Logo

Hoe verloopt het ICSI proces?

Denkt u eraan om uw kinderwens te vervullen met ICSI (Intracytoplasmatische sperma-injectie)? Dan is het belangrijk dat u weet hoe het ICSI proces verloopt en hoe groot de kans op succes is. Kom daarom hier meer te weten over onze ICSI behandeling.

hero

Wat is een ICSI behandeling?

De intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een speciale vorm van in-vitrofertilisatie (IVF). Daarbij wordt in het laboratorium een zaadcel rechtstreeks in het cytoplasma van een eicel geïnjecteerd. Om deze reden noemt men deze methode ook wel micro-injectie. Ze wordt al sinds 1992 succesvol toegepast. Bij een zeer beperkte spermakwaliteit is deze methode voor een stel vaak de enige mogelijkheid om een genetisch eigen kind te krijgen.

ICSI | TFP

Wat zijn de redenen voor een ICSI?

Wij raden meestal een ICSI behandeling aan als:

  • de vruchtbaarheid van de man dusdanig beperkt is dat zijn zaadcellen de eicellen niet zelfstandig kunnen bevruchten.

  • eerdere pogingen met een traditionele IVF geen resultaat hebben gehad.

Hoe gaat een ICSI in zijn werk?

1. Hormonale stimulatie

Net als bij een traditionele IVF moeten ook bij een ICSI meerdere eicellen gelijktijdig uitrijpen. Daarom gaat deze methode meestal samen met een hormoonbehandeling van de vrouw.

2. Verkrijgen en voorbereiden van de eicellen

Als de eicellen rijp zijn, neemt de arts ze door middel van een follikelpunctie weg. Daarbij zuigt hij ze met een dunne naald onder echogeleiding uit de eierstokken op. Deze ingreep duurt slechts een paar minuten en vindt meestal plaats onder een korte narcose. Na de punctie worden de weggenomen eicellen meteen naar het IVF-laboratorium gebracht waar ze voorbereid worden op de bevruchting.

3. Sperma-afgifte van de man

De afgifte van het spermamonster vindt kort voor of na de eicelpunctie plaats. Daarna wordt er in het laboratorium voor gezorgd dat er zo veel mogelijk zaadcellen van goede kwaliteit uit het spermamonster beschikbaar zijn voor de ICSI.

4. Bevruchting van de eicellen in het laboratorium

Een deskundige in het IVF-laboratorium injecteert onder de microscoop met een speciale glazen naald een enkele spermacel rechtstreeks in een eicel (ICSI). De geïnjecteerde eicellen gaan daarna meteen in de broedstoof. De dag na de ICSI is te zien hoeveel van de behandelde eicellen zijn bevrucht (voorkernstadium). Ook de verdere ontwikkeling tot embryo's vindt plaats in de broedstoof (en dit voor maximaal 5 dagen).

5. Embryotransfer in de baarmoeder

Net als bij een traditionele IVF plaatst de arts in overleg met de patiënte de embryo's terug in de baarmoeder. De arts gebruikt hiervoor een katheter van zachte kunststof en de behandeling zelf duurt maar een paar minuten. De embryo's kunnen zich nu in het baarmoederslijmvlies innestelen en zich daar verder ontwikkelen.


Na ongeveer 14 dagen kan een zwangerschapstest gedaan worden. Dan wordt duidelijk of de ingreep succesvol was of moet herhaald worden.

Hoe groot is de kans op een geslaagde ICSI?

Bij een ICSI hangen de kansen op succes in belangrijke mate af van de leeftijd van de vrouw. Bij vrouwen die jonger zijn dan 30 ligt de kans op succes op ongeveer 40 procent. Zijn de vrouwen tussen 30 en 39 jaar oud? Dan ligt die kans tussen ongeveer 30 tot 35 procent. Dat betekent dat ongeveer een op de drie behandelingscycli tot een zwangerschap leidt.
Welke risico's zijn er bij een ICSI?

Een ICSI brengt ongeveer dezelfde risico's met zich mee als een IVF. Zo kan de hormoonbehandeling het zogenoemde overstimulatiesyndroom veroorzaken. Dat uit zich bijvoorbeeld in buikpijn, misselijkheid of ademnood. Bovendien kunnen er bij de follikelpunctie per ongeluk organen worden beschadigd. En ook een narcose is nooit helemaal zonder risico. Aangezien bij een ICSI meestal meerdere embryo's in de baarmoeder worden geplaatst, is er een verhoogd risico op een meerlingzwangerschap. De arts bespreekt de details met u tijdens het individuele adviesgesprek.

Worden de kosten van een ICSI vergoed?In Duitsland vergoeden de wettelijke ziektekostenverzekeringen over het algemeen, onder bepaalde voorwaarden, 50 procent van de kosten van een ICSI. Echter voor niet meer dan drie pogingen.

Wij bieden deze service aan in:

More Treatments

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.