Logo
Behandlinger

Priser
TFP Stork Fertility

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at blive gravid og få et barn. Vi tilbyder og anbefaler dig behandling ud fra din specifikke situation og udfordring, hvilket vurderes ud fra prøver og samtale med dig. Nedenfor finder du priser på vores standardbehandlinger, men kontakt os gerne hvis du har spørgsmål til dine konkrete forhold eller priser generelt.

Priserne er gældende pr. 01.09.2020

Price page

Finansiering - Resurs Bank tilbyder danske kunder hos TFP Stork Fertility at få behandlingen financieret gennem et lån med mulighed for ratebetalinger.

IVF-behandling

Enkelt IVF behandling

DKK

Hvis behandling afbrydes før ægudtagning, da betales DKK 3.000 for afbrudt behandling. Hvis behandling afbrydes før ægoplægning, regnes det som gennemført behandling.


 Inkluderet i prisen på alle IVF er alle basisblodprøver (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C og hormonprøver), taget her på klinikken og evt. sædprøve. Ligeledes er inkluderet ultralyd/vurdering af ultralyd. 


Indledende samtale koster DKK 1.000


Prisen er inkl. RI Witness.

Pakke med 3 IVF behandlinger

Tilbydes kvinder til og med 42 år og hvor AMH værdi er mindst 5 pmol/l.

t.o.m. 35 årt.o.m. 42 år

Indhold i pakken: Pakken indeholder op til 3 IVF behandlinger samt 2 oplægninger af befrugtede æg fra frys (FER), hvis der har været mulighed for at nedfryse befrugtede æg i dine behandlinger. Nedfrysning er ikke inkluderet i pakken. Aflyses din behandling før ægudtagning, påvirker det ikke din pakke, men koster DKK 3.000. Aflyses din behandling efter ægudtagning, regnes det som ét IVF forsøg.


Pakken er forbrugt, hvis du føder et barn, alle forsøg bruges, eller hvis der er gået to år siden opstart.


Extra ydelser er ikke inkluderet i prisen, de skal betales ved siden af. Udgifter til medicin er ikke inkluderet i priserne. Alle IVF behandlinger er inklusiv lovpligtige virus-blodprøver, skanninger (inkl. den første graviditetsskanning), tolking af skanninger fra egen gynækolog og dyrkning af befrugtede æg i Embryoscope.


Indledende samtale koster DKK 1.000

IVF - extra ydelser

DKK

* gratis for danske kunder i forbindelse med opstartssamtale. I tilfælde af afbud bedes I kontakte os hurtigst muligt og senest 24 timer før aftalte session på email eller telefon, - ellers beregnes kr. 500.

Insemination

DKK

Insemination - extra ydelser

DKK

* samtalen er gratis for danske kunder i forbindelse med opstartssamtale. I tilfælde af afbud bedes I kontakte os hurtigst muligt og senest 24 timer før aftalte session på email eller telefon - ellers beregnes kr. 500.

Ægdonation

DKK

* Ægdonation inkl. ICSI, ægdyrkning, evt. frys af æg (i 2 år), medicin til ægdonor, alle blodprøver samt sædanalyse og nedfrysning af sæd (i 1 år). Prisen er med garanti for tilbagelægning af æg. Hvis der ikke lægges æg tilbage, gives en ny ægdonation gratis. Hvis der ikke er æg til frys, koster en ny ægdonation DKK 30.000.

 

** Ved kendt ægdonation afholder modtager alle udgifter til ægdonor (samtale, medicin, transport, m.m.). 

 

*** Aftalen vedrører ægdonation op til 3 gange med behandlingsforløb, der omfatter minimum 1 oplægning af frisk/frossen blastocyst ved hver ægdonation. Alle oplægninger af befrugtet æg(blastocyst) fra frys (FER-behandling) inkluderet i prisen.


Prisen omfatter alle samtaler (med undtagelse af den indledende samtale), kontroller, scanninger, alle blodprøver taget på klinikken inkl. medicin til ægdonor, udtagning af æg fra donor, ICSI, dyrkning af æg til blastocyster, assisted hatching (AHA), frys og opbevaring af befrugtede æg i 2 år. Tillige omfatter prisen analyse af sædprøve og sædfrys inkl. 1 års opbevaring.


Er der nedfrosne æg fra forudgående ægdonation, skal alle frosne æg anvendes ved indsætning fra frys (FER-behandling), før en ny ægdonation kan påbegyndes.Graviditet:


Kontrakten anses for fuldført og afsluttet ved fødsel af mindst et levende barn, også selvom du kun har brugt 1 forsøg i pakken.


Hvis der er befrugtede æg på frys efter opnået graviditet og disse ønskes anvendt, så er prisen for disse efterfølgende oplægninger af befrugtede æg fra frys (FER-behandling) pr. oplægning i henhold til gældende prisliste. Behandlingsperiode:


Den samlede behandling skal gennemføres inden for en tidsperiode på 24 måneder regnet fra aftalens indgåelse. Hvis denne tidsperiode overskrides, uden aftale om andet og uden at hele behandlingsforløbet er gennemført, bortfalder TFP Stork Fertility's pligt til at yde yderligere behandling.Aflysning af behandling:


Hvis der under behandlingen er omstændigheder, som gør, at behandlingen ikke kan udføres, (eller at der ingen udsigt er til graviditet, da kan aftalen tilbagekaldes). I sådanne tilfælde har TFP Stork Fertility ret til at modtage betaling for behandling i forhold til aktuelle prisliste for enkelt behandlinger med ekstra opkrævning for TESA, FER, donorsæd eller fortsat nedfrysning af blastocyster eller sæd.

Dobbeltdonation

Anvendelse af donoræg samt donorsæd.

DKK

Dobbeltdonation inkl. ICSI, ægdyrkning, eventuel frys af æg, medicin til ægdonor, alle blodprøver. Pris for sæddonor er IKKE med i prisen. Prisen er med garanti for tilbagelægning en 1 æg (blastocyst). Hvis der ikke lægges æg tilbage, gives en ny ægdonation gratis. Hvis der ikke er æg til frys, koster en ny ægdonation DKK 30.000.


Indledende samtale koster DKK 1.000

Social Freezing

DKK

Prisen er for en stimulering, inkl. lovpligtige virusprøver, ultralydsscanninger og ægudtagning, men eksklusiv medicinudgifter, evt. befrugtning af ubefrugtede æg, frys af æg og senere ægoplægning.


Ubefrugtede æg: For at opnå graviditet ved senere brug af frosne ubefrugtede æg anbefales min. 20 æg nedfrosset. Dette typisk via 2-3 stimulationer med medicin samt ægudtagninger. Du skal være under 38 år og have ægreserve i normalområdet.


Indledende samtale koster DKK 1.000

Finansiering

Resurs Bank tilbyder danske kunder hos TFP Stork Fertility at få behandlingen financieret gennem et lån med mulighed for ratebetalinger.


Det indeholder følgende eksempel: Månedlig ydelse: 999 kr. Eksempel: Kreditbeløb 45.000 kr. Løbetid 50 måneder. Månedlig afdrag 999 kr. Debitorrente 0%. Administrationsgebyr 39 kr pr. måned. ÅOP 4,3 %. Samlet kreditomkostninger 4.200 kr. Samlet beløb til tilbagebetaling 49.200 kr. Finansieringen har 14 dages fortrydelsesret og tilbydes i samarbejde med Resurs Bank.

Betaling


Du kan betale via bankoverførsel: 


(HUSK at betale gebyrer selv, - det er ofte billigere end kreditkortgebyrer):


Bankkonto: 5472-0944572


IBAN: DK5054720000944572


BIC/SWIFT: NYKBDKKK


Nykredit, Herlev Hovedgade 119A, 2730 Herlev, Danmark

 


Finansiering - Resurs Bank tilbyder danske kunder hos TFP Stork Fertility at få behandlingen financieret gennem et lån med mulighed for ratebetalinger.

more treatments

Vil du vide mere om vores behandlinger?

Pre-footer

Klar til at starte din fertilitetsrejse? Vi er her for dig!

Bestil en aftale online og start en ny fertilitetsrejse med os.