Logo

TESE en MESA behandelingen

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat het ejaculaat van de man (bijna) geen gezonde zaadcellen bevat en dit vermindert de kans op zwangerschap. Toch kunnen de TESE en MESA behandelingen dit vruchtbaarheidsprobleem verhelpen en uw kinderwens vervullen. Kom hier meer te weten over TESE en TESA.

TESE, PESA, MESA behandeling

Wanneer kan een TESE/MESA behandeling u helpen?

Het komt voor dat het ejaculaat van de man helemaal geen of nauwelijks gezonde zaadcellen bevat. In dit geval is er sprake van azoöspermie of oligozoöspermie- resp. cryptozoöspermie. De oorzaken daarvan zijn bijvoorbeeld inoperabel afgesloten, doorgesneden of ontbrekende zaadleiders of een extreem verminderde of geen spermaproductie als gevolg van bijvoorbeeld genetische defecten, giftige stoffen in het milieu, infecties, een te late behandeling van niet-ingedaalde testikel(s) als kind of door spataders in de balzak.


Het kan bovendien zijn dat een man, bijvoorbeeld vanwege een tumor of door een dwarslaesie, niet kan ejaculeren. Op de natuurlijke manier is een zwangerschap dan meestal niet mogelijk.Hoe kunnen de TESE en MESA behandeling u helpen?

In deze gevallen bevinden zich vaak nog wel levensvatbare zaadcellen in de bijballen of in de testikels. De arts kan deze zaadcellen oogsten met een kleine chirurgische ingreep. Er kan dan bijvoorbeeld voor testiculaire sperma-extractie (TESE) gekozen worden, maar ook voor microchirurgische epididymale sperma-aspiratie (MESA) of microtese.1. TESE

Functioneert de spermaproductie niet of niet juist, dan is het mogelijk dat er zich nog enkele zaadcellen in de teelballen (testikels) bevinden. Deze kunnen via een zogenoemde testiculaire sperma-extractie (TESE) worden geoogst. Daarbij worden de zaadcellen direct uit afzonderlijke stukjes teelbalweefsel verwijderd.De TESE, ook teelbalbiopsie of teelbalpunctie genoemd, wordt onder volledige narcose uitgevoerd. Daarbij neemt de arts met een dunne biopsienaald op meerdere plaatsen kleine weefselmonsters van een of beide testikels. De ingreep wordt poliklinisch uitgevoerd en duurt ongeveer tien minuten. Indien nodig kan deze operatie herhaald worden.2. MESA

Bij de zogenoemde microchirurgische epididymale sperma-aspiratie, afgekort tot MESA, of micro tese legt de arts bij een korte operatieve ingreep meestal onder volledige narcose de zaadleider bloot. Daarna neemt hij de beweeglijke zaadcellen uit de bijbal (epididymis). Hij gebruikt daarvoor een dunne holle naald. Deze methode, ook wel bijbalpunctie genoemd, wordt bijvoorbeeld toegepast als de zaadleiders afgesloten of doorgesneden zijn of helemaal ontbreken.
Hoe groot is de kans op een succesvolle TESE/MESA?

TESE en MESA zijn zeer succesvolle behandelingen. In 75 procent van de gevallen vinden de artsen daarbij nog levensvatbare zaadcellen. De kans daarop hangt natuurlijk heel erg af van de ziekte of de oorzaak die ten grondslag ligt aan het ontbreken van zaadcellen in het ejaculaat. Vaak kan door verschillende onderzoeken bij de partner (hormoonanalyses, genetische onderzoeken enz.) al voor de ingreep een goede prognose gegeven worden over de uitkomst van de ingreep en de daarop volgende kans op een zwangerschap.Eventuele risico's en bijwerkingen

Zoals bij iedere operatie met narcose, brengen ook TESE en MESA bepaalde risico's met zich mee. Uw arts zal u hierover individueel informeren. Na de operatie kunnen in uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld nabloedingen, bloeduitstortingen, een zwelling van de balzak of een infectie van de bijbal optreden. Ook daarom is het raadzaam dat u na de ingreep ongeveer vijf dagen rust en pas de volgende dag weer gaat douchen. Zwembad- en saunabezoek dient u zelfs uit te stellen tot twee weken na de operatie.Wat gebeurt er met de door TESE of MESA verkregen zaadcellen?

Als er zaadcellen zijn gevonden, worden ze over het algemeen eerst diepgevroren in vloeibaar stikstof (cryopreservatie ). Het aantal door een TESE/MESA-behandeling verkregen zaadcellen is meestal nogal beperkt en de verkregen zaadcellen zijn niet tot zelfstandige bevruchting (bijv. door inseminatie in de baarmoederholte) in staat. Daarom wordt de bevruchting van de eicellen van de partner in principe door middel van een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) uitgevoerd.

Kom langs bij TFP voor uw TESE en MESA behandeling

Heeft u specifieke vragen over TESE of MESA en hoe deze vruchtbaarheidsehandelingen u kunnen helpen zwanger te worden? Dan kunt u daarvoor zeker terecht bij de TFP klinieken in Düsseldorf en Frankfurt.

Wij bieden deze service aan in:

More Treatments

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.