Logo

RI Witness

Verwisseling van patiëntenmonsters (gameten) in het IVF-laboratorium heeft ernstige gevolgen voor de patiënt en moet ten koste van alles vermeden worden. Dit is waarvoor ons elektronisch systeem RI Witness gebruikt wordt. Kom hier meer te weten over het systeem dat voorkomt dat patiëntenmonsters verwisseld worden.

Veiligheid behandeling door RI-witness

Wat is RI Witness?

Om te voorkomen dat patiëntenmonsters verwisseld worden, worden kweekschaaltjes en -buisjes met de grootste zorg geëtiketteerd met de naam en geboortedatum van de patiënt, een unieke patiënt-ID, een kleurcode of een combinatie van deze elementen.


In de TFP-centra wordt, naast de conventionele etikettering van monsters, het elektronische systeem RI Witness gebruikt om met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid verwisseling van patiëntenmonsters (gameten) uit te sluiten. RI Witness wordt als beveiligingssysteem gebruikt in prestigieuze IVF-centra over de hele wereld en wordt beschouwd als de gouden standaard.Hoe werkt RI Witness?Vóór uw behandeling (inseminatie, IVF of ICSI) krijgt u bij de receptie van onze centra een chipkaart, waarop uw gegevens gecodeerd zijn. Deze smartcard wordt voor u bewaard in uw patiëntendossier. Die wordt gebruikt om uw stalen veilig te matchen tijdens de behandelingscyclus.


Tijdens een eicelafname voor IVF of ICSI bijvoorbeeld, wordt de smartcard buiten de afneemkamer in een lezer gestoken en vragen wij u te bevestigen dat uw gegevens die op een monitor worden weergegeven, correct zijn.


Met behulp van de chipkaart wordt de werkplek in het laboratorium als het ware voor u gereserveerd en kunnen de kweekschaaltjes waarin de eicellen worden verzameld, alleen aan u toegewezen worden. Zo begint een volledige keten van monsteridentificatie in het laboratorium en eindigt bij de embryotransfer.


Wanneer het sperma is afgeleverd, vragen wij uw partner om te bevestigen dat het spermamonster correct toegewezen is. Ook hier begint en eindigt een identificatieketen van monsters in het IVF-laboratorium wanneer sperma en eicellen worden gecombineerd.RI Witness - ons systeem voor uw veiligheidRI Witnessis een elektronisch systeem dat actief voorkomt dat patiëntenmonsters in het IVF-laboratorium worden verwisseld.


Ons TFP centrum in Berlijn was in 2010 het eerste centrum in Duitsland waar RI Witness werd gebruikt en we hebben RI Witness nu ingevoerd in al onze TFP-vruchtbaarheidscentra in Europa.RI Witness is gebaseerd op radiofrequentie-identificatie (RFID).


Elk monsterpotje met oöcyten, zaadcellen of embryo's draagt een RFID-transponder waarop in de loop van de werkzaamheden in het laboratorium de bijbehorende patiëntgegevens worden gecodeerd.


Alle werkoppervlakken in het laboratorium zijn voorzien van geïntegreerde antennes waarmee de monsters continu worden afgelezen. Als er monsters op het werkoppervlak liggen die niet bij een patiëntenpaar horen, gaat er een optisch en akoestisch alarm af voordat er een monsterverwarring kan optreden.

Wij bieden deze service aan in:

More Treatments

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.