Logo
Logo

Privacy beleid

Bij TFP Medisch Centrum Kinderwens (MC Kinderwens) nemen we de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden we ons strikt aan de regels van de AVG (privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Persoonlijke informatie wordt op deze website alleen verzameld voor technische en organisatorische doeleinden. Deze verzamelde gegevens zullen in geen geval worden verkocht aan een derde partij. Dit beleid beschrijft welke informatie we verzamelen, voor welke doeleinden en hoe we deze gegevens beheren en verwerken.         Wie we zijn:


“The Fertility Partnership Ltd” (“TFP”, “onze”, “ons” of “wij”), een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 08765580) met statutaire zetel aan het Institute of Reproductive Sciences, Oxford Business Park North , Oxford, OX4 2HW.

 

MC Kinderwens is de gegevensbeheerder en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen: als u vragen heeft over ons privacy beleid of over de informatie die we hebben, neem dan gerust contact met ons op via:

 

De functionaris voor gegevensbescherming

TFP Medisch Centrum Kinderwens

Simon Smitweg 16

2353 GA  Leiderdorp

  1. Externe links


Houd er rekening mee dat dit beleid alleen van toepassing is op de belangrijkste webpagina's van het bedrijf (d.w.z. die op www.tfp-fertility.com). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites en apps (zelfs als u ze opent via links die wij verstrekken) en verstrekken ze uitsluitend voor uw informatie en gemak. Controleer hun beleid voordat u persoonlijke informatie verstrekt; uw openbaarmaking van persoonlijke informatie aan websites van derden is op eigen risico. Mochten we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen met betrekking tot deze externe links, dan zullen deze onmiddellijk worden verwijderd.

Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het kenbaar maken van uzelf als cliënt van MC Kinderwens via openbare sites (zoals Facebook, Twitter, Instagram, etc.). 2. Informatie die we verzamelen


Informatie die we verzamelen valt in twee categorieën: 'vrijwillig verstrekte' informatie en 'automatisch verzamelde' informatie.

 

'Vrijwillig verstrekte' informatie verwijst naar alle informatie die u ons bewust en actief verstrekt bij het gebruik van onze website de bijbehorende services. Op sommige delen van de website, zoals onze contactformulieren, kan u worden gevraagd om vrijwillig beperkte persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, om de levering van bepaalde diensten mogelijk te maken (bijv. naar een open avond, het organiseren van een zelfverwijzing, etc.).

 

'Automatisch verzamelde' informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaat wordt verzonden tijdens toegang tot onze website en de bijbehorende services. We kunnen ook informatie over uw computer verzamelen, inclusief indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze webmasters te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers die geen enkele persoon identificeren en ons in staat stellen ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd. 

 

MC Kinderwens (en eventueel andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn) heeft toegang tot de informatie in uw patiëntendossier die nodig is om een ​​optimale behandeling mogelijk te maken. Alle verpleegkundigen en artsen hebben een wettelijk bindende geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
3. Cookies


U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed werken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken . 

 

Onze website maakt ook gebruik van de volgende links van derden: LinkedIn, Facebook Pixel, Google Maps, Google Tag Manager en Google AdWords voor het bijhouden en optimaliseren van conversies, retargeting van de doelgroep, dynamische advertenties om bezoekers die deze website hebben bezocht advertenties te tonen en/of interactieve kaarten bij het gebruik van de site. Er worden geen door de gebruiker identificeerbare gegevens verzameld. 

 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door deze sites en over uw rechten vindt u in hun relevante gegevensbeschermingsverklaringen:LinkedIn:

4. Uw persoonlijke gegevens


We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden en zullen altijd uw uitdrukkelijke toestemming vragen als er wijzigingen zijn in onze verwerking. Als dit het geval is, zal uw behandelend verpleegkundige of arts u hierover duidelijk informeren.

 

De toestemming is niet nodig als de gegevens anoniem worden gebruikt. Dit kan het geval zijn bij het gebruik van meerdere registraties die voor ons nodig zijn om kwaliteit te meten, testresultaten te vergelijken en verantwoording af te leggen aan verzekeraars en de overheid. Het is niet mogelijk anonieme gegevens te herleiden tot levende personen.

 

We begrijpen hoe belangrijk het is om geen onnodige of te veel persoonlijke gegevens te verzamelen en zullen alleen die informatie vragen die nodig is om uw medische behandeling bij

MC Kinderwens te vergemakkelijken en uw vragen te beantwoorden.5. Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgrond:


Toestemming - wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw informatie te gebruiken, om informatie te verstrekken over TFP, haar diensten, activiteiten, nieuws en voor marketingdoeleinden. We zullen altijd uw toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken, en u kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken door contact met ons op te nemen via de details aan het einde van dit beleid. Als u uw toestemming waarvoor u zich eerder hebt aangemeld wilt intrekken, kunt u dit ook doen door telefonisch, per post of per e-mail contact met ons op te nemen.

 

Verstrekking van een contract - om een ​​contract met u uit te voeren om onze behandelingsdiensten te verlenen of om u de gevraagde informatie te verstrekken, voor het beheren van sollicitaties, personeelsleden en als aannemers en onderaannemers.

 

Op grond van een wettelijke verplichting - andere wet- en regelgeving vereisen dat we informatie verzamelen, gebruiken of delen - wat betekent dat we wettelijk verplicht zijn dit te doen en geen keuze hebben. Voorbeelden zijn in dit geval:

 

  • Voor de zorgverzekeringsadministratie worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'DOT-registratie' (gereguleerde eenheden geneeskundige zorg zoals gevraagd door uw zorgverzekeraar). Hiermee kunnen wij behandelingen declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • ter ondersteuning van de belastingdienst, ter voorkoming en opsporing van fraude, voor uitkeringen en belastingadministratie en als onderdeel van een bezwaarschrift.

  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de relevante vruchtbaarheidswetten/wetgeving bij het geven van vruchtbaarheidsbehandelingen aan patiënten.

  • om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt; en

  • om de juistheid van de gegevens die we over u bewaren te verifiëren.

 

Vitaal belang - We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming gebruiken als dit in uw vitaal belang is. Met andere woorden, door uw informatie op deze manier te gebruiken, wordt mogelijke schade voor u voorkomen of verminderd.

 

Onze legitieme belangen MC Kinderwens heeft een legitiem belang bij het gebruik van uw persoonlijke informatie wanneer u contact met ons opneemt of informatie bij ons aanvraagt, en dit zal worden gebruikt totdat u een patiënt van ons wordt, wanneer we een wettelijke verplichting hebben om uw informatie te verwerken patiëntenzorg te verlenen.


6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens


U heeft het recht om ons specifiek te vragen welke persoonsgegevens wij verwerken. U kunt daarvoor een verzoek indienen voor een kopie van de gegevens die wij van u hebben. Wij zullen uw verzoek om informatie dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken schriftelijk reageren.

 

Wanneer u een dergelijk verzoek bij ons indient, vragen wij u om enkele persoonsgegevens te verstrekken om uw verzoek te verifiëren.


Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij u informeren:


  • Of MC Kinderwens uw persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:

  • welke gegevens we bewaren;

  • de doeleinden van de gegevens;

  • met wie we uw informatie kunnen delen;

  • waar de informatie vandaan kwam, indien bekend.

Als uw gegevens niet in ons patiëntenbeheersysteem staan, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en onmiddellijk alle persoonlijke gegevens die u ons via het aanvraagformulier heeft verstrekt, verwijderen.

 

U kunt uw verzoek om informatie richten aan:

 

De Privacy Officer

TFP Medisch Centrum Kinderwens

Simon Smitweg 16

2353 GA Leiderdorp

 
7. Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen in een plannings- en facturatiesysteem, evenals in een elektronisch patiëntenbeheersysteem -wat een wettelijke verplichting is- om onze hoogwaardige medische behandeling te vergemakkelijken. In het elektronisch patiëntenbeheersysteem worden de meest relevante medische informatie en gegevens over behandelingen en onderzoeken die u heeft ondergaan, opgeslagen. Daarnaast bevat het elektronisch patiëntenbeheersysteem relevante gegevens die u van uw huisarts heeft gekregen en/of gegevens van (eerdere) behandelingen en onderzoeken op andere locaties.
8. Online evenementen


Voor onze online evenementen maken we gebruik van de dienstverlener gotowebinar / Zoom en edudip.com. Afhankelijk van de geselecteerde datum worden uw gegevens voor de registratie voor het online evenement gebruikt om het evenement te organiseren en voor statistische evaluatie. We kunnen na het evenement telefonisch contact met u opnemen om feedback te krijgen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden, laat het ons dan weten. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Inschrijving voor een evenement is niet bindend en leidt niet automatisch tot een juridische transactie, en je kunt je inschrijving voor een gepland evenement annuleren via de link in de bevestigingsmail. Uw gegevens worden verwijderd uit het systeem na ongeveer 30 dagen. Edudip's privacy-beleid is te vinden op: privacybeleid Edudip (English/Deutsch).   
9. Gastenboek


Alle gegevens die u ons via het formulier op onze website stuurt, met uitzondering van uw persoonlijke contactgegevens, worden gepubliceerd in het Gastenboek en opgeslagen met het oog op de verwerking van uw contactverzoek. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de unieke identificatie van gegevensrecords, voor vragen of voor het verwerken van een verzoek om toestemming in te trekken, en veilig opgeslagen tot uw intrekking van toestemming.
10. De kwaliteit van onze diensten beoordelen


Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens voor interne bijeenkomsten gericht op kwaliteitsverbetering en om u persoonlijk te informeren over proces gerelateerde zaken om zo uw klantervaring te verbeteren.

 

Regelmatig sturen wij u enquêtes om uw waardering voor onze diensten te meten. De antwoorden die u geeft, worden gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. We gebruiken een externe derde partij om ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Met deze externe derde partij hebben wij een Verwerkersovereenkomst (DPA) gesloten en de gegevens die u verstrekt tijdens dit onderzoek zullen alleen voor dat doel worden gebruikt.
11. Uw gegevens overdragen


U kunt MC Kinderwens vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Wij nemen dan contact op met deze zorgverlener en sturen uw medisch dossier naar uw nieuwe zorgverlener.
 12. Bezwaar


U kunt bezwaar maken door een brief te sturen naar bovengenoemd adres (zie ook artikel 15), gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming van MC Kinderwens.
 13. Bewaartermijnen

 

We zijn gebonden aan wettelijke bewaartermijnen voor medische, financiële, verzekerings- en arbeidsgegevens enz. en deze persoonlijke gegevens worden verwijderd nadat deze bewaartermijnen zijn verstreken.

 

Daarnaast hebben we tijdlijnen opgesteld voor hoe lang verschillende soorten gegevens door ons kunnen worden bewaard; waarna uw gegevens worden verwijderd.

 

Uw medische gegevens worden in principe niet langer bewaard dan wettelijk verplicht. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is het toegestaan ​​uw gegevens langer te bewaren.
 14. Wijzigingen, beperkingen en verwijdering

 

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan te passen. Bijvoorbeeld, als u liever e-mail of een andere (digitale) aard van de correspondentie van ons op een ander adres wilt ontvangen, kunt u een wijziging van deze gegevens aanvragen. U kunt ook een wijziging van enige andere persoonlijke / demografische wijzigingen aanvragen. In aanvulling hierop, kunt u een verzoek indienen dat wij uw gegevens corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn. We zullen proberen om uw gegevens onmiddellijk te wijzigen.

 

Als het onduidelijk is of uw gegevens verder mogen worden gebruikt in de activiteiten van onze diensten of als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken het gebruik van uw gegevens gedurende die tijd te beperken. 

U kunt een wijziging of verwijdering van uw gegevens aanvragen door contact op te nemen met ons secretariaat: Stuur ons een bericht.

 

Na het indienen van uw verzoek ontvangt u een bevestiging dat wij uw verzoek in behandeling hebben en welke stappen wij zullen ondernemen.

 

 15. Klachten en verzoeken

 

Naast het uitoefenen van uw wettelijke rechten zoals hierboven vermeld, kunt u te allen tijde een klacht of verzoek om meer informatie indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van MC Kinderwens. Dit is mogelijk als u een klacht of vragen heeft over de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn behandeld,  deze privacyverklaring of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Ook heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Autoriteit: 

 

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.