Logo

Vruchtbaarheidsonderzoeken

Een onvervulde kinderwens, als gevolg van een vruchtbaarheidsstoornis, kan verschillende oorzaken hebben. Een gerichte diagnostiek is daarom de belangrijkste basis voor een succesvolle behandeling. Lees hier welke vruchtbaarheidsonderzoeken wij u aanbieden.

couple

Niet-invasieve prenatale test (NIFTY)

Met dit vruchtbaarheidsonderzoek van de vrouw is het mogelijk de diagnose van het syndroom van Down en bepaalde andere chromosoomafwijkingen na te gaan. Dit aan de hand van een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw (NIFTY). Deze fertiliteitsonderzoek van de vrouw analyseert het genetisch materiaal van de ouders, dat vrij circuleert in de bloedbaan van de moeder.

NIFTY testing

Buis doorgankelijkheidstest

Nadat in de eerste fase de hormonale situatie en de werking van het sperma zijn onderzocht, kan het ook zijn dat wij de doorgankelijkheid van de eileider onderzoeken. De meest doeltreffende methode en dus de gouden standaard om de doorgankelijkheid van de eileiders te controleren is laparoscopie. Omdat het om een invasieve ingreep gaat, is het van groot belang dat vooraf aangetoond wordt dat de man voldoende vruchtbaar is en dat er regelmatige ovulaties zijn of hebben plaatsgevonden.

Fallopian tube examination

Immunologie

Het immuunsysteem beschermt het lichaam door lichaamsvreemde cellen te identificeren en te bestrijden als er bijvoorbeeld infectie door verkoudheidsvirussen dreigt. Ook bij de bevruchting van een eicel komen, met het erfelijk materiaal van de vader, vreemde cellen in het vrouwelijk lichaam terecht. Is een embryo niet voldoende beschermd door Fc-blokkerende antilichamen, dan kan het als lichaamsvreemde stof gezien worden en afgestoten worden. Met als gevolg herhaalde miskramen of het volledig uitblijven van een zwangerschap, zelfs na kunstmatige inseminatie.

Immunotherapy for infertility

Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD)

De pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) is gericht op de selectie van gezonde, levensvatbare embryo's in het kader van een kunstmatige inseminatie (IVF of ICSI). Daarbij worden buiten het lichaam bevruchte eicellen celbiologisch en humaan-genetisch onderzocht. Dit gebeurt om erfelijke aandoeningen of een verkeerde verdeling van de set chromosomen uit te sluiten. U kunt de pre-implantatie genetische diagnostiek laten uitvoeren in onze centra om de kans op een geslaagde zwangerschap te vergroten. Onze in PLD (polar body biopsy) en PGD gespecialiseerde artsen geven u graag uitgebreid advies over de mogelijkheden voor PGD.

Präimplantationsdiagnostik

Semenanalyse

Het maken van een spermiogram staat vaak helemaal aan het begin van de diagnostiek bij de onvervulde kinderwens. Bij een microscopisch onderzoek in onze laboratoria worden het aantal zaadcellen per milliliter zaad, de vorm van de zaadcellen en hun beweeglijkheid nauwkeurig onderzocht en beoordeeld. Als minder dan 15 procent van de zaadcellen een normale vorm heeft en minder dan 25 procent normaal beweegt, is een zwangerschap op natuurlijke wijze onwaarschijnlijk.

Sperm analysis

Spermiogram

In ongeveer 30% van de gevallen van onvrijwillige kinderloosheid ligt de oorzaak bij de man en in nog eens 20 % van de gevallen ligt de oorzaak zowel bij de man als bij de vrouw. In de meeste gevallen zijn vruchtbaarheidsstoornissen bij mannen te wijten aan een onvoldoende productie van normaal gegroeid, goed beweeglijk sperma. Als er nog geen natuurlijke zwangerschap opgetreden is, kan een spermiogram informatie verschaffen over de spermakwaliteit van de man. In onze speciale laboratoria voeren wij het spermaonderzoek uit en adviseren wij u over de vruchtbaarheidsonderzoeken in relatie tot uw individuele geval.

Spermienanalyse

Cyclusmonitoring

Als een stel voor “geslachtsgemeenschap op het meest geschikte tijdstip” wordt voorbereid, noemen we dat cyclusmonitoring. Bij deze methode is het van belang dat enerzijds de eileiders doorgankelijk zijn en volledig functioneren, en anderzijds de spermakwaliteit normaal is. Deze behandelingsfase wordt ook wel oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) genoemd. De cyclus wordt met gerichte echo- en hormoononderzoeken gemonitord. Daardoor kunnen het aantal, de grootte en de rijpheid van de follikels worden gecontroleerd. De hormonale toestand van de vrouw kan een rol spelen. Door een juiste hormonale stimulatie van de eierstokken en het opwekken van de eisprong wordt de cyclus geoptimaliseerd.

Analyse van de menstruele cyclus

4D Ultrasound

Met behulp van een echografisch onderzoek (sonografie) kunnen het geslacht, de grootte en de ligging van de foetus in de baarmoeder voorzichtig en betrouwbaar worden vastgesteld. Meerlingzwangerschappen en ontwikkelingsstoornissen kunnen ook in een vroeg stadium worden opgespoord. In tegenstelling tot de standaard 2D procedure, geeft 3D echografie reeds een gedetailleerde ruimtelijke voorstelling van de foetus. Met 4D-echografie met hoge resolutie - ook wel live 3D-echografie genoemd - wordt een extra dimensie toegevoegd: tijd. Wat betekent dit? Terwijl 3D-echografie alleen een beeld, d.w.z. een momentopname, oplevert, kunnen met 4D-echografie de bewegingen van het ongeboren kind in drie dimensies en in real time worden gevolgd. Bovendien maakt de hoge resolutie een betere evaluatie van de beelden mogelijk.

Ultrasound diagnosis
more treatments

Meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.