SpørgsmålSend besked
Logo
Logo

Ønsker du fuld bedøvelse ved fertilitetsbehandling?

woman laying down smiling, woman laying down holding oranges

I Aarhus tilbyder TFP Ciconia Fertility som en af de eneste danske fertilitetsklinikker fuld bedøvelse ved ægudtagning, ægoplægning eller insemination.

Når en kvinde skal have taget æg ud, foregår det oftest helt uden problemer i lokalbedøvelse suppleret med smertestillende medicin.

Oplægning af æg og insemination er mindre indgreb, som normalt hverken kræver lokalbedøvelse eller smertestillende medicin. Flere faktorer kan dog ligge til grund for, at en kvinde ønsker indgrebene foretaget i fuld bedøvelse.

Fertilitetssygeplejerske Inge Neimann Herskind svarer her på tre spørgsmål, vi ofte møder:

1. Hvorfor ønsker nogle kvinder fuld bedøvelse?


Nogle kvinder er ekstremt nervøse for disse indgreb. Nogle har måske tidligere haft traumatiske oplevelser med ægudtagning eller andre gynækologiske undersøgelser. Andre kvinder lider af vaginisme, som gør det vanskeligt at gennemføre indgrebene, uden at det føles ubehageligt.
2. Hvorfor kan det være en god idé?


Det giver en stor tryghed for mange kvinder, som ellers ikke ville kunne gennemføre en IVF behandling eller en insemination. Kvinderne føler sig i gode hænder og oplever mindre stress og angst, når de på forhånd ved, at de kan få fuld bedøvelse til disse indgreb.
3. Hvordan foregår det?


Kvinden møder fastende på klinikken og vises ind i et rum, hvor hun også vil vågne op efterfølgende.


Inden selve indgrebet, taler narkoselægen med kvinden om evt. allergi eller andre oplevelser i forbindelse med bedøvelse.


Partner bliver sendt ud når kvinden lægges til at sove


Når indgrebet er overstået, vågner kvinden hurtigt op igen, da der kun gives lette bedøvelsesmidler. Derefter skal hun overvåges i et par timer. Hun får tilbudt lidt mad, og vi sikrer os, at hun er ok før, hun forlader klinikken.


Det er vigtigt, at der er en chauffør med, da kvinden ikke selv må køre bil i det efterfølgende døgn.


Har du lyst til at høre mere om denne mulighed, er du velkommen til at kontakte os - helt uforpligtende.

Diagnosis

Vil du vide mere om vores services?

Pre-footer

Lad os tale om
fertilitetsbehandling

Få kendskab til dine muligheder
for familieforøgelse sammen
med en af vores TFP eksperter.