Logo
Logo

Your feedback

Share your opinion - Complete the survey:

Read what others are saying about our work:

From the happy parents of Laura:

Only a year ago we never imagined that our lives would turn upside down and the world would become more beautiful. After 6 years of unsuccessful efforts and many diagnoses we decided to make an appointment at Macierzyństwo clinic. We went to see dr T. BAZANSKI. Thanks to him and his concrete approach we didn't wait and we went for AID in April. In December our long-awaited daughter Laura was born. She was born weighing 4,300g and measuring 60cm at 37tc. From that moment we went crazy about her and Laura filled the void that had existed for the last 6 years. We would like to thank Dr Tomasz Bazanski and the whole team of TFP Macierzyństwo. Thanks to your help there is finally a smile on our faces and joy in our hearts. We can't wait to come back to you and try to have another baby."

Translated from Polish original:

"Jeszcze rok temu nie przypuszczaliśmy, że nasze życie wywróci się do góry nogami, a świat stanie się piękniejszy. Po 6 latach bezskutecznych starań i wielu diagnozach postanowiliśmy umówić się na wizytę w Macierzyństwie. Trafiliśmy do dr. T. BAZANSKIEGO. Dzięki niemu i konkretnemu podejściu nie czekaliśmy i podeszliśmy do AID w kwietniu. W grudniu przyszła na świat nasza wyczekana córeczka Laura. Urodziła się ważąc 4.300g i mierząc 60 cm w 37 tc. Od tego momentu oszaleliśmy na jej punkcie, a Laurka wypełniła pustkę, która była przez ostatnie 6 lat. Dziękujemy serdecznie dr. Tomaszowi Bazańskiemu i całej załodze TFP Macierzyństwo. Dzięki Waszej pomocy na naszych twarzach w końcu gości uśmiech a w sercach radość. Już nie możemy doczekać się powrotu do Was i starań o kolejnego skarba."


From Joanna P.:

A wonderful, truly recommendable clinic. The staff are very friendly and helpful - both the doctors and the nurses, the ladies at the reception desk, literally everyone I have dealt with so far has treated me very kindly. You can see that the people working there are very committed and enjoy what they do. I had previously been treated at another clinic for some time, but I was reluctant to go there and every visit was stressful. I really enjoy going to Maternity, and I even look forward to each visit because I believe it will bring me closer to fulfilling my dream of having a child. For the time being I am still waiting for the results of the treatment, but thanks to such great support given at every stage by the staff at Maternity, I am of good mind and a positive attitude is extremely important in the treatment of infertility."

Translated from Polish original:

„Wspaniała, naprawdę godna polecenia klinika. Przesympatyczny i bardzo pomocny personel - zarówno lekarze, jak i panie pielęgniarki czy panie na recepcji, dosłownie każdy, z kim miałam dotychczas do czynienia traktował mnie bardzo życzliwie. Widać, że pracują tam ludzie bardzo zaangażowani i czerpiący radość z tego, co robią. Wcześniej leczyłam się przez jakiś czas w innej klinice, jednak chodziłam tam niechętnie a każda wizyta wiązała się ze stresem. Do Macierzyństwa naprawdę lubię chodzić, a nawet nie mogę doczekać się każdej kolejnej wizyty, bo wierzę, że przybliża mnie ona do spełnienia mojego marzenia o dziecku. Póki co czekam jeszcze na efekty leczenia, ale dzięki tak ogromnemu wsparciu udzielanemu na każdym etapie przez personel Macierzyństwa, jestem dobrej myśli, a pozytywne nastawienie jest niezwykle ważne w leczeniu niepłodności.”


From Edyta and Andrew

Dear doctor, on behalf of my wife and myself we would like to thank you and the staff of your clinic for all your care and treatment. The baby was born healthy at the end of the 36th week on 26th March by Caesarean section at the Jagiellonian University clinic in Kopernika Street. Lenka's birth weight was 2840 g and Igorek's was 2570 g. We were released home on April 2nd after 7 days from the birth. Doctor, thank you once again for your kindness and we regret that health problems prevented us from continuing your care until the end of the pregnancy. Please pass on our thanks to your nurses for their kindness and professionalism. When we are in Kraków, we will of course visit you to thank you personally for everything."

Translated from Polish original:

„Szanowny Panie Doktorze, w imieniu mojej żony i moim chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu i personelowi Pana kliniki za całokształt opieki i leczenia. Dzieci urodziły się zdrowe, na koniec 36 tygodnia w dniu 26.03 oczywiście przez cesarskie cięcie na klinice UJ na Kopernika. Waga urodzeniowa Lenki to 2840 g a Igorka 2570 g. Do domu wypuszczono nas 2 kwietnia po 7 dniach od porodu. Pani Doktorze jeszcze raz dziękujemy za życzliwość, żałujemy też bardzo że problemy zdrowotne nie pozwoliły na kontynuowanie opieki do końca ciąży u Państwa. Bardzo proszę o przekazanie naszych podziękowań również Państwa Paniom Pielęgniarkom za życzliwość i fachowość. Przy okazji naszej obecności w Krakowie oczywiście odwiedzimy Państwa aby podziękować za wszystko osobiście.”


From Magda

Hello, I wanted to show off the newest members of our family, Henryk and Konrad. The boys were born on April 20 and weighed 2.7 kg and 2.8 kg. They are healthy and very happy and growing very fast. On behalf of my husband and myself, I would like to thank you very much for your help!"

Translated from Polish original:

„Witam! Chciałam pochwalić się najnowszymi członkami naszej rodziny, Henrykiem i Konradem. Chłopcy urodzili się 20 kwietnia i ważyli 2,7 kg i 2,8 kg. Są zdrowi i bardzo radośni i bardzo szybko rosną. W imieniu swoim i męża chciałam serdecznie Państwu podziękować za pomoc!”


From the happy parents Bozena and Christopher

The most beautiful thank you in the world for a wonderful son for whom we have waited a very, very long time..."

Translated from Polish original:

„Najpiękniej na świecie dziękujemy za cudownego synka na którego z utęsknieniem czekaliśmy bardzo, bardzo długo…”


From Anna

In gratitude for the care, kindness and great patience of the most wonderful Nursing Ladies."

Translated from Polish original:

„W podziękowaniu za opiekę, życzliwość i wielką cierpliwość dla najwspanialszych Pań Pielęgniarek.”


From Monika and Marcin

A heartfelt thank you to the entire Maternity Clinic for the support and tenderness you have bestowed upon us. And especially for the miracle that is being a parent. You are a second home to us."

Translated from Polish original:

„Serdeczne podziękowania dla całej Kliniki Macierzyństwo za wsparcie i czułość jaką nas obdarowaliście. A w szczególności za cud jakim jest bycie rodzicem. Jesteście dla nas drugim domem.”


From Kasia and Marcin

On 24.03.2016 at 13.06 our son JAN MICHAEL was born. We thank you from the bottom of our hearts for all the goodness we have received from you. Today our road to longed-for motherhood ends, but we will always think of you warmly. We are parting for some time - we will come back here to have a sibling for Jaś ;) Thank you for the greatest happiness that has ever happened to us."

Translated from Polish original:

„24.03.2016 o godz 13.06 urodził się nasz syn JAN TADEUSZ. Z całego serca dziękujemy za całe dobro które od Was dostaliśmy. Dziś nasza droga po upragnione macierzyństwo się kończy ale zawsze będziemy o Was myśleć ciepło. Rozstajemy się na jakiś czas – jeszcze tu wrócimy po rodzeństwo dla Jasia ;) Dziękujemy za największe szczęście jakie nas spotkało.”


From Ewelina and Sławek

Good Morning on 17.12.2015 we had a son Olaf born. We benefited from the help of the Macierzyństwo clinic and the Invitro reimbursement programme. We would like to sincerely thank the whole team of the Macierzyństwo clinic."

Translated from Polish original:

„Dzień Dobry dnia 17.12.2015 urodził się nam synek Olaf. Korzystaliśmy z pomocy kliniki Macierzyństwo i programu refundacyjnego Invitro. Dziękujemy serdecznie całemu zespołowi kliniki Macierzyństwo.”


Pre-footer

Let's talk fertility

Understand family growth options
in a consult with TFP experts in Kraków.