Logo
Logo
Behandeling

Met uw hormoonbehandeling en zwangerschap realiseren

Tijdens de hormoonbehandeling wordt de eicelrijping voor de kunstmatige inseminatie gestimuleerd. De eisprong kan ook exact gestuurd worden. Ontdek hier u hoe met deze hormoonbehandeling uw zwangerschap kunt realiseren.

Hormoonbehandeling bij een cyclusstoornis

Voor stellen met een onvervulde kinderwens en een cyclusstoornis, kan een hormoonbehandeling de kans op een zwangerschap vergroten. Een cyclusstoornis is een stoornis in de regelmaat van de menstruatie cyclus. In veel gevallen is een cyclusstoornis toe te schrijven aan stoornissen in de hormoonhuishouding. Wanneer de menstruaties onregelmatig zijn en daarmee de ovulatie (eisprong) onregelmatig plaatsvindt, dan kan een behandeling bij een kinderwens zinvol zijn. 

De hormoon behandeling voor uw zwangerschap noemen we ovulatie inductie, en deze behandeling is erop gericht de eicelrijping te stimuleren waardoor een ovulatie zal optreden en de menstruaties regelmatiger zullen plaatsvinden. Op deze manier kan de kans op een succesvolle bevruchting worden vergroot. De slagingskansen per behandelingscyclus liggen tussen ongeveer 10% en 20% per maand. Dit is omdat de kans op succes afhangt van de leeftijd van de vrouw en de mate van de onderliggende hormonale stoornis. Daarom is in de meeste gevallen een behandeling gedurende meerdere maanden (cycli) zinvol.


Wanneer is een hormoonbehandeling zinvol?

Normaal gesproken vindt er elke maand, 10-14 dagen voor de te verwachten menstruatie een eisprong (ovulatie) plaats. Bij sommige vrouwen vindt een ovulatie maar heel af en toe plaats. Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen ovulatie plaatsvindt. Zonder ovulatie is er geen kans om zwanger te worden, omdat er dan immers geen eicel is die bevrucht kan worden. 

Wanneer een ovulatie niet regelmatig optreedt, dan heeft dit tot gevolg dat de menstruaties ook onregelmatig zullen zijn. Wanneer de tijd tussen twee menstruaties herhaaldelijk langer is dan 35 dagen, dan kan dit betekenen dat er een cyclusstoornis aanwezig is. Afhankelijk van de mate van de onregelmatigheid van de menstruaties kan een hormoonbehandeling zinvol zijn. Deze behandeling verhoogt de kans op een zwangerschap doordat de ovulatie regelmatiger en voorspelbaarder optreedt.

Cyclusdiagnostiek

Voor het begin van een hormoonbehandeling wordt uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de arts of er sprake is van een stoornis in de hormoonhuishouding en welke hormoonwaarden eventueel te hoog of te laag zijn. Bovendien controleert de arts door middel van echo's de follikelgroei in de eierstokken en bekijkt hij of zij of en wanneer er een eisprong plaatsvindt. Deze informatie is belangrijk om te bepalen of een hormoonbehandeling nodig is en welke hormoonpreparaten het meest geschikt zijn voor de behandeling.

Hoe verloopt een hormoontherapie?

1. Cyclusdiagnostiek

Wilt u graag door een hormoonbehandeling zwanger worden? Dan wordt er eerst tijdens de menstruatiecyclus eerst een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de arts of er sprake is van een stoornis in de hormoonhuishouding en welke hormoonwaarden eventueel te hoog of te laag zijn. Bovendien controleert hij door middel van echo's de follikelgroei in de eierstokken en bekijkt hij of en wanneer er een eisprong plaatsvindt. Deze informatie is belangrijk om te bepalen of een hormoonbehandeling nodig is en welke hormoonpreparaten het meest geschikt zijn voor de hormoonbehandeling om een zwangerschap te bereiken.

2. Start van de therapie

Hormoontherapie voor een zwangerschap start meestal op de derde tot vijfde dag na het begin van de menstruatie. De medicatie kan oraal in de vorm van tabletten (clomifeen) of in de vorm van onderhuidse injecties gegeven worden. De injecties bevatten gewoonlijk alleen FSH, maar soms ook een combinatie van FSH en LH. Ze worden meestal dagelijks toegediend. Na een korte instructie kunnen de vrouwen zelf de hormonen spuit voor de zwangerschap zetten. Bij bepaalde, zeer zeldzame, hormonale stoornissen biedt de behandeling met een hormoonpompje de beste kansen op succes.


3. Eisprong en bevruchting

Ongeveer vanaf de achtste dag van de menstruatiecyclus bekijkt de arts door middel van echo's en bloedonderzoek het verloop van de follikelontwikkeling. Bij sommige patiëntes vindt de eisprong vanzelf plaats zodra de grootste follikel ongeveer 18-20 mm is. In andere gevallen moet de eisprong worden opgewekt door toediening van een ander hormoon: humaan choriongonadotrofine (hCG). Dan adviseert de arts op welke dagen de geslachtsgemeenschap de beste kansen op een bevruchting geeft. Maar als de zaadcellen in beweeglijkheid of aantal sterk beperkt zijn, is behandeling door middel van kunstmatige inseminatie nodig.

Bijwerkingen en risico's

Met een hormoon behandeling zwanger worden kan bijwerkingen en risico's met zich meebrengen, die de behandelend arts voor de behandeling individueel bespreekt. Bovendien controleert de arts tijdens de behandeling regelmatig de eicelrijping en de hormoonspiegels, om overdosering te voorkomen en de risico's zo veel mogelijk te beperken.

Mogelijke bijwerkingen van de behandeling zijn bijvoorbeeld:

 • Opvliegers

 • Nachtzweten

 • Hoofdpijn

 • Moeheid

 • Stemmingswisseling

 • Overstimulatie: als door de behandeling te veel eiblaasjes zijn ontstaan, zal de arts geslachtsgemeenschap ontraden. Door te veel rijpe eicellen neemt het risico van een meerlingzwangerschap (tweelingen, drielingen, enz.) toe en dit brengt meer gevaar voor de gezondheid met zich mee. Voor de volgende behandelingscyclus kan de dosis van het hormoonpreparaat dan worden verlaagd.

Zoek een centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

  +31 71 58 12 300

 • more treatments

  Meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.