Logo

Eicellen invriezen

Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat de kwaliteit en de hoeveelheid van uw eicellen verminderen. Dankzij social freezing kunt u uw eicellen laten invriezen, waardoor die hun kwaliteit en intenciteit behouden. Die eicellen worden dan gebruikt op het moment dat u uw kinderwens wilt vervullen. Kom hier te weten over hoe het eicellen invriezen en de social freezing in zijn werk gaat.

woman laying down smiling, woman laying down holding oranges

Wat is social freezing?

Hoewel het invriezen van zaadcellen en van embryo's in het voorkernstadium, het achtcellig stadium of het blastocystenstadium al lange tijd als standaardmethode wordt gebruikt, was het tot 2010 onduidelijk of er voor onbevruchte eicellen een net zo effectieve methode bestond. Pas in het jaar 2010 toonden de eerste Europese werkgroepen aan dat met speciale invriesmethoden net zulke goede zwangerschapscijfers mogelijk zijn als met verse eicellen.


Van oorsprong was het invriezen van eicellen (cryopreservatie) voornamelijk bedoeld voor vrouwen die als bijwerking van een geplande behandeling te maken kregen met een mogelijk verminderde vruchtbaarheid, bijvoorbeeld bij chemotherapie. Inmiddels wordt deze techniek ook toegepast om een meer flexibele levensplanning voor vrouwen mogelijk te maken. Zo kunnen vrouwen die hun kinderwens om privéredenen of vanwege hun carrière op dit moment niet kunnen of willen vervullen, hun eicellen laten invriezen en op een later moment gebruiken om alsnog zwanger te worden. Dit wordt social freezing genoemd.

Social freezing: biologische factoren

Het aantal beschikbare eicellen staat bij elke vrouw al bij haar geboorte vast, want in de loop van haar leven komen er geen eicellen meer bij. Met de jaren wordt de voorraad eicellen steeds kleiner.

Hierdoor kunnen er twee problemen ontstaan als u op latere leeftijd uw kinderwens wilt vervullen. Die problemen zijn:

  1. hoe ouder een vrouw is, hoe minder eicellen er beschikbaar zijn voor een succesvolle eisprong. Dit verkleint de kans op een bevruchting.

  2. De leeftijd beïnvloedt ook de kwaliteit van de eicellen. De vuistregel is dat vanaf ongeveer 35 jaar de kans op afwijkingen, zwangerschapscomplicaties en miskramen stijgt en de kans om zwanger te worden daalt. Deze ontwikkeling begint eigenlijk al voor het 35e levensjaar, maar de invloed is dan veel minder duidelijk merkbaar.

Social freezing kan de kans op een zwangerschap op latere leeftijd vergroten door gezonde eicellen zo vroeg mogelijk weg te nemen en te bevriezen.

Hoe eicellen invriezen met social freezing?

Social freezing is op te delen in deze volgende drie fasen:

1. Eicelpunctie

Als een vrouw voor social freezing kiest, bestaat de eerste stap uit het wegnemen van zo veel mogelijk eicellen. Hiervoor wordt over het algemeen gebruikgemaakt van een hormoonbehandeling om de eicelrijping te stimuleren. Door middel van regelmatige echografieën kan het rijpingsproces van de eiblaasjes nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Op het juiste moment worden de eicellen dan onder korte narcose met een dunne naald via de vagina weggehaald.


De vrouw hoeft daarbij niet bang te zijn dat haar natuurlijke eicelvoorraad afneemt door het wegnemen van meerdere eicellen. Elke maand wordt namelijk een bepaald aantal eicellen 'ontvankelijk' voor stimulatie. In een natuurlijke cyclus komt één follikel vrij en gaan de andere eicellen van die cyclus verloren. De stimulatie maakt gebruik van de andere eicellen van deze maandelijkse set die anders verloren zouden gaan.

2. Opslag

De eicellen worden ingevroren bij -196°C en kunnen in deze toestand tientallen jaren veilig opgeslagen worden. Hoe meer eicellen er bewaard worden, hoe groter de kans is dat de kinderwens op een later moment vervuld kan worden. Recente, betrouwbare studies gaan uit van een kans op een levend geboren kind van 40% bij 10 opgeslagen eicellen, 60% bij 12 eicellen en 90% bij 20 eicellen, wanneer deze in de ideale levensfase (dus voor de leeftijd van 30 jaar) weggenomen worden.

3. Bevruchting

Mocht een latere kinderwens niet op de natuurlijke manier vervuld worden, dan kan het stel gebruikmaken van de via cryopreservatie bewaarde eicellen. Deze worden met de zaadcellen van de partner (of van een spermadonor) buiten het lichaam bevrucht door middel van in-vitrofertilisatie (IVF). Daarna worden maximaal drie van de ontstane embryo's teruggeplaatst in de baarmoeder.

Wat is het ideale moment voor social freezing?

Aangezien de natuurlijke kans op een zwangerschap al vanaf ongeveer het 30e levensjaar daalt, is het zinvol social freezing zo vroeg mogelijk uit te voeren. Recente, betrouwbare studies gaan uit van een kans op een levend geboren kind van 40% bij 10 opgeslagen eicellen, 60% bij 12 eicellen en 90% bij 20 eicellen, wanneer deze in de ideale levensfase (dus voor de leeftijd van 30 jaar) weggenomen worden.

Hoeveel eicellen worden er weggenomen?

Social freezing vergroot de kans op een latere zwangerschap, maar kan deze niet garanderen. Om de kansen te vergroten, worden over het algemeen meerdere eicellen ingevroren en opgeslagen. Hoe ouder een vrouw is op het moment van de social freezing, hoe kleiner de kans op een latere zwangerschap, omdat de kwaliteit van de eicellen al aan het teruglopen is.


Het is daarom aan te raden zo veel mogelijk eicellen weg te nemen, wat in deze situatie echter bemoeilijkt kan worden door het feit dat de voorraad eicellen al geslonken is. Onder bepaalde omstandigheden kan het daarom noodzakelijk zijn meerdere hormoonstimulaties en follikelpuncties uit te voeren.

Risico's en bijwerkingen voor moeder en kind

Studies tonen aan dat via ingevroren eicellen verwekte kinderen vergelijkbare risico's hebben als kinderen die via een reguliere IVF-/ICSI-behandeling verwekt zijn. De voor social freezing noodzakelijke hormoonbehandeling heeft in de regel voor de vrouw in kwestie geen zware lichamelijke belasting tot gevolg. Dankzij specifieke protocollen treedt het hyperstimulatiesyndroom tegenwoordig nog amper op. Persoonlijk advies maakt deel uit van de behandeling.

Wij bieden deze service aan in:

More Treatments

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.