Logo

Met een hormoonbehandeling uw zwangerschap realiseren

Met een hormoon behandeling voor de zwangerschap wordt de eicelrijping voor de kunstmatige inseminatie gestimuleerd. Tegelijkertijd is de eisprong hiermee exact te sturen. Lees hoe meer u hoe met deze hormoonbehandeling uw zwangerschap kunt realiseren.

Hormone therapy for fertility

Voor stellen met een onvervulde kinderwens kan een hormoonbehandeling de kans op een zwangerschap vergroten. In veel gevallen is een onvervulde kinderwens namelijk toe te schrijven aan stoornissen in de hormoonhuishouding. Hoewel hormonale oorzaken zowel bij mannen als bij vrouwen kunnen voorkomen, vindt een hormoonbehandeling meestal plaats bij de vrouw.


De hormoonbehandeling bij vrouwen is erop gericht de eicelrijping te stimuleren en de eisprong op te wekken. Op deze manier kan de kans op een succesvolle bevruchting worden vergroot. De slaagkansen per behandelingscyclus hangen af van de leeftijd van de vrouw en de mate van de onderliggende hormonale stoornis. Daardoor variëren de kans op een succesvolle zwangerschap sterk en liggen gemiddeld tussen ongeveer 10% en 20%. Daarom is in de meeste gevallen een behandeling gedurende meerdere maanden (cycli) aangeraden.
Wanneer is een hormoonbehandeling zinvol?


Een hormoon behandeling voor uw zwangerschap is vooral geschikt voor vrouwen met een verminderde eicelrijping en/of een ontbrekende resp. verstoorde eisprong. In de meeste gevallen ligt de oorzaak bij een verstoorde balans tussen de mannelijke (androgenen) en vrouwelijke (oestrogenen) hormonen (hyperandrogenisme). Bij deze vrouwen rijpen de eiblaasjes slechts tot een geringe grootte (ongeveer 6-8 mm) en blijft de eisprong uit


Op een echo zijn bij sommige vrouwen in de eierstokken meerdere eiblaasjes te zien die de maandelijkse rijping van een enkele follikel kunnen vertragen of verhinderen.Deze stoornis wordt "PCOS" of polycysteus-ovariumsyndroom genoemd. Ook in dit geval kan met een hormoonbehandeling de uitrijping en de daarop volgende eisprong worden aangewakkert.


Veel minder vaak worden verminderde concentraties van het follikelstimulerend hormoon (FSH) en/of het luteïniserend hormoon (LH) aangetroffen. In iedere follikel bevindt zich een eicel. LH is zorgt voor de eisprong, d.w.z. voor de uittreding van de eicel uit de follikel naar de eileiders.


Daarnaast zijn er nog andere hormonale oorzaken voor stoornissen in de follikelrijping. Zo kan ook een verhoogde concentratie van het hormoon prolactine de vruchtbaarheid afremmen. Prolactine bevordert de groei van de borstklieren tijdens de zwangerschap en onderdrukt de eisprong. Een verhoogde concentratie prolactine voor de zwangerschap kan met prolactineremmers worden behandeld.


Bovendien zijn ook de schildklierhormonen niet te verwaarlozen. Normale schildklierwaarden spelen een belangrijke rol bij de kans op een zwangerschap. Een traag werkende schildklier kan door regelmatige inname van schildklierhormoonpreparaten behandeld worden.

Hoe verloopt een hormoontherapie?

1. Cyclusdiagnostiek

Wilt u graag met hormoontherapie zwanger worden? Dan wordt er voor het begin van een hormoonbehandeling tijdens de menstruatiecyclus eerst een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de arts of er sprake is van een stoornis in de hormoonhuishouding en welke hormoonwaarden eventueel te hoog of te laag zijn. Bovendien controleert hij door middel van echo's de follikelgroei in de eierstokken en bekijkt hij of en wanneer er een eisprong plaatsvindt. Deze informatie is belangrijk om te bepalen of een hormoonbehandeling nodig is en welke hormoonpreparaten het meest geschikt zijn voor de hormoonbehandeling om een zwangerschap te bereiken.

2. Start van de therapie

De behandeling start meestal op de derde tot vijfde dag na het begin van de menstruatie. De medicatie kan oraal in de vorm van tabletten (clomifeen) of in de vorm van onderhuidse injecties gegeven worden. De injecties bevatten gewoonlijk alleen FSH, maar soms ook een combinatie van FSH en LH. Ze worden meestal dagelijks toegediend. Na een korte instructie kunnen de vrouwen zelf de hormonen spuit voor de zwangerschap zetten. Bij bepaalde, zeer zeldzame, hormonale stoornissen biedt de behandeling met een hormoonpompje de beste kansen op succes.


3. Eisprong en bevruchting

Ongeveer vanaf de achtste dag van de menstruatiecyclus bekijkt de arts door middel van echo's en bloedonderzoek het verloop van de follikelontwikkeling. Bij sommige patiëntes vindt de eisprong vanzelf plaats zodra de grootste follikel ongeveer 18-20 mm is. In andere gevallen moet de eisprong worden opgewekt door toediening van een ander hormoon: humaan choriongonadotrofine (hCG). Dan adviseert de arts op welke dagen de geslachtsgemeenschap de beste kansen op een bevruchting geeft. Maar als de zaadcellen in beweeglijkheid of aantal sterk beperkt zijn, is behandeling door middel van kunstmatige inseminatie nodig.


Bijwerkingen en risico's

Een hormoonbehandeling om zwanger te worden kan bijwerkingen en risico's met zich meebrengen. Uw arts zal deze risico's steeds met u bespreken voor de behandeling zal bespreken. Bovendien controleert de arts tijdens de behandeling regelmatig de eicelrijping en de hormoonspiegels, om overdosering te voorkomen en de risico's zo veel mogelijk te beperken.


Mogelijke bijwerkingen van de hormoonbehandeling zijn bijvoorbeeld:

  • Opvliegers

  • Opvliegers

  • Depressieve gevoelens

  • Overstimulatie: als door de behandeling te veel eiblaasjes zijn ontstaan, zal de arts geslachtsgemeenschap ontraden. Door te veel rijpe eicellen neemt het risico van een meerlingzwangerschap (tweelingen, drielingen, enz.) toe en dit brengt meer gevaar voor de gezondheid met zich mee. Voor de volgende behandelingscyclus kan de dosis van het hormoonpreparaat dan worden verlaagd.

Wij bieden deze service aan in:

More Treatments

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.