Pytania i rejestracjaMasz pytania?
Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

POLITYKA PRYWATNOŚCI TFP

CELW TFP zdajemy sobie sprawę, że droga do rodzicielstwa jest stresująca i pełna niewiadomych. W ramach naszej wizji dążymy do zapewnienia pacjentom najlepszego w swojej klasie doświadczenia poprzez ustanowienie wysokich standardów obsługi. Głównym celem tego dokumentu jest zapewnienie wszystkim pacjentom, dostawcom i wewnętrznym pracownikom TFP możliwie najlepszej obsługi ze strony naszego zespołu, niezależnie od tego, czy kontakt jest osobisty, telefoniczny, e-mailowy czy poprzez zapytanie online.Aby osiągnąć ten cel, podczas zbierania danych osobowych od osób, których dane dotyczą, przestrzegamy następujących zasad: • Zapewnienie przejrzystości: W momencie gromadzenia danych przekazujemy osobom, których dane dotyczą, podstawowe informacje, w tym tożsamość i dane kontaktowe administratora oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciela administratora. Ponadto udostępniamy dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych, zapewniając jasne linie komunikacji w przypadku problemów związanych z danymi.


 • Określenie celu i podstawy prawnej: Przedstawiamy konkretne cele, dla których dane osobowe będą przetwarzane, oraz podstawę prawną takiego przetwarzania. Dzięki temu osoby, których dane dotyczą, mają jasne zrozumienie, w jaki sposób i dlaczego ich dane będą wykorzystywane.


 • Uzasadnione interesy: W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ujawniamy uzasadnione interesy realizowane przez TFP lub jakąkolwiek zaangażowaną stronę trzecią. Dzięki temu osoby, których dane dotyczą, są świadome uzasadnienia działań związanych z przetwarzaniem danych.


 • Odbiorcy danych osobowych: W stosownych przypadkach informujemy osoby, których dane dotyczą, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym mogą być udostępniane ich dane osobowe. Sprzyja to przejrzystości praktyk udostępniania danych.


 • Międzynarodowe przekazywanie danych: W stosownych przypadkach powiadamiamy osoby, których dane dotyczą, o zamiarze przekazania danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informujemy ich również o istnieniu lub braku decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub w przypadku przekazywania, o którym mowa w art. 46 lub 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, odniesienie do odpowiednich lub odpowiednich zabezpieczeń i sposób uzyskania ich kopii lub miejsce ich udostępnienia.


Przestrzegając tych zasad i udzielając jasnych i zwięzłych informacji osobom, których dane dotyczą, dążymy do stworzenia środowiska zaufania w kwestiach postępowania z danymi osobowymi i sposobu ich chrony. W TFP dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas całej Twojej drogi do rodzicielstwa jak i poza nią.POLITYKA PRYWATNOŚCI TFP


W TFP cenimy Twoje zaufanie. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie rodzaje danych osobowych będą gromadzone podczas odwiedzania strony internetowej TFP, w jaki sposób je zabezpieczamy i jak te informacje będą wykorzystywane. Zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości i zapewnienia ochrony Twojej prywatności.Informacje ogólneNiniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób TFP Fertility Group Ltd oraz jej podmioty stowarzyszone i partnerzy („TFP” lub „my”) zbierają i przetwarzają Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych aplikacji cyfrowych i wchodzisz w interakcję z nami za pośrednictwem naszej kliniki, czatu na żywo, komunikację e-mailową i kanały mediów społecznościowych (łącznie „Usługi”). Niniejsza polityka dotyczy wszystkich firmowych stron internetowych pod adresem www.tfp-fertility.comJAKIE DANE ZBIERAMY?


Większość informacji, które zbieramy, przekazujesz nam bezpośrednio. Gromadzimy i przetwarzamy podane przez Ciebie dane na trzy sposoby:Informacje, które nam przekazujesz: • Dane kontaktowe: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji i numer telefonu podczas rejestracji w usługach TFP, subskrybowania marketingu TFP, komunikowania się z nami lub składania zapytania.


 • Informacje rejestracyjne pacjenta: Informacje dostarczane w związku z „Profilem Pacjenta” TFP, w tym dane kontaktowe, nazwa użytkownika, historia medyczna, waga, wzrost, wiek, płeć i inne istotne szczegóły, na podanie których wyrażasz zgodę.


 • Informacje dotyczące komunikacji: Szczegółowe informacje na temat Twoich interakcji z naszymi pracownikami, w tym rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail, czaty na żywo, rozmowy wideo i interakcje w mediach społecznościowych. Za Twoją uprzednią zgodą możemy nagrywać rozmowy w celach szkoleniowych i monitorujących.


 • Informacje o ankietach i recenzjach: Informacje, które podajesz w ankietach lub opiniach na temat towarów i/lub usług TFP.


 • Inne informacje o użytkowniku: wszelkie inne dane, które przekazujesz w związku z korzystaniem z usług TFP, takie jak rezerwacje na wydarzenia, planowanie spotkań i opinie na temat osobistych doświadczeń.


Informacje, które zbieramy automatycznie: • Informacje generowane w wyniku korzystania przez Ciebie z Usług, udziału w wydarzeniach, rezerwacji spotkań, uczęszczania na zajęcia oraz kierowania do TFP zapytań telefonicznych.


 • Opinie pacjentów z otrzymanych ankiet dotyczących doświadczeń pacjentów.


 • • Gdy ktoś odwiedza stronę główną TFP Fertility UK | TFP (tfp-fertility.com), korzystamy z Google Analytics: Standardowe informacje o śledzeniu Internetu zbierane są anonimowo w celu zrozumienia wzorców korzystania z witryny. Nie próbujemy identyfikować poszczególnych odwiedzających na podstawie tych danych. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy poniżej dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa:

· Adres IP

· Data i godzina zapytania

· Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich (GMT)

· Treść zapytania (faktyczna strona)

· Status dostępu/kod statusu HTTP

· Ilość przesyłanych danych

· Strona internetowa, z której otrzymano żądanie

· Przeglądarka

· System operacyjny i jego interfejs

· Język i wersja oprogramowania przeglądarki
Możesz chcieć zrezygnować z wykorzystywania Twoich danych przez Google Analytics. Dowiedz się więcej jak zrezygnować i jak prawidłowo zainstalować dodatek do przeglądarki tutaj: Jak zapobiec śledzeniu Cię przez Google Analytics (privacyaffairs.com)Informacje, które zbieramy od stron trzecich:


 • Aplikacje stron trzecich: Informacje gromadzone za pośrednictwem aplikacji stron trzecich, takich jak sklepy z aplikacjami lub witryny sieci społecznościowych, w których upubliczniono określone dane za pomocą ustawień prywatności.


 • Źródła stron trzecich: Informacje otrzymane z innych źródeł w celu uzupełnienia dostarczonych danych, zwiększając naszą zdolność do dostarczania informacji o naszej działalności, produktach i usługach.


JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWEInformacje dostarczone przez użytkownika:


 • Dane osobowe, które przekazujesz TFP, będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów, takich jak dostarczanie informacji o naszych usługach i uzyskiwanie opinii od Ciebie.


 • Dane osobowe nie będą sprzedawane stronom trzecim ani przekazywane firmom zajmującym się marketingiem bezpośrednim bez Twojej wyraźnej zgody.


 • Kontaktując się z TFP w celu leczenia prosimy Cię o czynną i dobrowolną zgodę zgodnie z art. 6 (1) (a) GDPR EU 2016/679 na udział w naszych ankietach opinii pacjentów. Na tej podstawie będziesz otrzymywać e-maile z pytaniami o Twoje wrażenia z różnych etapów leczenia. Kontrolerem procesu wysyłania maili jest Twoja klinika. Do ankiet potrzebujemy: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz pytania i odpowiedzi w ankiecie. Należy pamiętać, że wyniki ankiety są osobiste i teoretycznie mogą być powiązane z kartą pacjenta w klinice. Możliwe, że po ankiecie skontaktuje się z Tobą pracownik kliniki np. w celu omówienia czego potrzebujesz do pełnego leczenia lub jak poprawić negatywne aspekty.


Automatyczne informacje demograficzne i statystyczne: • Informacje zbierane za pośrednictwem Google Analytics są wykorzystywane do oceny efektywności strony internetowej TFP oraz ulepszania trafności treści i kampanii marketingowych.


 • Każde ujawnienie tych informacji będzie zawsze anonimowe i nie umożliwi identyfikacji poszczególnych użytkowników.JAK PRZECHOWYWAMY TWOJE DANEO Twoje dane dbamy poprzez:


 • Regularny przegląd praktyk gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.


 • Ograniczony dostęp do danych osobowych do upoważnionych pracowników, kontrahentów i agentów TFP/Kliniki, z zastrzeżeniem ścisłego zachowania poufności.


 • Uzasadnione z handlowego punktu widzenia, administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia chroniące przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych. • Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach hostowanych przez zewnętrznego wykonawcę, Vercel, w Stanach Zjednoczonych i EOG, zgodnie z RODO UE 2016/679, Wielkiej Brytanii 2018 oraz w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA.


 • Do ankiet używamy AskNicely, a wszystkie transfery danych między firmami TFP podlegają Umowom Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (UPPDO). Dane pacjenta będą przechowywane w zarejestrowanej klinice.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH • Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce i przestrzegania zobowiązań prawnych. Masz prawo zażądać dostępu, sprostowania, usunięcia lub wycofania zgody w dowolnym momencieMARKETING


Za Twoją zgodą możemy przesyłać Ci informacje o naszych produktach i usługach oraz naszych oddziałach lub partnerach. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych.TECHNOLOGIA PLIKÓW COOKIE


Nasza strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania. Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: • Spółki Grupy, Zewnętrzni Dostawcy Usług i Partnerzy Biznesowi: Informacje udostępniane w celu świadczenia usług informatycznych, analitycznych, przetwarzania płatności, wsparcia technicznego i usług marketingowych. Obowiązują umowy o ochronie danych.


 • Właściwe organy ścigania, organy regulacyjne, agencje rządowe, sądy lub inne podmioty trzecie: gdy jest to wymagane w celu przestrzegania prawa, ustanowienia prawa, ochrony żywotnych interesów lub wykrywania/zapobiegania problemom z bezpieczeństwem lub oszustwom.POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH


Na naszej stronie internetowej obowiązuje nasza polityka prywatności. Jeśli skorzystasz z łącza do innej witryny, zapoznaj się z jej polityką prywatności.MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane w krajach innych niż kraj zamieszkania, w tym w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Istnieją odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych podczas takich transferów.TWOJE PRAWAPrzysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. W przypadku zapytań dotyczących danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@tfp-fertility.com.PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


TFP Fertility Group Ltd zbiera informacje od osób fizycznych w różnych celach związanych ze świadczeniem usług związanych z płodnością, zapewnieniem skutecznej opieki, przestrzeganiem wymogów prawnych oraz ochroną żywotnych interesów osób fizycznych. Podstawa prawna przetwarzania danych została przedstawiona poniżej:


 • Wykonanie umowy: TFP gromadzi i przetwarza dane osobowe w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań umownych między TFP a osobami fizycznymi dostarczającymi dane. Obejmuje to dane wymagane do planowania wizyt, zapewniania leczenia niepłodności, zarządzania kartoteką pacjentów i przetwarzania płatności za świadczone usługi.


Uzasadniony interes: TFP przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez TFP lub osoby trzecie. Przykładowo, uzasadnione interesy mogą obejmować poprawę jakości leczenia niepłodności, prowadzenie badań w celu poprawy wyników dotyczących płodności lub optymalizację procesów wewnętrznych w celu zapewnienia lepszej opieki nad pacjentem. TFP zapewni również wyważenie tych prawnie uzasadnionych interesów z prawami i wolnościami osób fizycznych, których dane są przetwarzane.


 • Zgoda: TFP zwraca się do pacjentów lub osób fizycznych o wyraźną zgodę na określone działania związane z przetwarzaniem danych. Może to obejmować uzyskanie zgody na prowadzenie badań związanych z płodnością, udostępnianie informacji medycznych innym świadczeniodawcom lub wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych. Zgoda powinna być dobrowolna, świadoma i łatwa do odwołania przez osobę fizyczną w dowolnym momencie.


 • Obowiązki prawne: TFP podlega różnym wymogom prawnym i obowiązkom regulacyjnym. Przetwarzanie danych może być konieczne do wypełnienia tych zobowiązań prawnych, które mogą obejmować prowadzenie dokładnej dokumentacji medycznej, zgłaszanie pewnych schorzeń organom ds. zdrowia oraz przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych i opieki zdrowotnej.


 • Ochrona żywotnych interesów: W pewnych krytycznych sytuacjach, gdy życie lub zdrowie danej osoby jest zagrożone, TFP może przetwarzać dane osobowe w oparciu o żywotne interesy tej osoby. Na przykład w nagłych sytuacjach medycznych TFP może uzyskać dostęp do odpowiednich informacji medycznych w celu zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej bez zbędnej zwłoki.


Istotne jest, aby TFP zachowywała przejrzystość i informowała osoby fizyczne o konkretnych celach gromadzenia i przetwarzania ich danych, a także o podstawie prawnej każdej czynności przetwarzania. Pacjentów należy również poinformować o przysługujących im prawach dotyczących ich danych osobowych, w tym o prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestrzegając przepisów dotyczących ochrony danych i zapewniając przejrzystą komunikację z pacjentami, firmy zajmujące się płodnością mogą budować zaufanie oraz zachować poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCIRegularnie sprawdzamy, czy przestrzegamy niniejszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej i, w stosownych przypadkach, strony zainteresowane zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną.


Ostatnia aktualizacja 18.12.2023.JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ


Inspektor ochrony danych odpowie na wszelkie pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub informacji, które posiadamy. Skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:


W przypadku zapytań dotyczących prywatności lub chęci skorzystania ze swoich praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@tfp-fertility.com lub zadzwoń pod numer 0808 164 5341 (Wielka Brytania), +48 91 486 43 45 (Polska). Możesz również skontaktować się z nami drogą pocztową, wysyłając wiadomość na adres: TFP Ltd, Institute of Reproductive Sciences, Oxford Business Park North, Alec Issigonis Way, Oxford, Oxfordshire, OX4 2HW, Wielka Brytania lub TFP Fertility Polska, Vitrolive Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 103, 70-483 Szczecin.

Pre-footer

Cieszmy się razem narodzinami Twojego dziecka!

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.