Logo

Het risico op een miskraam bij de fertiliteitsbehandeling

Volgens actuele schattingen eindigt ca. 10 - 15 % van alle zwangerschappen in een miskraam. Om u te kunnen helpen met uw kinderwens, willen wij u hier de nodige informatie meegeven over de oorzaken van miskramen en hoe zwanger te geraken als u ermee te maken krijgt.

hand holding fruit, pregnant belly, mother and daughter playing, plants

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een miskraam?

Veruit de bekendste oorzaken van miskramen zijn chromosomale afwijkingen: onregelmatigheden in het aantal chromosomen of in de chromosoomstructuur van het embryo. De kans dat zulke afwijkingen optreden, neemt sterk toe met de leeftijd van de vrouw. Leeftijd is dan ook een belangrijke factor bij miskramen. Als de leeftijd stijgt, daalt de kans om op natuurlijke wijze zwanger te worden. Al vanaf 35 jaar stijgt ook het risico op een miskraam. Andere factoren die een rol kunnen spelen bij (herhaalde) miskramen zijn:

 • Hormonale oorzaken: de cyclus van de vrouw wordt aangestuurd door hormonen. Een hormonale disbalans kan daarom de oorzaak zijn van herhaalde miskramen. Bekende hormonale stoornissen zijn onder andere PCOS, een traag werkende schildklier en een storing bij de aanmaak van progesteron.

 • Immunologische oorzaken: in enkele gevallen reageert het immuunsysteem van de moeder niet goed op het embryo. Het immuunsysteem ziet het embryo als lichaamsvreemd en stoot het af.

 • Orgaanoorzaken: aangeboren afwijkingen of vergroeiingen in de baarmoeder bemoeilijken de groei van het embryo en verhogen het risico op een miskraam in hoge mate. Bij vrouwen met afwijkingen aan de baarmoeder is de vruchtbaarheid vaak zodanig verminderd dat er helemaal geen zwangerschap ontstaat.

 • Verhoogde neiging tot trombose: bij vrouwen met een afwijking in de bloedstolling kan de doorbloeding van de placenta tijdens de zwangerschap verstoord worden. Het tekort aan voedingsstoffen dat hierdoor bij het embryo ontstaat, kan tot een miskraam leiden.

Het ontstaan van een mensenleven is een complex proces. Ondanks vergevorderd onderzoek is het niet altijd mogelijk een eenduidige oorzaak aan te wijzen voor herhaalde miskramen. In onze centra zullen we u uitgebreid informeren over de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden. Dit altijd met het doel de optimale omstandigheden te creëren waaronder uw kinderwens gerealiseerd kan worden.

Miskramen: feiten en cijfers

Een miskraam wordt wel gedefinieerd als een zwangerschap die eindigt voordat de baby een gewicht van 500 g bereikt heeft


Volgens de richtlijnen van de WHO worden alle zwangerschappen die eindigen voor het einde van de 27e zwangerschapsweek beoordeeld als miskramen


Zo'n 80% van de miskramen treedt voor het einde van de 12e zwangerschapsweek op


Het risico op een miskraam is groter als een vrouw al eerder een miskraam heeft meegemaakt en stijgt verder naarmate er sprake is van meer eerdere miskramen


Bij vrouwen tussen de 20 en 25 jaar is het risico op een miskraam gemiddeld 9%. Bij vrouwen boven de 45 is dit ca. 75%


In het algemeen geldt dat bij IVF of ICSI het risico op een miskraam met ca. 15 - 30 % iets hoger ligt dan bij op natuurlijke wijze ontstane zwangerschappen. Dit heeft te maken met de hogere gemiddelde leeftijd van IVF-patiëntes. 

hands holding flower, stethoscope

Zwanger worden na miskraamAls u hebt geprobeerd om op de natuurlijke manier zwanger te worden en daarbij meerdere miskramen hebt gekregen, kan een fertiliteitsbehandeling uitkomst bieden. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat het vruchtbaarheidsonderzoek een eenduidig resultaat oplevert. Houd er daarbij rekening mee dat er niet altijd een duidelijke oorzaak voor een miskraam te vinden is. Ook een ongezonde levensstijl, roken, meeroken, stress en medicijngebruik kunnen het risico op afbreking van een zwangerschap verhogen. Onze ervaren artsen zullen op basis van het onderzoek de mogelijkheden en grenzen van een fertiliteitsbehandeling met u bespreken en u adviseren over het vervolg.

Zoek een centrum

 • Wiesbaden

  Wiesbaden

  65189 Wiesbaden

 • Frankfurt

  Frankfurt

  60311 Frankfurt

 • Düsseldorf

  Düsseldorf

  40219 Düsseldorf

 • Berlin

  Berlin

  10117 Berlin

 • more treatments

  Meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

  Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.