Logo of TFP Danfert Fertility
Logo of TFP Danfert Fertility

Vores succesrater

Vi er stolte af vores resultater

Patient hero

Resultater efter behandling med IVF og insemination


TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) er Danmarks ældste fertilitetsklinik. Det første barn født efter befrugtning med mikroinsemination i 1994, blev undfanget hos os og det samme gælder for det andet barn som blev født efter oplægning af fryseæg tilbage i 1993.


Gennem mere end 20 år har vi således været blandt landets førende klinikker og kan fremvise nogle af de bedste resultater for både insemination og IVF behandlinger.


Der bliver i snit født et ønskebarn dagligt, som er undfanget på TFP Danfert Fertility efter enten IVF eller insemination. TFP Danfert Fertility ligger på alle målepunkter over landsgennemsnittet, hvad angår resultater for IVF behandling og insemination. Siden 2009 har vi konstant ligget på enten første, anden eller tredje pladsen blandt alle offentlige og private IVF klinikker. Vores konstante topplacering er din garanti for kvalitet i behandlingen.


Der kommer hele tiden ny viden om fertilitetsbehandling med IVF og insemination, og vores læger er blandt de bedste til at føre denne viden ud i praksis, så du eller I kan få den behandling, som giver størst chance for at få et ønskebarn.


IVF behandlingsresultater

IVF og ICSI 2018-2020: TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) er konstant over landsgennemsnittet inden for IVF behandling!Success rates


Behandlingsresultater for IVF fra 2018 til 2020


Ved Dansk Fertilitetsselskabs årsmøde i efteråret 2020 blev resultaterne 2019 for alle fertilitetsklinikker i Danmark offentliggjort. Vi er stolte af år efter år at ligge i den absolutte top af dansk fertilitetsbehandling.


Hos os lå antallet af afsluttede graviditeter per ægoplægning på 38,7% hos kvinder op til 35 år, mod 38,4 % på landsplan for kvinder under 36 år.


For kvinder 35-39 år lå vores resultat på 30,2% mod 27,3% på landsplan (36-39 år), selv om vi lægger langt færre æg tilbage end gennemsnittet gør.


For kvinder i aldersgruppen 40-43 år lå vi på 15,8%, mod 16,7% for kvinder 40-42 år. Bemærk at aldersintervallerne afviger en lille smule. Det betyder især noget for resultaterne når vi har kvinder på 43 år med som ikke er med i den anden gruppe. Kilde: Dansk Fertilitetsselskab (www.fertilitetsselskab.dk, årsrapporter)


IVF/ICSI (+TESE )

2018 - 2020

Kvinder

under 35 år

Positiv graviditetstest efter ægoplægning

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

46,5%

38,7%

Kvinder

35-39 år

Positiv graviditetstest efter ægoplægning

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

38,9%

30,2%

Kvinder

40-43 år

Positiv graviditetstest efter ægoplægning

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

25,0%

15,8%Resultater med oplægning af frosne æg

I tidsrummet 2018-2020 blev 35,8% af alle kvinder under 35 år og 29,9% af kvinder 35-39 år, som fik lagt frosne æg tilbage, afsluttet med en levende graviditet. 


I aldersgruppen 40-43 år havde 22,2% en levende graviditet efter oplægning af et optøet æg.


Ægdonation

I 2017-2020 havde 49,4% af kvinder som fik lagt et donoræg tilbage en positiv graviditetstest, og 36,9% blev afsluttet med en levende graviditet. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 33,5%.


TFP Danfert Fertility er rigtig gode til at vælge de rigtige æg

Vores fremragende resultater skyldes blandt andet, at vi i høj grad er gået over til blastocyst dyrkning, hvis der er flere gode æg at vælge imellem på 2. dagen. Sidste år lagde vi 1 æg op i 96% af alle behandlinger hos kvinder under 40 år, og i 58% af alle behandlinger af kvinder i aldersgruppen 40-45 år. Vi havde 3% tvillinger hos kvinder under 40 år og 2,5% tvillinger hos kvinder under 40 år som fik frosne æg lagt tilbage.


I 2018 har vi fastholdt vores høje graviditetsrate, selv om vi fortsat lægger færre æg op. I 2018 måtte vi lægge 3,1 æg op for at få en levende graviditet hos kvinder < 40 år. Vi mener det skyldes at vi dyrker alle æg i embryoskopet, som gør det muligt at følge ægudviklingen døgnet rundt. Det hjælper os til at finde frem til de æg som har størst graviditetschance.

Resultater for insemination med partnersæd

TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) resultater for insemination ligger konstant over landsgennemsnittetSuccess rates

TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) resultat for insemination for kvinder under 35 år lå i 2018-20 på 15.0% levende graviditeter pr. insemination. Til sammenligning ligger landgennemsnittet for kvinder op til 35 år på 14,4%.


For kvinder i aldersgruppen 35-39 år lå TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) resultat på 13,8% levende graviditet pr. insemination, hvorimod landgennemsnittet for gruppen 36-39 år lå på 10,0%.


For kvinder mellem 40 og 43 år lå TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) resultater på 12,4% levende graviditet pr. insemination, hvorimod landsgennemsnittet for kvinder 40-42 år lå på 6,0%. Bemærk at aldersintervallerne afviger en smule fra hinanden og at tallene i denne gruppe er ret små.TFP Danfert Fertility's (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) resultater med insemination fra 2018 til 2020

Insemination med partnersæd

2018 - 2020

Kvinder

under 35 år

Positiv graviditetstest

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

17,9%

15,0%

Kvinder

35-39 år

Positiv graviditetstest

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

15,7%

13,8%

Kvinder

40-43 år

Positiv graviditetstest

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

12,4%

12,4%Tallene viser, at graviditetschancen falder med kvindens stigende alder. TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) tilbyder op til 3 inseminationer til kvinder op til 43 år. Kvinder over 38 år bør dog overveje IVF behandling, da graviditetschancen her er væsentligt højere.


Kilde: Dansk Fertilitetsselskab (www.fertilitetsselskab.dk , årsrapporter)

Resultater for insemination med donorsæd

TFP Danfert Fertility 's (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) resultater for insemination ligger langt over landsgennemsnittetSuccess rates

TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) endte 21,9% af alle behandlinger hos kvinder under 35 år i 2018-2020 med en levende graviditet. Landsgennemsnittet lå på 17,3% for kvinder op til 35 år.


Hos kvinder 35-39 år var tallet 16,9 mod 12,4% på landsplan (36-39 år).


Vi laver kun få inseminationer hos kvinder 40-43 år, og 7,7% blev afsluttet med en levende graviditet mod 7,4% på landsplan (40-42 år).  (Kilde: Dansk Fertilitetsselskab, årsrapporter)
Behandlingsresultater for insemination med donorsæd fra 2018 til 2020


IInsemination med donorsæd

2018 - 2020

Kvinder

under 35 år

Positiv graviditetstest

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

24,4%

21,9%

Kvinder

35-39 år

Positiv graviditetstest

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

20,0%

16,9%

Kvinder

40-43 år

Positiv graviditetstest

Afsluttet med levende graviditet i 8. uge

15,3%

7,7%Tallene viser, at sandsynligheden for en graviditet falder stærkt med kvindens stigende alder. TFP Danfert Fertility (tidligere Dansk Fertilitetsklinik) tilbyder op til 6 inseminationer med donorsæd til kvinder under 40 år. Til kvinder mellem 40 og 43 år tilbyder vi max 3 inseminationer med donorsæd. Kvinder over 38 år bør overveje IVF behandling, da chancen med IVF er langt højere end ved insemination.


Kilde: Dansk Fertilitetsselskab (www.fertilitetsselskab.dk , årsrapporter)

Pre-footer

Klar til at starte din fertilitetsrejse? Vi er her for dig!

Bestil en aftale online og start en ny fertilitetsrejse med os.