Logo
Logo

Contacten

Contacten

Kosten en verloop

Woman smiling, herbs

Kosten – hoe werkt het?


De zorg die u krijgt bij Medisch Centrum Kinderwens wordt door bijna alle verzekeringen vergoed. Onze zorg wordt op dezelfde manier door de verzekeringen vergoed als de zorg in ziekenhuizen. Bijna alle zorg welke wij verlenen, valt binnen de basisverzekering. De eerste drie IVF- of ICSI-behandelingen vallen sedert 1-1-2007 onder de basisverzekering. Hierbij behoort ook de terugplaatsing van eventuele in die behandelingen ingevroren embryo’s. Iedere IVF- of ICSI-behandeling wordt als een afzonderlijk zorgproduct gezien. Sommige verzekeringen eisen een machtiging om voor IVF of ICSI in aanmerking te komen; u dient dit van tevoren na te vragen bij uw verzekering. Medisch Centrum Kinderwens heeft met verreweg de meeste verzekeraars contracten afgesloten, de rekening gaat dan direct naar uw verzekering. Of uw verzekeraar met ons een contract heeft kunt u bij ons navragen.DOT-zorgproducten: wat zijn dat?


Vanaf 1 januari 2012 zijn alle ziekenhuizen en instellingen voor gezondheidszorg in Nederland verplicht tarieven te hanteren volgens de z.g. DOT-systematiek. Dit is een pakket van onderzoeken en / of behandelingen, genaamd zorgproducten, waaraan een totaalprijs gekoppeld is. Voor informatie hierover verwijzen wij naar de sites van de overheid (www.nza.nl en www.dbconderhoud.nl).
Tarieven


Een bepaald zorgproduct wordt geopend zodra de behandeling of het onderzoek gestart is. In de praktijk gebeurt dit als u voor het eerst bij de behandelaar binnen bent. Het zorgproduct wordt gesloten en bij u of uw verzekeraar in rekening gebracht als het onderzoek of de behandeling is afgesloten.

pdfTarieven 2024
pdfTarieven 2023
pdfTarieven 2022
pdfTarieven 2021

Afspraak afzeggen

Mocht u niet kunnen komen op de overeengekomen afspraak, dan dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u zonder afmelding niet verschijnt of  u annuleert binnen 24 uur uw afspraak dan brengen wij u het wettelijke "no show" tarief in rekening. Voor het bedrag verwijzen wij u naar onze recente tarievenlijst.

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.