SpørgsmålSend besked
Logo
Logo

Erklæring om slaveri og human trafficking

Patient hero

Indledning


Moderne slaveri er en forbrydelse og en krænkelse af grundlæggende menneskerettigheder. Moderne slaveri antager forskellige former såsom slaveri, trældom, tvangsarbejde og menneskehandel, som alle har det til fælles, at en anden har frataget en persons frihed for at udnytte den for personlig eller kommerciel vindings skyld.Organisationsstruktur, forretnings- og forsyningskæder


TFP, som er en af de førende udbydere af fertilitetstjenester i Nordeuropa, er et netværk af 19 IVF-klinikker med over 40 satellitter i seks lande i Europa (Storbritannien, Polen, Tyskland, Østrig, Holland og Danmark).


Vi har længe været etableret som en førende kilde til ekspertise inden for mange aspekter af reproduktiv sundhed og deler jævnligt vores erfaring mellem klinikker for at give vores patienter den allerbedste chance for succes.Politikker og risikovurdering


TFP forpligter sig til at anvende en håndfast tilgang for at reducere risikoen for moderne slaveri i vores klinikker og i forsyningskæder og opfylde lovens krav.

Vi forventer, at alle vores medarbejdere og leverandører overholder alle gældende love og bestemmelser og opretholder de højeste etiske standarder.


Vores forsyningsaftaler og kontrakter indeholder bestemmelser, der kræver, at gældende love og bestemmelser overholdes - herunder hvad angår de tjenester, produkter eller materialer, der leveres.Vi forpligter os især til at:


Sikre at vores medarbejdere er opmærksomme på den risiko, som vores forretning står over for ved moderne slaveri, ved at inkorporere uddannelse i denne politik i personalets introduktionsproces og sørge for regelmæssig træning efter behov;


Vurdere risici for moderne slaveri og trafficking for tredjepartsleverandører forud for indgåelse af forretningsaftaler (eller i tilfælde af at noget ændrer sig);


Fremme åbenhed blandt vores medarbejdere og leverandører og støtte alle der rejser reelle bekymringer med hensyn til de foranstaltninger, der træffes for at overholde loven;


Være gennemsigtige med hensyn til de skridt, vi tager for at opfylde forpligtelserne i henhold til loven, og offentliggøre en moderne erklæring om slaveri og trafficking inden for seks måneder efter udgangen af hvert regnskabsår; og


Regelmæssigt gennemgå de foranstaltninger, der er truffet for at være i overensstemmelse med loven og underrette tredjepartsleverandører om eventuelle ændringer.


Som en del af vores initiativ til at identificere, vurdere og begrænse risici bruger vi en risikobaseret vurderingsproces til at evaluere, verificere og udvælge direkte leverandører under den formelle proces med udbud og evaluering af leverandører. Denne proces omfatter færdiggørelse af passende due diligence.Måling af effektivitet


I fremtiden vil vi gennemføre foranstaltninger for at sikre, at due diligence gennemføres årligt, og at vores leverandører og forsyningskæde stadig har nødvendige politikker og overvågning på plads for dermed sikre, at slaveri og trafficking ikke finder sted i nogen del af vores forretnings- eller forsyningskæder. Vi vil skræddersy passende, afhjælpende foranstaltninger fra sag til sag, hvis der er tilfælde af manglende overholdelse.Kommunikation og bevidsthed om denne erklæring


Uddannelse i denne politik og i den risiko vores virksomhed står over for i form af moderne slaveri i sine forsyningskæder er en del af introduktionsprocessen for alle personer, der arbejder for os, og regelmæssig træning tilbydes efter behov.


Enhver medarbejder, der overtræder denne politik, vil blive udsat for disciplinære sanktioner, hvilket kan resultere i afskedigelse for både almindelige og grove forseelser. Vi kan opsige vores forhold til andre personer og organisationer, der arbejder på vores vegne, hvis de overtræder denne politik.

TFP fortsætter med at vurdere og evaluere sin forsyningskædes ansvarlige indkøbspraksis. Vi bestræber os på at håndhæve bedste praksis i vores forsyningskæde og på tværs af hele organisationen.- Fredrik Strömholm

Direktør i Delivery I Limited

(TFP-koncernens moderselskab)

Pre-footer

Lad os tale om
fertilitetsbehandling

Få kendskab til dine muligheder
for familieforøgelse sammen
med en af vores TFP eksperter.