Logo
Behandeling

ICSI

(Intracytoplasmatische Sperma-Injectie)

ICSI behandeling

De afkorting ICSI staat voor intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) en is een speciale vorm van In-vitrofertilisatie (IVF). Bij een ICSI behandeling wordt in het laboratorium een zaadcel rechtstreeks in (het cytoplasma van) een eicel geïnjecteerd. Om deze reden noemt men deze methode ook wel micro-injectie. Deze behandeling wordt wereldwijd al sinds 1992 succesvol toegepast. Indien de verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt wordt door zaadcellen die niet in staat zijn de eicellen ‘spontaan’ te bevruchten, bestaat er een indicatie voor een ICSI-behandeling.


Wat zijn de redenen voor een ICSI-behandeling?Een ICSI-behandeling kan worden toegepast als

 • de vruchtbaarheid van de man dusdanig beperkt is dat zijn zaadcellen de eicellen niet zelfstandig kunnen bevruchten, of

 • er geen bevruchting opgetreden is bij een IVF-behandeling

 • er gebruik wordt gemaakt van zaadcellen die door TESE of PESA verkregen zijn

Hoe verloopt een ICSI-behandeling?

1. Hormonale stimulatie

Net als bij een IVF-behandeling moeten ook bij een ICSI-behandeling meerdere eicellen gelijktijdig uitrijpen. De kans op succes neemt bij een ICSI-behandeling toe wanneer er meerdere eicellen tegelijkertijd uitrijpen. De uitrijping van meerdere eicellen wordt gestimuleerd door middel van een hormoonbehandeling bij de vrouw.

Verkrijging en voorbereiding van de eicellen

Zodra de eicellen rijp zijn, neemt de arts ze met een naald onder echogeleiding uit de eierstokken weg. Deze ingreep wordt follikelpunctie genoemd. Een follikelpunctie duurt over het algemeen slechts enkele minuten. Tijdens deze ingreep bestaat de mogelijkheid om via een infuus extra pijnstilling te krijgen. Door middel van deze aanvullende pijnstilling is een follikelpunctie voor de meeste vrouwen goed te verdragen. Na de punctie worden de weggenomen eicellen meteen naar het laboratorium gebracht, waar ze voor bevruchting worden geprepareerd.

2. Sperma-afgifte van de man

De afgifte van het spermamonster vindt plaats kort voor of na de follikelpunctie. Daarna wordt het monster in het laboratorium opgewerkt, zodat zo veel mogelijk zaadcellen van goede kwaliteit beschikbaar zijn voor de ICSI. Bevat het ejaculaat van de man geen zaadcellen, dan kan ook het materiaal van een teelbalbiopsie (TESE) of bijbalpunctie (PESA) worden gebruikt. Als de partner geen levensvatbare zaadcellen heeft, is er een mogelijkheid om gebruik te maken van donorzaad van een donor van  een spermabank of van een eigen, bekende donor.

3. Bevruchting van de eicellen in het laboratorium

Een deskundige in het laboratorium injecteert onder de microscoop met een speciale naald een enkele spermacel rechtstreeks in een eicel (ICSI). De dag na de ICSI is te zien hoeveel van de geïnjecteerde behandelde eicellen zijn bevrucht (voorkernstadium). De ontwikkeling van de bevruchte eicellen tot embryo's vindt plaats in een speciale broedstoof gedurende 5 dagen.

4. Embryotransfer in de baarmoeder

Voor de plaatsing van een embryo in de baarmoeder gebruikt de arts een katheter van zachte kunststof; de behandeling zelf duurt maar een paar minuten. Doorgaans wordt er één embryo in de baarmoeder geplaatst. Afhankelijk van de leeftijd en het aantal voorafgaande IVF/ICSI pogingen kan er soms gekozen worden om twee embryo’s te plaatsen. De embryo's kunnen zich nu in het baarmoederslijmvlies innestelen en zich daar verder ontwikkelen.

Na ongeveer 14 dagen kan een zwangerschapstest gedaan worden. Dan wordt duidelijk of de ingreep succesvol is geweest of moet worden herhaald.

Hoe groot is de kans op een geslaagde ICSI?Bij een ICSI hangen de kansen op succes in belangrijke mate af van de leeftijd van de vrouw en de indicatie voor de behandeling. De actuele cijfers die passen bij uw persoonlijke situatie, kunt u bespreken met uw behandelaar.
Welke risico's zijn er bij een ICSI?Een ICSI-behandeling brengt ongeveer dezelfde risico's met zich mee als een IVF-behandeling. Alle complicaties zijn zeldzaam, maar ze kunnen in individuele gevallen soms wel degelijk ernstig zijn. Zo kan de hormoonbehandeling soms bijwerkingen hebben, zoals moeheid, hoofdpijn, stemmingswisselingen en een opgeblazen gevoel. Het zogenoemde overstimulatiesyndroom is een bijwerking van een hormoonstimulatie die kan optreden nadat een follikelpunctie heeft plaatsgevonden. Daarbij kunnen bijvoorbeeld buikpijn, misselijkheid kortademigheid en/of gewichtstoename optreden. 


Ten gevolge van een follikellpunctie kan er in zeldzame gevallen een (na)bloeding of infectie ontstaan. De arts die u behandelt, zal u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en risico's van de behandeling, uitleg geven over het verloop ervan en de mogelijkheid van een meerlingzwangerschap bespreken.

De arts bespreekt de details met u tijdens het individuele adviesgesprek. 
Worden de kosten van een ICSI-behandeling vergoed?In Nederland valt de vergoeding van een IVF-ICSI behandeling binnen het basispakket. Vanuit het basispakket worden 3 IVF-ICSI behandelingen vergoed. Een IVF-ICSI behandeling bestaat uit een hormoonstimulatie en een follikelpunctie en de terugplaatsing van alle embryo’s die ontstaan uit deze behandeling. Voor de verzekering telt de poging als er een follikelpunctie heeft plaatsgevonden (met of zonder terugplaatsing van embryo's). 


Specialisten bij u in de buurt

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

 • more treatments

  Meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.