Logo
Behandeling

Hormoonbehandeling bij een cyclusstoornis

Hormoonbehandeling bij een cyclusstoornis

Voor stellen met een onvervulde kinderwens en een cyclusstoornis, kan een hormoonbehandeling de kans op een zwangerschap vergroten. Een cyclusstoornis is een stoornis in de regelmaat van de menstruatie cyclus. In veel gevallen is een cyclusstoornis toe te schrijven aan stoornissen in de hormoonhuishouding. Wanneer de menstruaties onregelmatig zijn en daarmee de ovulatie (eisprong) onregelmatig plaatsvindt, dan kan een behandeling bij een kinderwens zinvol zijn. 


De hormoonbehandeling noemen we ovulatie inductie, en deze behandeling is erop gericht de eicelrijping te stimuleren waardoor een ovulatie zal optreden en de menstruaties regelmatiger zullen plaatsvinden. Op deze manier kan de kans op een succesvolle bevruchting worden vergroot. De slagingskansen per behandelingscyclus kunnen, afhankelijk van de leeftijd van de vrouw en de mate van de onderliggende hormonale stoornis, sterk variëren en liggen gemiddeld tussen ongeveer 10 en 20 % per maand . Daarom is in de meeste gevallen een behandeling gedurende meerdere maanden (cycli) zinvol.


Wanneer is een hormoonbehandeling zinvol?Normaal gesproken vindt er elke maand, 10-14 dagen voor de te verwachten menstruatie een eisprong (ovulatie) plaats. Bij sommige vrouwen vindt een ovulatie maar heel af en toe plaats. Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen ovulatie plaatsvindt. Zonder ovulatie is er geen kans om zwanger te worden, omdat er dan immers geen eicel is die bevrucht kan worden. 


Wanneer een ovulatie niet regelmatig optreedt, dan heeft dit tot gevolg dat de menstruaties ook onregelmatig zullen zijn. Wanneer de tijd tussen twee menstruaties herhaaldelijk langer is dan 35 dagen, dan kan dit betekenen dat er een cyclusstoornis aanwezig is. Afhankelijk van de mate van de onregelmatigheid van de menstruaties kan een hormoonbehandeling zinvol zijn. Deze behandeling verhoogt de kans op een zwangerschap doordat de ovulatie regelmatiger en voorspelbaarder optreedt.


CyclusdiagnostiekVoor het begin van een hormoonbehandeling wordt uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de arts of er sprake is van een stoornis in de hormoonhuishouding en welke hormoonwaarden eventueel te hoog of te laag zijn. Bovendien controleert de arts door middel van echo's de follikelgroei in de eierstokken en bekijkt hij of zij of en wanneer er een eisprong plaatsvindt. Deze informatie is belangrijk om te bepalen of een hormoonbehandeling nodig is en welke hormoonpreparaten het meest geschikt zijn voor de behandeling.

Hoe verloopt een hormoonbehandeling?

Wanneer er sprake is van over- of ondergewicht dan is het in veel gevallen zinvol om daar, eventueel met behulp van een diëtiste, verandering in aan te brengen. Voor veel vrouwen treedt er herstel op in de regelmaat van de cyclus wanneer een gezond gewicht bereikt wordt. Wanneer er een cyclusstoornis aanwezig is bij een gezond gewicht, dan kan het zinvol zijn om te starten met een behandeling. De medische term voor een behandeling van een cyclusstoornis is ovulatie-inductie (het op gang brengen van de eisprong). Er zijn verschillende medicijnen die gebruikt kunnen worden voor ovulatie-inductie. De behandeling van eerste keuze is afhankelijk van de oorzaak van de cyclusstoornis.

Ovulatie-inductie met tabletten

De behandeling bestaat uit het innemen van tabletten met het medicijn Letrozol of Clomifeen (Clomid). De behandeling start meestal op de derde tot vijfde dag na het begin van de menstruatie. Letrozol/Clomid verhoogt de aanmaak van het FSH hormoon. FSH stimuleert de eierstok om een follikel (eiblaasje) te laten uitrijpen. Het doel van deze medicijnen is dat de ovulatie eerder in de cyclus plaatsvindt en daarmee de menstruatie cyclus niet langer dan 35 dagen duurt. Soms werken de medicijnen niet direct en is het nodig om de dosering op te hogen.


Wanneer door gebruik van deze medicijnen de regelmaat van de menstruaties verbetert, dan wordt deze behandeling gedurende 6-12 keer toegepast.

Ovulatie-inductie met injecties

Wanneer een hormoonbehandeling met tabletten niet het gewenste effect geeft, dan kan een behandeling met injecties met FSH hormoon gestart worden. FSH stimuleert de eierstok om een follikel (eiblaasje) te laten uitrijpen. Wanneer een follikel voldoende is uitgerijpt zal een ovulatie (eisprong) plaatsvinden. Bij deze behandeling spuit u zelf via onderhuidse injecties, gedurende een aantal dagen dagelijks het FSH hormoon. Het toedienen van deze medicijnen is eenvoudig te leren. De groei van de follikels wordt gevolgd met echoscopische controles. Tijdens de behandeling zullen er verschillende echocontroles plaatsvinden.


Bij een bepaalde, zeer zeldzame hormonale stoornis, biedt een behandeling met een hormoonpompje de beste kansen op succes.

Eisprong en bevruchting

Bij een hormoonbehandeling bekijkt de arts ongeveer vanaf de tiende dag van de menstruatiecyclus door middel van echografisch onderzoek het verloop van de follikelontwikkeling. Bij sommige patiëntes vindt de eisprong vanzelf plaats zodra de grootste follikel ongeveer 18-25 mm is. In andere gevallen moet de eisprong worden opgewekt door toediening van een ander hormoon: humaan choriongonadotrofine (hCG).

Dan adviseert de arts op welke dagen geslachtsgemeenschap de beste kansen op een bevruchting geeft. Maar als de zaadcellen in beweeglijkheid of aantal sterk beperkt zijn, kan een behandeling door middel van kunstmatige inseminatie zinvol zijn.

Bijwerkingen en risico'sEen ingreep in de hormoonhuishouding kan bijwerkingen en risico's met zich meebrengen, die de behandelend arts voor de behandeling individueel bespreekt. Bovendien controleert de arts tijdens de behandeling regelmatig de eicelrijping en de hormoonspiegels, om overdosering te voorkomen en de risico's zo veel mogelijk te beperken.

Mogelijke bijwerkingen van de behandeling zijn bijvoorbeeld:

 • Opvliegers

 • Nachtzweten

 • Hoofdpijn

 • Moeheid

 • Stemmingswisseling

 • Overstimulatie: als door de behandeling te veel eiblaasjes zijn ontstaan, zal de arts geslachtsgemeenschap ontraden. Door te veel rijpe eicellen neemt het risico van een meerlingzwangerschap (tweelingen, drielingen, enz.) toe en dit brengt meer gevaar voor de gezondheid met zich mee. Voor de volgende behandelingscyclus kan de dosis van het hormoonpreparaat dan worden verlaagd.

Zoek een centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

 • more treatments

  Meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.