Pytania i rejestracjaMasz pytania?
Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

Badania ultrasonograficzne

Ultrasound diagnosis

USG położnicze to podstawowe badanie, które da Ci pewność, że płód rozwija się prawidłowo. W naszych klinikach przeprowadzamy je wg ścisłych zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.


Prenatalne USG można też wykonać przed 10 tygodniem ciąży w celu określenia jej lokalizacji, rozwoju oraz wykonania szczegółowych pomiarów pęcherzyka ciążowego, zarodka oraz pęcherzyka żółtkowego. W ciąży wielopłodowej oceniana jest ilość łożysk i worków owodniowych, co ma ogromne znaczenie dla dalszej diagnostyki oraz postępowania w trakcie ciąży. Przyszłej mamie badania prenatalne dostarczają informacji o tym, ile dzieci rozwija się w jej ciele oraz jaki jest ich stanie zdrowia. Podczas badania mierzona jest częstość akcji serca. Dodatkowo określa się budowę i strukturę macicy oraz jajników.


Oprócz standardowego USG, w klinikach TFP możesz wykonać badanie USG wykorzystujące tzw. zjawisko Dopplera (polega ono na zmianie częstotliwości źródła sygnału poruszającego się względem obserwatora). Przy zastosowaniu dopplera spektralnego lub kodowanego kolorem możliwa jest ocena przepływu krwi w naczyniach tętniczych i żylnych dziecka.


Umożliwiamy również wykonanie trójwymiarowych badań ultrasonograficznych doskonałej jakości. Obraz z USG 3D/4D ma znaczenie zarówno diagnostyczne, jak i pamiątkowe. Z jednej strony trójwymiarowe badania prenatalne pozwalają na pogłębienie diagnostyki układu kostnego i naczyniowego oraz anomalii zewnętrznych w przypadkach stwierdzanych nieprawidłowości w standardowym badaniu. Z drugiej strony, trójwymiarowa ultrasonografia tzw. powierzchniowa pozwala na uwidocznienie twarzy dziecka, co stanowi niezwykłe przeżycie dla ciężarnej pacjentki, jej partnera i rodziny. Nagranie można otrzymać na pendrive.

Standard USG położniczego obejmuje wykonanie trzech badań:

I. 11 – 14 tydzień ciąży

Jest to najważniejsze badanie w ciąży. Dziecko ma już wykształcone większość narządów. Dzięki wczesnej ocenie anatomii i serca płodu możemy określić ryzyko aberracji chromosomowych i wykluczyć ponad połowę wad wrodzonych.


Szczegółowa ocena struktury jaja płodowego obejmuje następujące elementy:

 1. Określenie liczby zarodków w jamie macicy, ilość kosmówek i owodni w ciąży wielopłodowej

 2. Ocenę czynności serca płodu (FHR)

 3. Pomiary biometryczne:
  • Długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL)
  • Wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD)

 4. Ocenę anatomii płodu:
  • Czaszka (kształt), sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych
  • Ściany powłok jamy brzusznej uwzględniając fizjologiczną przepuklinę pępkową do 12 tygodnia ciąży
  • Żołądek
  • Serce płodu – lokalizacja i czynność serca
  • Pęcherz moczowy
  • Kręgosłup
  • Kończyny górne i dolne

 5. Ocenę kosmówki

 6. Ocenę przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB)

 7. Przepływ krwi w przewodzie żylnym i przez zastawki przedsionkowo-komorowe serca płodu


W tym okresie ciąży proponujemy poszerzyć badanie USG o nieinwazyjną diagnostykę wad chromosomalnych – zespołów: Downa, Edwarda i Plateau – polegającą na wykonaniu testu podwójnego, tzn. oznaczenia dodatkowo w krwi matczynej stężeń hormonów ciążowych beta-hCG i PAPPA. Dla wymagających pacjentów, zamiast testu podwójnego, szczególnie polecamy mało inwazyjny test prenatalny Harmony.


Korelacja stężeń opisanych hormonów w połączeniu z obrazem USG pozwala ocenić ryzyko wystąpienia wad genetycznych. Zdecydowana większość ciężarnych po badaniu kwalifikuje się do grupy niskiego ryzyka. Pacjentki z grupy podwyższonego ryzyka mogą poddać się inwazyjnym testom diagnostycznym. Testy, o których mowa to: amniopunkcja, biopsja kosmówki i kordocenteza, wykonywane przez specjalistę posiadającego Certyfikat Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu.


Wykonanie badania ultrasonograficznego między 11 – 14 tygodniem ciąży z oceną przezierności karkowej (NT) oraz kości nosowej (NB) i pozostałymi markerami zespołów wad uwarunkowanych genetycznie wykonujemy według zasad Fetal Medicine Foundation i tylko przez lekarzy posiadających odpowiednie aktualne certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicinie Foundation.


Optymalny czas badania prenatalnego: 11+0 – 13+6 tydzień ciąży; CRL 45 – 84 mm.


Celem badania USG w I trymestrze jest ponadto określenie ryzyka stanu przedrzucawkowego związanego z nadciśnieniem (wikłającego 2% ciąż) oraz ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego dziecka IUGR –ang. Intrauterine Growth Restriction (5% ciąż). Ocena opiera się na parametrach przepływu krwi w tętnicach macicznych, wadze i wzroście ciężarnej, paleniu tytoniu oraz przeszłości położniczej.

II. 20 tydzień ciąży (+/- 2 hbd)

Jest to niezwykle ważne badanie USG pozwalające na szczegółową ocenę rozwoju i anatomii płodu. Obejmuje:

 1. Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca

 2. Biometrię płodu: BPD, HC, AC, FL + ewentualna orientacyjna masa płodu (OMP)

 3. Ocenę budowy płodu:
  • Czaszka – Ciągłość, kształt
  • Mózgowie – Komory, sploty naczyniowkowe, tylny dół czaszki, móżdżek
  • Twarz – Profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej
  • Kręgosłup – Ciągłość, symetryczność
  • Klatka piersiowa, serce – Wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość
  • Jama brzuszna – Ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość, kształt), echogeniczność jelit
  • Pęcherz moczowy
  • Nerki – Opis ewentualnych nieprawidłowości (szerokość układu kielichowomiedniczkowego)
  • Kończyny – Ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stop, ruchomość kończyn

 4. Ocenę łożyska:
  • Lokalizacja
  • Struktura – Stopień dojrzałości wg Grannuma (opis ewentualnych nieprawidłowości budowy, krwiaków pozałożyskowych)

 5. Ocenę sznura pępowinowego:
  • Liczba naczyń
  • Opis ewentualnych nieprawidłowości

 6. Ocenę objętości płynu owodniowego

 7. W uzasadnionych klinicznie przypadkach: ocenę szyjki macicy – badanie głowicą przezpochwową.


W przypadku stwierdzenia wady wrodzonej płodu kierujemy pacjentkę na konsultację ze specjalistą pediatrą lub neonatologiem w celu określenia rokowania i ustalenia dalszego postępowania po porodzie.

III. 30 tydzień ciąży (+/- 2 hbd)

Celem badania USG w trzecim trymestrze ciąży jest ocena przyrostu wagi i rozwoju dziecka, jego anatomii pod kątem późno ujawniających się wad, krążenia obwodowego pod kątem wydolności łożyska, ilości płynu owodniowego, lokalizacji i stopnia dojrzałości łożyska. Do późno ujawniających się wad wrodzonych należą między innymi małogłowie, niedorozwój móżdżku, niedrożność dwunastnicy i inne wady jelit, niektóre wady układu moczowego, niektóre wady kończyn, oraz dynamiczne wady serca. Badanie USG w ostatnim trymestrze pozwala je wykryć.

Pre-footer

Cieszmy się razem narodzinami Twojego dziecka!

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.