Logo
Logo

Beste vruchtbaarheidsonderzoek

Een onvervulde kinderwens kan verschillende oorzaken hebben en met een gerichte diagnostiek kunnen wij die achterhalen. Omwille hiervan is zo'n onderzoek de belangrijkste basis voor een succesvolle behandeling. Lees hier hoe het beste vruchtbaarheidsonderzoek u kan helpen en welke onderzoeken wij uitvoeren.

Diagnose für den Kinderwunsch in Österreich

Waarom een beroep doen op Medisch Centrum Kinderwens?

Zoals vermeld kan een gerichte diagnose u helpen bij het vervullen van uw kinderwens. Aan de hand van zo'n onderzoek kunnen wij namelijk de best passende en meest succesvolle behandeling opstellen. In onze kliniek bieden wij een stel met een kinderwens uitgebreide diagnostische mogelijkheden om de oorzaken van het uitblijven van een zwangerschap vast te stellen, de individuele behandeling daarop af te stemmen en zo een succesvol verloop van de zwangerschap te ondersteunen. Hieronder vindt u de testen en onderzoeken die wij uitvoeren om een individuele vruchtbaarheidsbehandeling op te starten.

Echografisch onderzoek

Een echografisch onderzoek (ook wel echografie of echo genoemd) is een onderzoeksmethode waarmee we inwendige organen en structuren bekijken. Echoscopie betekent letterlijk ‘kijken met geluid'.

Echografie

Hoeveelheid eicellen onderzoeken

Ook de combinatie van echo aan het begin van de menstruatiecyclus en een bloedonderzoek naar het anti-Müllers-hormoon (AMH) kan belangrijk zijn om u een passend advies te geven omtrent uw behandeling. Aan de hand van die onderzoeken kan namelijk beoordeeld worden of de voorraad eicellen in de eierstok normaal is voor uw leeftijd.

Ovariële reserve

Bloedonderzoek bij de vrouw

Er zijn vele bloedonderzoeken die informatie geven over afwijkingen die invloed kunnen hebben op de kans om zwanger te worden. Aan de hand van, onder andere, uw medische voorgeschiedenis, regelmaat van de menstruatie cyclus en uw leeftijd bepalen we samen welk bloedonderzoek extra belangrijke informatie kan opleveren voor uw individuele vruchtbaarheidsbehandeling.

Bloedonderzoek voor vrouwen

Cyclusanalyse en monitoring

Een normale menstruatiecyclus duurt 21-35 dagen. Wanneer uw menstruatiecyclus bij herhaling hiervan afwijkt, kunnen wij overgaan tot het onderzoeken van die cyclus. Door middel van uitgebreid hormonaal onderzoek en eventueel een cyclusmonitoring onderzoeken we wat de oorzaak is van deze onregelmatigheden. Op basis van deze analyse stellen we dan zowel een diagnose als een passende behandeling op om de regelmaat van uw cyclus te verbeteren.

Analyse van de menstruele cyclus

Speculumonderzoek

Naast een inwendige echo kan het zinvol zijn om uitgebreider inwendig onderzoek te verrichten. Een speculum is een instrument dat gebruikt wordt om de vagina, baarmoedermond en de vaginale fluor (afscheiding) te beoordelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de vagina en de baarmoedermond te beoordelen.

Daarnaast wordt het onderzoek tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen ook toegepast wanneer er bijvoorbeeld zaadcellen in de baarmoeder geplaatst worden. Nadat de baarmoedermond in beeld gebracht is, worden de zaadcellen via een dunne catheter in de baarmoeder gebracht.

Speculumonderzoek

Hysteroscopie

Bij een hysteroscopie kijkt de arts met een kijkbuis (hysteroscoop) via de schede (vagina) naar de binnenkant van de baarmoeder. Er zijn 2 soorten hysteroscopie mogelijk. Een diagnostische hysteroscopie en een therapeutische hysteroscopie.

Hysteroscopie

Onderzoek van de eileiders

Eileiders hebben een belangrijke functie in het proces om zwanger te worden. Nadat de eisprong plaatsgevonden heeft, wordt de eicel opgevangen door de eileider. Via de eileider kunnen de zaadcellen in contact komen met de eicel. Een bevruchte eicel wordt via de eileider naar de baarmoeder getransporteerd. De doorgankelijkheid van de eileiders is te onderzoeken door middel van een foam echo, HSG (hysterosalpingografie, baarmoederfoto) of een laparoscopie (kijkoperatie).

Onderzoek van de eileiders

Sperma onderzoek

Bij ongeveer 30% van de paren ligt de oorzaak voor het uitblijven van een zwangerschap bij de man en bij 20% van de gevallen liggen de oorzaken zowel bij de man als bij de vrouw. Stoornissen in de mannelijke vruchtbaarheid zijn meestal te herleiden tot onvoldoende productie van goed beweeglijke spermacellen. Als er op natuurlijke wijze nog nooit een zwangerschap ontstaan is, kan een semenanalyse uitsluitsel geven over de spermakwaliteit. We voeren de semenanalyse uit in ons gespecialiseerde laboratorium.

Sperma-onderzoek

Chromosoomonderzoek

Mannelijke vruchtbaarheidsstoornissen kunnen genetisch zijn bepaald. De kans op een genetische afwijking neemt toe als de zaadkwaliteit afneemt. Indien er in het geheel geen of slechts enkele zaadcellen in het sperma te vinden zijn (azoöspermie/ernstige oligozoöspermie) is de kans op een genetische afwijking bij de man ongeveer 10-25 procent. Indien bij de man geen of slechts enkele zaadcellen gevonden worden zonder verklaarbare oorzaak, zullen wij een genetisch onderzoek verrichten.

Chromosomenonderzoek

Aanvullend onderzoek

Wanneer meerdere zaadonderzoeken een verminderde zaadkwaliteit laten zien, kan er aanvullend onderzoek gedaan worden naar de oorzaak hiervan.

Uitgebreid onderzoek

Laatste nieuwsberichten

more treatments

Meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.