zijn bijzonder ontroerend, omdat de kleine mens in wording nu echt te zien is

- Dr. med. Kristina Bockmeyer, deskundige voor echografie en prenatale diagnostiek -

Het kalmerende effect van een 4D echografie mag niet onderschat worden. Vooral bij hoogrisicozwangerschappen kunnen de aanstaande ouders met eigen ogen zien hoe hun kind zich ontwikkelt.

Medische voordelen van 4D echografieapparaten?

Ultrasone apparaten die geschikt zijn voor 4D hebben een zeer hoge resolutie en een aanzienlijk betere beeldkwaliteit. Zij zijn derhalve bijzonder geschikt voor de medische beoordeling van de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder (prenatale diagnostiek), hetzij tijdens de vroege zwangerschap (vroege zwangerschapsdiagnostiek), hetzij in het kader van een hoog-risico-zwangerschap, bv:

  • na een vruchtbaarheidsbehandeling, zoals IVF, ICSI of IUI

  • in geval van vrees voor misvorming van de kant van de aanstaande ouders

  • in het geval van een hoog risico op misvorming

  • als er een risico is op een meerlingzwangerschap

  • als de aanstaande moeder een risico loopt door haar leeftijd (vanaf 35 jaar)

  • na het nemen van mogelijk foetus-beschadigende drugs

Een echografie-scanner die geschikt is voor 4D kan ook worden gebruikt voor vruchtbaarheidsdiagnostiek en om een onvervulde kinderwens op te helderen. Een ander voordeel van een 4D-geschikte echografie scanner is de verbeterde nuchal translucency meting en beoordeling van het foetale neusbeen in de 12e of 13e week van de zwangerschap


Het hoeft niet altijd in 4D te zijn. Een tweedimensionaal beeld is volledig voldoende voor de beoordeling van de ontwikkeling van het kind. De hoge-resolutie 2D beelden van een moderne 4D echografie-scanner vergemakkelijken echter de bepaling van de nuchal translucency. Bovendien kunnen aanwijzingen voor structurele misvormingen en mogelijke chromosomale en ontwikkelingsstoornissen beter worden opgespoord [1]. Zelfs kleine structuren, zoals het neusbeen van de foetus, kunnen in detail worden gevisualiseerd, wat de informatieve waarde van echografie verhoogt [2].


De 4D scanner zorgt ook verbeterde orgaandiagnostiek in de 20e en 22e SSW. Zo kan bij de "kleuren-Doppler" de bloedstroom in de vaten van moeder en kind in twee kleuren worden weergegeven. Dit maakt het mogelijk de zuurstoftoevoer en de ontwikkeling van de hersenen of het hart van het kind te beoordelen.


De uitstekende beeldkwaliteit en de mogelijkheid van een live beeld verbeteren ook het echografisch onderzoek van het foetale hart, om aangeboren hartafwijkingen uit te sluiten (foetale echocardiografie) [3].Bronnen


Merz E et al. Ultrasound Med 2012; 33: 593-596.


Von Kaisenberg C et al. Ultrasound Med 2016; 37: 297-302.


Chaoui R et al. Ultrasound Med 2008; 29: 197-200.

Diagnostiek in da TFP vruchtbaarheidscentra

Diagnosis

Wilt u meer weten over onze diagnoses?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.