Pytania i rejestracjaMasz pytania?
Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

Koronawirus

Członkowie naszych zespołów współtworzą struktury najważniejszych organizacji zdrowia w obszarze medycyny rozrodu w Polsce. Niech będzie to dla Ciebie gwarancją, że na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i oferujemy tylko bezpieczne terapie.

Patient hero

W trosce o najwyższe bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz pracowników, podejmujemy aktywne działania zmierzające do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19. Zawsze otaczamy naszych pacjentów opieką zgodną z zaleceniami kluczowych krajowych i międzynarodowych organizacji zdrowia.

Przegląd zaleceń eksperckich

Czołowe krajowe i globalne organizacje naukowe w obszarze leczenia niepłodności bardzo szybko odpowiadają na pytania, jak prowadzić leczenie podczas trwania pandemii koronawirusa. Celem publikowanych i aktualizowanych przez nich zaleceń jest dostarczanie praktykom wskazówek, które mają chronić zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a także uwzględniać potrzeby i marzenia osób doświadczających niepłodności. Eksperci związani z medycyną rozrodu rozumieją, jak silne i ważne są aspiracje rodzicielskie par, dlatego wytyczne są regularnie oceniane i dostosowywane do tego, by – oczywiście priorytetowo chronić – ale również najpilniej wznowić kompleksową, niczym nie ograniczoną opiekę nad płodnością.

Dowodem na niewątpliwą odpowiedzialność społeczną, wychodzącą naprzeciw ogólnokrajowym zaleceniom dotyczącym zdrowia publicznego, jest dokument Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 oraz jego aktualizacje z dnia 25 kwietnia 2020 roku oraz początków czerwca 2020 roku. Treść opinii powstała przy współpracy naszego Eksperta – prof. Rafała Kurzawy, pełniącego funkcję Prezesa PTMRiE.

Polscy liderzy opinii podkreślają, że niepłodność jest poważną chorobą, która wymaga leczenia i w wielu przypadkach jej terapia nie może być odraczana. Zalecają m.in. wszystkim pacjentom starającym się o ciążę, zarówno planującym leczenie niepłodności jak i będącym w trakcie leczenia (nawet jeśli nie spełniają kryteriów diagnostycznych zakażenia COVID-19), szczególną ostrożność podczas starań i leczenia.

Odroczenie nie jest zalecane w określonych sytuacjach. Zaleca się jak najszybsze wdrożenie każdego rodzaju terapii mającej na celu zachowanie płodności u pacjentów przed leczeniem onkologicznym. U pacjentów z rozpoznaną niepłodnością rekomenduje się indywidualną analizę sytuacji zdrowotnej oraz rozpoczęcie niezbędnej diagnostyki i leczenia pacjentów zdrowych, u których szanse na dziecko mogą zmniejszać się wraz z upływem czasu. Dopuszcza się przeprowadzanie zabiegów wspomaganego rozrodu zgodnie z odpowiednio przygotowanymi procedurami bezpieczeństwa minimalizującymi ewentualne ryzyko transmisji SARS-CoV-2.

Ważnym aspektem jest to, by (jeśli z jakichkolwiek powodów są stosowane), zaprzestać u już leczących się osób wykorzystywania terapii immunomodulacyjnych. Pełną treść polskich rekomendacji z 16 marca 2020 roku i ich późniejsze aktualizacje znaleźć można na stronie PTMRiE.

VL_infografika_zalecenia_medyczne_Koronawirus.png

Zalecenia

Czym jest koronawirus?

Koronawirus jest powszechnym typem wirusa. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 jest to nowy szczep koronawirusa zidentyfikowany po raz pierwszy w mieście Wuhan w Chinach pod koniec grudnia 2019 r. Wywołuje on chorobę o nazwie COVID-19.

Czy koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla pacjentek w ciąży?

Choroba COVID-19 jest wywoływana przez nowy typ koronawirusa SARS-CoV-2, dlatego też doświadczenie, a tym samym wiedza o jej wpływie na przebieg ciąży i zdrowie dziecka są wciąż niepełne. Wydaje się jednak, że zakażenie SARS-CoV-2 nie ma znaczącego wpływu na ciążę. Dotychczas nie opublikowano naukowych dowodów istnienia negatywnych skutków zakażenia SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 w czasie ciąży, w szczególności nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka poronień czy rozwoju wad wrodzonych. Opisano dotychczas przypadki ciąż z COVID-19, w których kobiety rodziły zdrowe dzieci, niezależnie od zróżnicowanego stanu ogólnego matki i ciężkości przebiegu choroby. Nie potwierdzono też żadnego przypadku zainfekowania wirusem potomstwa podczas ciąży.


Z dotychczasowych badań wynika również, że wirus ten prawie na pewno nie przechodzi przez łożysko i do mleka matki, nie był wykrywany w płynie owodniowym ani krwi pępowinowej.


Są to uspokajające informacje, jednakże oparte na analizie nadal niewielkiej liczby danych i dotyczą one pacjentek zakażonych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, dlatego należy je interpretować ostrożnie. Nie są natomiast dostępne wystarczające informacje na temat wpływu zakażenia COVID-19 w początkowych stadiach ciąży.


Należy jednak pamiętać, że ciężki przebieg COVID-19 w kolejnych trymestrach może wiązać się z niektórymi powikłaniami perinatalnymi, takimi jak utrata ciąży, hipotrofia wewnątrzmaciczna płodu czy konieczność wczesnego ukończenia ciąży, tak jak w wielu innych chorobach o ciężkim przebiegu w ciąży.

Informacje na temat COVID-19 dla kobiet w ciąży

Zalecenia dla kobiet w ciąży zostały przygotowane przez European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), odpowiadając na pytania: co należy wiedzieć, jak się przygotować i jak chronić.


Wersja polskojęzyczna jest dostępna na stronie:
https://adst.mp.pl/s/www/covid19/ulotka-informacyjna-covid_kobiety-w-ciazy_A4_screen.pdf

Jakie są objawy zakażenia?

Podobnie jak w przypadku innych grypopodobnych chorób układu oddechowego, zakażenie wirusem COVID-19 może powodować łagodne objawy, w tym katar, ból gardła, kaszel i gorączkę. U niektórych osób dolegliwości mogą być poważniejsze i prowadzić do zapalenia płuc lub trudności w oddychaniu. W rzadkich przypadkach choroba może być śmiertelna.

W jakiej sytuacji i gdzie się zgłosić, jeśli podejrzewam u siebie chorobę?

Jeśli:

 • W ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zakażoną,

 • Masz podwyższoną temperaturę,

 • Obserwujesz u siebie kaszel i masz duszności,

to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (aktualną listę ośrodków znajdziesz tu: https://gis.gov.pl/mapa/) lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (lista szpitali dostępna jest tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali).

 

Ponieważ wytyczne mówią, że osoby, które znajdowały się w obszarach Kategorii 1 w ciągu ostatnich 14 dni lub odwiedzały miejsca ujęte w Kategorii 2 w ciągu ostatnich 14 dni oraz dodatkowo mają powyższe objawy, powinny poddać się kwarantannie, badania i leczenie u takich Pacjentów w naszym ośrodku w obecnej chwili nie mogą być przeprowadzone.


WAŻNE: Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę, bądź odpowiedzialny i nie narażaj innych. Koniecznie postępuj zgodnie z zaleceniami NFZ. Każdy pacjent po odbyciu kwarantanny i pod warunkiem braku narażenia na nowe czynniki ryzyka oraz braku objawów grypopodobnych może wznowić leczenie w Vitrolive bez żadnych konsekwencji.


Jeśli zauważasz u siebie objawy chorobowe (gorączka, kaszel, itd.), ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną, zastosuj podstawowe zasady ochrony i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.


Dla wszystkich osób oczekujących dodatkowych informacji zalecany jest kontakt ze specjalną całodobową infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590.

Jak minimalizować ryzyko zakażenia?

Koronarwirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Aby zapobiec zakażeniu:

 1. Często myj ręce mydłem i wodą lub użyj płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu, jeśli dłonie nie są wyraźnie brudne.

 2. Praktykuj higienę dróg oddechowych: podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce chusteczką dezynfekującą do rąk na bazie alkoholu lub mydłem i wodą.

 3. Utrzymaj dystans społeczny: zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

 4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 5. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego

Jakie działania prewencyjne podejmujemy w naszych klinikach?

Od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego pozostajemy czujni na doniesienia dotyczące koronawirusa. Prowadzimy diagnostykę i leczenie, jednak w celu minimalizacji potencjału zakażenia, obowiązuje nas szereg dodatkowych wewnętrznych restrykcji i zabezpieczeń mających chronić Was oraz nasz personel.


Nasze nowe zasady obsługi pacjentów obejmują:


 • Prowadzenie postępowania terapeutycznego wyłącznie w zgodzie z aktualnymi zaleceniami eksperckimi dla postępowania podczas pandemii COVID-19. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości, podobnie jak międzynarodowe towarzystwa naukowe – ESHRE (Europa) i ASRM (USA) – zalecają szczególną ostrożność podczas starań i leczenia, co znajduje odzwierciedlenie i w naszych rekomendacjach dla pacjentów.

 • Proponujemy zgłaszającym się do nas osobom dostęp do konsultacji, badań oraz zabiegów, jednocześnie podkreślając, że decyzja dotycząca włączania procedur terapeutycznych odbywa się na podstawie indywidualnej oceny sytuacji pary przez lekarza, przy uwzględnieniu nastawienia samych pacjentów.

 • W przypadkach, gdy nie szkodzi to interesom pacjentów, umożliwiamy mrożenie zarodków z odroczeniem transferu.

 • W przypadku podjęcia przez Was decyzji o przystąpieniu do leczenia, zalecamy stosowanie szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć zakażenia podczas ciąży. Jeśli wystąpią u Państwa takie objawy jak gorączka ≥ 38°C, kaszel, trudności w oddychaniu, duszności, należy niezwłocznie skontaktować się z NFZ (tel. 800 190 590) lub swoją stacją epidemiologiczną, a także powiadomić lekarza prowadzącego ciążę.

 • Osoby z grupy wysokiego ryzyka mają bezwzględny zakaz wejścia do budynku kliniki. U takich pacjentów wizyty, terminy badań czy zabiegów są przesuwane i odbędą się po okresie kwarantanny lub ustąpieniu objawów grypopodobnych.

 • W każdym przypadku, gdy to możliwe, rekomendujemy e-konsultacje przez Skype lub Teams lub wizytę telefoniczną.

 • Badania nasienia wykonywane są w ściśle określonych interwałach czasowych, a po każdym pobraniu pokój jest dezynfekowany. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

 • Krew pobierana jest bez zakłóceń.

 • Osoby towarzyszące (jeśli ich obecność nie jest wymagana) oraz dzieci proszone są o pozostanie poza kliniką.

 • Pacjenci proszeni są o unikanie transportu publicznego, zwłaszcza w godzinach szczytu.

 • Pacjenci są zapraszani do kliniki bezpośrednio przed planowaną godziną wizyty.

 • Prosimy, aby pacjenci, którzy przyjadą wcześniej poczekali na zewnątrz lub w swoich samochodach. Recepcjonistka zaprosi Was telefonicznie na wizytę.

 • Rekomendujemy płatności kartą płatniczą.

 • Pacjenci odwiedzający ośrodek mają obowiązek wypełnienia ankiety epidemiologicznej. Apelujemy o szczerość, tylko w ten sposób możemy Was właściwie leczyć i zapewnić ciągłość terapii.

 • Każda osoba obligatoryjnie powinna myć i dezynfekować ręce przed wizytą. Płyn do dezynfekcji jest dostępny w recepcji, w każdym gabinecie lekarskim i toaletach.

 • Wizytę u lekarza poprzedza badanie temperatury. Wizyty pacjentów z temperaturą > 37,5°C będą odraczane.

 • Wizyty lekarskie, badania USG i zabiegi są realizowane przy zachowaniu szczególnych środków kontroli i higieny, usta i nos pacjenta/ów powinny chronić maseczki, lekarze i personel medyczny mają na sobie odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy ochronne).

 • W tych szczególnych czasach witajmy się słowami „dzień dobry” i chwilowo powstrzymajmy się od miłych gestów, takich jak np. podanie ręki.


Warto wiedzieć, że w samych klinikach nieustannie dezynfekowane są powierzchnie często dotykane, tj. blaty, klamki, terminal płatniczy, guziki w windzie. Gabinety są wietrzone kilkukrotnie w ciągu dnia. Dodatkowo, każda klinika TFP posiada plan ciągłości działania, który obejmuje możliwość zakłócenia działań (z dowolnej przyczyny). Kliniki współpracują ze sobą, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia w opiece nad pacjentem wynikające z liczby personelu lub ekspozycji na wirusa COVID-19.


Niezmiennie nasz personel pozostaje do Waszej dyspozycji w formie online cały czas.

Czy mogę obecnie podejść do procedury zapłodnienia pozaustrojowego?

Od maja 2020 roku, przy dodatkowych, ściśle określonych zasadach bezpieczeństwa, wznowiliśmy działalność medyczną. Stosując nowe schematy obsługi pacjenta, zapraszamy chętnych na konsultacje, badania oraz zabiegi. Zgodnie z zaleceniami polskich i zagranicznych ekspertów medycyny rozrodu, opisanych dokładnie tu, decyzje dotyczące możliwości leczenia niepłodności z zastosowaniem metod in vitro i inseminacji są podejmowane indywidualnie, przy uwzględnieniu sytuacji zdrowotnej i życiowej pary.


Nie mamy wątpliwości, że leczenie niepłodności nie może być odraczane, dlatego aktywnie prowadzimy diagnostykę i leczenie zgłaszających się do nas par. Niemniej wszystkim osobom starającym się o ciążę zalecamy szczególną ostrożność.

Wskazówki GIS oraz MZ

Wskazówki GIS oraz MZ zmieniają się, co może mieć wpływ na dalsze restrykcje nakładane przez nas na tryb leczenia oferowany przez nasze placówki.


Uwaga! Treści umieszczone na stronie internetowej powstały w oparciu o dane źródłowe WHOGIS oraz MZ i wytyczne TFP. Mają na celu jedynie polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy pacjentem a jego lekarzem. Treści z założenia mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Swój dokument przedstawiający zalecenia dot. postępowania z pacjentem i zalecenia kliniczne podczas pandemii koronawirusa (COVID-19) opublikowało American Society for Reproductive Medicine. Główne rekomendacje amerykańskich specjalistów dotyczą zawieszenia rozpoczynania nowych cykli leczenia, czasowego odroczenia operacji planowanych i niepilnych procedur diagnostycznych oraz minimalizacji interakcji osobistych i wykorzystania strefy telezdrowia i konsultacji on-line. Pełną treść wytycznych znaleźć można tu.


W obliczu rosnącej liczby przypadków zakażenia koronawirusem i szeroko rozpowszechnionych inicjatyw mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii, European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) potwierdza swoje zalecenie, aby członkowie Towarzystwa postępowali zgodnie z poradami władz lokalnych i krajowych, w szczególności z krajowymi codziennymi aktualizacjami porad, z zachowaniem zgodności tam, gdzie to możliwe: https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27febTroszczmy się o siebie i bliskich! Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu ze swoim lekarzem lub recepcją kliniki. Bądźcie także pewni, że w obecnej sytuacji nie wyobrażamy sobie zostawić Was samych! Wszystkim pacjentom - nowym i obecnym - gorąco polecamy konsultację on-line lub telefoniczną. Każda e-konsultacja to oszczędność kosztów wizyty standardowej, nie licząc kosztów związanych z dojazdem do kliniki, oszczędnością czasu i zwiększeniem bezpieczeństwa pacjenta. Porada uzyskana podczas rozmowy zdalnej jest pełnowartościowa i udokumentowana medycznie w e-karcie pacjenta. Zalecenia po e-konsultacji mogą być udostępniane pacjentowi przez Portal Pacjenta, a lekarz może spokojnie wystawić Wam e-receptę. Wszystko odbywa się dokładnie tak, jak w gabinecie lekarskim. Jeśli w trakcie rozmowy okaże się, że konieczne jest badanie ginekologiczne, badanie USG lub pobranie krwi do badań, zaprosimy Was na spotkanie do kliniki. Warto skorzystać z tej opcji.

Pre-footer

Cieszmy się razem narodzinami Twojego dziecka!

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.