Logo

Spermadonor worden

Geef mensen met vruchtbaarheidsproblemen een kans op een zeer gewenst kind.

Man Jumps into the water

Word spermadonor

Meld u aan

Veelgestelde vragen- FAQs

Wie kan zaadcellen doneren voor de spermabank?

We accepteren aanmeldingen van mannen tussen de 18-45 jaar oud. Als u overweegt om donor te worden, dan is het belangrijk dat u lichamelijk en geestelijk gezond bent. Daarnaast bent u geen drager van (ernstige) erfelijke aandoeningen.

Maar zelfs wanneer u hier aan voldoet, zijn er nog meer voorwaarden om te kunnen doneren. Slechts een deel van de mannen die zich aanmeldt, zal uiteindelijk donor worden om iemand te helpen om zwanger te worden. De spermakwaliteit moet namelijk van zeer goede kwaliteit zijn om donor te kunnen worden.

Als u om welke reden ook, geen spermadonor kunt worden, zegt dit niet automatisch iets over uw eigen vruchtbaarheid. Wij zullen u hier uitgebreid uitleg over geven tijdens de vooronderzoeken.

Wie kan zaadcellen doneren voor een bekende?

We accepteren aanmeldingen van mannen die ouder zijn dan 18 jaar. Als u overweegt om donor te worden, dan is het belangrijk dat u lichamelijk en geestelijk gezond bent. Daarnaast bent u geen drager van (ernstige) erfelijke aandoeningen.

Maar zelfs wanneer u hier aan voldoet, zijn er nog meer voorwaarden om te kunnen doneren. Slechts een deel van de mannen die zich aanmeldt, zal uiteindelijk donor worden om iemand te helpen om zwanger te worden. De spermakwaliteit moet namelijk van zeer goede kwaliteit zijn om donor te kunnen worden.

Als u om welke reden ook, geen spermadonor kunt worden, zegt dit niet automatisch iets over uw eigen vruchtbaarheid. Wij zullen u hier uitgebreid uitleg over geven tijdens de vooronderzoeken.

Wat zijn de voorwaarden om zaaddonor te worden voor de spermabank?

Om te bepalen of u geschikt bent om donor te worden, hanteren we landelijke en internationale richtlijnen. U kunt donor worden wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt zich aanmelden als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U bent tussen de 18-45 jaar

 • U bent lichamelijk en geestelijk gezond

 • In uw familie komen geen ernstige erfelijke afwijkingen voor

 • U bent geen drager van een geslachtsziekte

 • U loopt geen verhoogd risico op het krijgen van een geslachtsziekte

 • U heeft een vaste woonplaats in Nederland

 • U gaat akkoord met de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan de Stichting Registratie Donorgegevens

 • U bent bereid om zich regelmatig te laten testen (via bloed- en urineonderzoek) op seksueel overdraagbare aandoeningen. 

 • U doneert niet bij een andere donorbank

Wat zijn de voorwaarden om zaaddonor te worden voor een bekende?

Om te bepalen of u geschikt bent om donor te worden, hanteren we landelijke en internationale richtlijnen. U kunt donor worden wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt zich aanmelden als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U bent ouder dan 18 jaar

 • U bent lichamelijk en geestelijk gezond

 • In uw familie komen geen ernstige erfelijke afwijkingen voor

 • U bent geen drager van een geslachtsziekte

 • U loopt geen verhoogd risico op het krijgen van een geslachtsziekte

 • U gaat akkoord met de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan de Stichting Registratie Donorgegevens

 • U bent bereid om zich regelmatig te laten testen (via bloed- en urineonderzoek) op seksueel overdraagbare aandoeningen. 

Hoe werkt spermadonatie voor de spermabank?

 1. Meld u aan

  Vul het inschrijvingsformulier in

 2. Eerste afspraak

  We nemen contact met u op voor het maken van een eerste afspraak. U krijgt alvast nuttige informatie over wat u kunt verwachten tijdens en na uw eerste afspraak.

 3. Semenanalyse/ zaadonderzoek

  Uw eerste afspraak is een vrijblijvend en informatie gesprek met één van onze embryologen. U krijgt praktische informatie rondom het donorschap. Daarna wordt een zaadonderzoek gedaan om te beoordelen of de kwaliteit geschikt is om spermadonor te worden. Er wordt onderzocht of de zaadcellen het invriezen, ontdooien en donatieproces kunnen doorstaan.

 4. Medische screening en counseling

  U krijgt een afspraak met één van de artsen en een maatschappelijk werker om uw medische situatie te bespreken en wat het betekent om spermadonor te zijn.

 5. Bloedonderzoek

  Uw bloed en urine wordt getest op de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen.

 6. Doneren

  U komt verschillende keren naar de kliniek om uw sperma te doneren (gemiddeld 10-15 bezoeken). Tijdens deze donaties worden uw bloed- en urine op verschillende momenten gescreend. Na het doneren worden uw zaadcellen vrijgegeven voor gebruik bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Voor meer informatie, bekijk veelgestelde vragen.

Hoe werkt spermadonatie voor een bekende?

Kan iemand geen spermadonor worden?

We accepteren voor de spermabank aanmeldingen van mannen tussen de 18-45 jaar oud die lichamelijk en geestelijk goed gezond zijn. Wanneer u doneert voor een bekende is er geen leeftijdsgrens.

Daarnaast dient de spermakwaliteit geschikt te zijn om te gebruiken bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

Slechts een deel van de mannen die zich aanmeldt, zal uiteindelijk donor worden om iemand te helpen om zwanger te worden.

We moedigen ook actief donaties van donoren van verschillende etnische achtergrond aan. We proberen wensouders altijd zoveel mogelijk te matchen met donoren op basis van uiterlijke kenmerken.

Kan ik anoniem doneren?

Spermadonatie mag in Nederland sinds 2004 niet anoniem meer plaatsvinden. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Alle spermabanken zijn verplicht de gegevens van geslaagde behandelingen waarin met behulp van een donor een zwangerschap is ontstaan te registreren in een databank binnen het ministerie van VWS. De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) beheert deze gegevens. Zij worden gedurende 80 jaar bewaard.

Word ik juridisch ouder van de donorkinderen?

U doneert via een erkende Nederlandse vruchtbaarheidskliniek. Dit betekent dat u geen wettelijke rechten of verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van kinderen die door uw donatie zijn verwekt.

U heeft geen rechten over de opvoeding van het door een donor verwekte kind en u heeft ook geen financiële verplichtingen jegens een kind dat uit uw donatie is verwekt.

Voor hoeveel kinderen kan ik mijn zaad doneren?

Gedoneerd sperma kan in Nederland gebruikt worden om maximaal 12 gezinnen te creëren. Meestal creëren spermadonoren 6-12 gezinnen met één of twee kinderen in elk gezin. U kunt desgewenst afspreken dat u voor minderen gezinnen wilt doneren.

Wordt ik op de hoogte gehouden of er kinderen geboren worden na mijn donatie?

We brengen spermadonoren jaarlijks op de hoogte of er kinderen geboren zijn na de donaties. Daarnaast laten we ook weten wanneer het donorzaad niet meer gebruikt wordt omdat het maximum aantal gezinnen bereikt is.

U krijgt geen informatie over de identiteit van de donorkinderen.

Donorkinderen kunnen als zij 16 jaar of ouder zijn bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)  informatie opvragen over de identiteit van de donor. Wanneer er een verzoek is van het donorkind om contact te leggen met de donor, dan wordt u hiervan via de SDKB op de hoogte gebracht. Een donorkind zal daardoor niet direct in contact met de donor worden gebracht.

Kan ik donor worden wanneer ik een homoseksuele relatie heb?

Ja, personen van welke seksuele geaardheid dan ook, kunnen spermadonor worden. Spermadonoren worden allemaal gescreend en gecontroleerd, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van het sperma en of de donor geen erfelijke of infectieuze aandoeningen heeft.

Wat gebeurt er wanneer ik in de toekomst van gedachten verander?

U kunt op elk moment van gedachten veranderen, tot het moment dat uw sperma wordt gebruikt bij een vruchtbaarheidsbehandeling.

Als u twijfelt om spermadonor te worden, kunt u uw zorgen altijd bespreken met een vertrouwenspersoon die gedurende het hele traject voor u klaar staat. U bent verplicht om tijdens de vooronderzoeken een gesprek te hebben met onze maatschappelijk werker. Dit gesprek helpt u om na te denken over alle consequenties van uw beslissing en hoe deze u (en eventueel uw gezin) in de toekomst kan beïnvloeden.

De gesprekken met de maatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en u kunt ze op elk moment voor, tijdens en na donatie afspreken.

Krijg ik betaald om mijn sperma te doneren?

Voor iedere donatie ontvangt u een onkostenvergoeding van 50 euro. Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding.

Word spermadonor

Meld u aan

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.