Logo

Cryopreservatie

Cryopreservatie is een speciaal proces waarbij cellen en weefsels gedurende lange tijd bewaard worden voor later gebruik. Hierbij worden deze bij -196°C ingevroren en opgeslagen in vloeibare stikstof. Kom hier meer te weten over deze behandeling.

Cryopreservatie voor vruchtbaarheid

Wat kan er opgeslagen worden dankzij cryopreservatie?


Cryopreservatie dankt zijn naam aan het Griekse woord 'kryos', wat 'zeer koud' betekent en het is een zeer gangbare methode op vlak van fertiliteitsbehandelingen. In Duitsland is invriezen mogelijk van:


 • Onbevruchte eicellen

  Bij onbevruchte eicellen is het risico nog altijd vrij hoog dat deze schade oplopen tijdens het proces van cryopreservatie. Dit zit hem in het feit dat onbevruchte eicellen voor een groter deel uit water bestaan dan bevruchte eicellen en daarmee veel gevoeliger zijn voor het invriesproces. Waterkristallen die tijdens het invriesproces ontstaan, kunnen daarom meer schade aanrichten. Desondanks wordt er door het invriezen van onbevruchte eicellen een waardevolle eicelvoorraad gevormd, die het vervullen van een toekomstige kinderwens mogelijk kan maken.


  • Bevruchte eicellen in het voorkernstadium

  Er wordt gebruikgemaakt van een speciale methode van cryopreservatie, waarbij de eicellen worden voorzien van een membraanbeschermend laagje, een zogenaamde cryoprotectant. Ook worden computergestuurde temperatuurprogramma's toegepast ter ondersteuning van het invriesproces. Hierdoor worden de cellen opgeslagen in een toestand die garandeert dat ze gedurende lange tijd (jaren) kunnen worden bewaard zonder dat hun levensvatbaarheid in gevaar komt, waarna ze op het gewenste moment kunnen worden ontdooid.


  • Embryo's

  In Duitsland mogen embryo's volgens de wet ter bescherming van embryo's uitsluitend in uitzonderingsgevallen worden ingevroren.


  • Zaadcellen

  Bij een steriliteitsbehandeling kan door langdurige afwezigheid van de partner, ziekte of problemen bij de man om sperma af te geven (psychische impotentie) de cryopreservatie van sperma noodzakelijk worden.


  • Teelbalweefsel

  Teelbalweefsel dat door middel van een biopsie wordt weggenomen (zie TESE) kan worden ingevroren ten behoeve van de latere verkrijging van zaadcellen. Bovendien maakt de aanwezigheid van vooraf operatief verzameld weefsel het mogelijk dat op het verloop van de hormoonstimulatie bij de vrouw minder tijdsdruk komt te liggen. Ten slotte kunnen direct verschillende biopten voor meerdere ICSI-pogingen afzonderlijk worden ingevroren.


  • Eierstokweefsel

  Dankzij de nieuwste cryopreparatietechnieken is het mogelijk het weefsel in te vriezen zonder dat de fysiologie van de cellen aangetast wordt. Voor het vervullen van een kinderwens kan ontdooid, intact eierstokweefsel na een aantal jaren van cryopreservatie weer worden getransplanteerd (autotransplantatie). Bovendien is het mogelijk de in het eierstokweefsel gerijpte eicellen op een later moment uit het via cryopreservatie bewaarde eierstokweefsel te nemen en te gebruiken voor kunstmatige inseminatie.


Cryopreservatie

Wanneer is cryopreservatie zinvol?

 1. Bij kunstmatige inseminatie
  Vaak kan het zinvol zijn bevruchte eicellen in de pronucleus-fase in te vriezen en te bewaren voor een latere behandeling, zoals intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) of in-vitrofertilisatie (IVF).

  Deze eicellen kunnen op een later moment verder gecultiveerd en teruggeplaatst worden, bijvoorbeeld wanneer de ouders graag een tweede kind willen. Dit proces wordt ook wel cryotransfer genoemd. Het voordeel van cryopreservatie is in dit geval dat de vrouw niet opnieuw een hormoonbehandeling en follikelpunctie hoeft te ondergaan.


 2. Bij de behandeling van ernstige ziekten
  BBij bepaalde ernstige ziekten bestaat er een reëel gevaar dat de patiënt door de therapie onvruchtbaar wordt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens de behandeling van kanker door middel van chemotherapie, bestraling of een operatie. Wie graag kinderen wil, kan na zorgvuldig advies van de arts en inschatting van de risico's op verminderde vruchtbaarheid voorzorgsmaatregelen nemen en tijdig, nog vóór het starten met de therapie, zaadcellen of teelbalweefsel respectievelijk eicellen of eierstokweefsel laten opslaan door middel van cryopreservatie.

 3. Bij social freezing
  Veel jonge vrouwen willen wel kinderen, maar kunnen of willen om persoonlijke redenen in hun huidige levensfase nog niet zwanger worden. Ze willen bijvoorbeeld eerst carrière maken of hebben de juiste partner nog niet gevonden. In Duitsland kunnen deze vrouwen hun eicellen laten invriezen voor gebruik op een later moment.
Hoe verloopt een cryotransfer?


Op het moment dat bij een stel de wens bestaat om een ingevroren, bevruchte eicel te gebruiken voor een mogelijke zwangerschap, kan deze verder gecultiveerd en vervolgens in de baarmoeder teruggeplaatst worden. Hierbij wordt ook wel gesproken van een cryotransfer. Onbevruchte eicellen die ingevroren zijn geweest, worden altijd eerst bevrucht door middel van een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI).Bij een optimale, regelmatige cyclus kan een cryotransfer worden uitgevoerd zonder hormoontherapie. Een andere mogelijkheid is de opbouw van het baarmoederslijmvlies te ondersteunen door middel van oestrogenen, om het zo goed mogelijk voor te bereiden op de innesteling van de eicel. De arts kan de dikte van het baarmoederslijmvlies meten door middel van een echo. Wanneer dit dik genoeg is, wordt door het toedienen van het hormoon progesteron de eisprong gesimuleerd.Hierdoor verandert de structuur van het slijmvlies en is dat klaar om een of meerdere embryo's te ontvangen. Een derde variant is hormoonstimulatie met clomifeen of FSH, waarmee de follikelrijping voor de embryotransfer wordt ondersteund. Daarna kan de arts het embryo/de embryo's door middel van een flexibele katheter inbrengen in de baarmoeder.
Wat zijn de eventuele risico's van cryopreservatie?

Cryopreservatie wordt al vele jaren toegepast en uit de meeste studies blijkt dat er geen nadelige gevolgen aan verbonden zijn. Natuurlijk maakt persoonlijk advies altijd deel uit van de behandeling.
Hoeveel vergoedt de verzekering?

De meeste verzekeringen in Duitsland vergoeden cryopreservatie niet, ook niet wanneer dit plaatsvindt in het kader van de behandeling van een ernstige ziekte.

Wij bieden deze service aan in:

More Treatments

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.