Logo
Logo

Privacy beleid

TFP-PRIVACYBELEID

Bij TFP waarderen we uw vertrouwen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer u de website van TFP bezoekt, hoe we deze beveiligen en hoe deze informatie zal worden gebruikt. Wij streven ernaar transparant te zijn en de bescherming van uw privacy te waarborgen.

 

Algemene informatie

 

Dit privacybeleid beschrijft hoe TFP Fertility Group Ltd en haar dochterondernemingen en partners ("TFP", "wij" of "ons") uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wanneer u onze website bezoekt, onze digitale applicaties gebruikt en met ons communiceert via onze klinieken, livechats, e-mailcommunicatie en sociale mediakanalen (samen de "Diensten"). Dit beleid is van toepassing op alle bedrijfswebpagina's onder www.tfp-fertility.com.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

 

U verstrekt de meeste informatie die wij verzamelen rechtstreeks. Wij verzamelen en verwerken de door u verstrekte gegevens op drie manieren:

 

Informatie die u ons verstrekt:

 

·               Contactgegevens: uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer wanneer u zich registreert voor TFP-diensten, zich abonneert op TFP-marketing, met ons communiceert of een vraag stelt.

·               Patiëntregistratie-informatie: Informatie die wordt verstrekt in verband met uw TFP-'Patiëntenprofiel', inclusief contactgegevens, gebruikersnaam, medische geschiedenis, gewicht, lengte, leeftijd, geslacht en andere relevante gegevens waarmee u akkoord gaat.

·               Communicatiegegevens: details van uw interacties met onze klinische of ondersteuningsteams, inclusief oproepen, e-mails, livechats, videogesprekken en interacties op sociale media.

·               Enquête- en recensie-informatie: informatie die u verstrekt in enquêtes of getuigenissen over TFP-goederen en/of -diensten.

·               Overige gebruikersinformatie: Alle andere gegevens die u verstrekt met betrekking tot uw gebruik van TFP-behandelingen of -diensten, zoals boekingen van evenementen, het plannen van afspraken en feedback over persoonlijke ervaringen.

 

Informatie die we automatisch verzamelen:

 

·               Informatie die wordt gegenereerd door uw gebruik van de Diensten, bezochte evenementen, geboekte afspraken, gevolgde lessen en telefonische vragen aan TFP.

·               Patiëntfeedback uit ontvangen patiëntervaringsenquêtes.

·               Wanneer iemand de TFP Fertility NL Homepage | TFP (tfp-fertility.com) bezoekt, gebruiken we Google Analytics: Standaard internettrackinginformatie die anoniem wordt verzameld om inzicht te krijgen in de gebruikspatronen van de website. Wij proberen niet om individuele bezoekers te identificeren aan de hand van deze gegevens. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de onderstaande gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen:

 

·        IP adres

·        Datum en tijd van uw aanvraag

·        Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

·        Inhoud van het verzoek (werkelijke pagina)

·        Toegang tot status/HTTP-statuscode

·        Verzonden datavolume

·        Website waarvan het verzoek is ontvangen

·        Browser

·        Besturingssysteem en zijn interface

·        Taal en versie van de browsersoftware

 

Mogelijk wilt u zich afmelden voor het gebruik van uw gegevens door Google Analytics, de opt-out-browser van Google Analytics. Voor meer informatie over de opt-out en hoe u de browser-add-on op de juiste manier installeert : Hoe u kunt voorkomen dat Google Analytics u volgt (privacyaffairs.com)

 

Informatie die we verzamelen van derde partijen

·               Applicaties van derden: Informatie verzameld via applicaties van derden, zoals App Stores of sociale netwerksites, waar u bepaalde gegevens openbaar hebt gemaakt via uw privacy-instellingen.

·               Bronnen van derden: informatie ontvangen uit andere bronnen ter aanvulling van de gegevens die u verstrekt, waardoor wij beter in staat zijn informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten en diensten.

 

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

 

Door de gebruiker verstrekte informatie:

 

·               Persoonlijke gegevens die u aan TFP verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de genoemde doeleinden, zoals het verstrekken van informatie over onze behandelingen en het vragen van feedback van u.

·               Persoonlijke informatie zal niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verkocht of aan directmarketingbedrijven worden verstrekt.

·               Wanneer u contact opneemt met TFP voor een behandeling, vragen wij u om uw actieve en vrije toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) (a) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (p. 36) voor deelname aan onze patiëntenfeedbackonderzoeken. Op basis van uw inhoud ontvangt u e-mails waarin u wordt gevraagd naar uw ervaringen tijdens de verschillende fasen van uw behandeling. De procesverantwoordelijke voor het versturen van de mails is uw kliniek, voor de onderzoeken hebben wij nodig: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en de vragen en antwoorden in de enquête.

Automatische demografische en statistische informatie:

·               Informatie verzameld via Google Analytics wordt gebruikt om de effectiviteit van de website van TFP te evalueren en de relevantie van de inhoud en marketingcampagnes te verbeteren.

·               Elke openbaarmaking van deze informatie zal altijd geanonimiseerd zijn en zal geen individuele gebruikers identificeren.

 

HOE WIJ UW GEGEVENS OPSLAAN

 

Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen:

 

·               Regelmatige evaluatie van de praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang.

·               Beperkte toegang tot persoonlijke informatie voor geautoriseerde medewerkers, contractanten en agenten van TFP/Clinic, onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

·               Commercieel redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of toegang tot persoonlijke informatie.

·               Persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers die worden gehost door een externe contractant, Previder,  in Nederland.

·               Voor enquêtes gebruiken we Feedbackradar en Bosgra Onderzoek en alle gegevensoverdrachten tussen TFP-bedrijven vallen onder gegevensbeschermingsovereenkomsten. Patiëntgegevens worden opgeslagen in uw geregistreerde kliniek.

BEWAARPERIODE VAN GEGEVENS

 

·               Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de in dit beleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. U heeft op elk moment het recht om toegang, rectificatie, verwijdering of intrekking van uw toestemming te vragen.

MARKETING

 

Met uw toestemming kunnen wij u informatie sturen over onze producten en diensten, en die van onze dochterondernemingen of partners. U kunt zich op elk moment afmelden voor marketingcommunicatie.

 

COOKIE-TECHNOLOGIE

 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. U heeft de mogelijkheid om niet-essentiële cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Voor meer informatie over het beheren van cookies in populaire browsers, zie de Help-pagina van uw browser. Het uitschakelen van bepaalde cookies kan invloed hebben op de functionaliteit en gebruikerservaring van de website.

MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 

·               Groepsbedrijven, externe dienstverleners en zakenpartners: informatie die wordt gedeeld om IT, analyses, betalingsverwerking, technische ondersteuning en marketingdiensten te leveren. Er zijn gegevensbeschermingsovereenkomsten opgesteld.

·               Bevoegde wetshandhavingsinstanties, toezichthouders, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen: wanneer ze de wet moeten naleven, wettelijke rechten moeten vaststellen, vitale belangen moeten beschermen of veiligheids- of fraudeproblemen moeten opsporen/voorkomen.

PRIVACYBELEID VOOR ANDERE WEBSITES

 

Op onze website is ons privacybeleid van toepassing. Als u een link naar een andere website volgt, raadpleeg dan hun privacybeleid.

 

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar, verwerkt en opgeslagen in andere landen dan uw woonland, waaronder de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens tijdens dergelijke overdrachten te beschermen.

 

UW RECHTEN

 

U heeft recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking en gegevensportabiliteit. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Voor gegevensgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy_mckinderwens@tfp-fertility.com

 

RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

 

TFP Fertility Group Ltd verzamelt informatie van individuen voor verschillende doeleinden die verband houden met het verlenen van vruchtbaarheidsgerelateerde diensten, het garanderen van effectieve zorg, het voldoen aan wettelijke vereisten en het beschermen van de vitale belangen van individuen. De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens wordt hieronder weergegeven:

 

·               Contractuele uitvoering: TFP verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie op basis van de noodzaak om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tussen TFP en de personen die gegevens verstrekken. Dit omvat gegevens die nodig zijn voor het plannen van afspraken, het geven van vruchtbaarheidsbehandelingen, het beheren van patiëntendossiers en het verwerken van betalingen voor de verleende diensten.

·               Gerechtvaardigde belangen: TFP verwerkt persoonsgegevens op basis van legitieme belangen die door TFP of derden worden nagestreefd. Deze legitieme belangen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verbeteren van de kwaliteit van vruchtbaarheidsbehandelingen, het uitvoeren van onderzoek om de vruchtbaarheidsresultaten te verbeteren of het optimaliseren van interne processen om betere patiëntenzorg te garanderen. TFP zal er ook voor zorgen dat deze legitieme belangen in evenwicht zijn met de rechten en vrijheden van de personen wier gegevens worden verwerkt.

·               Toestemming: TFP vraagt expliciete toestemming van patiënten of individuen voor specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten. Dit kan het verkrijgen van toestemming omvatten voor het uitvoeren van vruchtbaarheidsgerelateerde onderzoeken, het delen van medische informatie met andere zorgverleners of het gebruiken van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Toestemming moet op elk moment vrijelijk worden gegeven, geïnformeerd en gemakkelijk door het individu kunnen worden ingetrokken.

·               Wettelijke verplichtingen: TFP is onderworpen aan verschillende wettelijke vereisten en regelgevende verplichtingen. Gegevensverwerking kan nodig zijn om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, waaronder het bijhouden van nauwkeurige medische dossiers, het melden van bepaalde medische aandoeningen aan de gezondheidsautoriteiten en het naleven van wetten op het gebied van gegevensbescherming en gezondheidszorg.

·               Bescherming van vitale belangen: In bepaalde kritieke situaties waarin het leven of de gezondheid van een individu in gevaar is, kan TFP persoonsgegevens verwerken op basis van de vitale belangen van het individu. Tijdens medische noodsituaties kan TFP bijvoorbeeld toegang krijgen tot relevante medische informatie om tijdige en passende medische zorg te bieden.

Het is essentieel voor TFP om transparant te zijn en individuen te informeren over de specifieke doeleinden waarvoor hun gegevens worden verzameld en verwerkt, evenals de wettelijke basis voor elke verwerkingsactiviteit. Patiënten moeten ook bewust worden gemaakt van hun rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, inclusief het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens. Door zich te houden aan de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en door duidelijke communicatie met patiënten te garanderen, kunnen vruchtbaarheidsbedrijven vertrouwen opbouwen en de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke informatie behouden.

 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

 

We controleren regelmatig of we dit privacybeleid naleven. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

 

Laatst bijgewerkt op 22/12/2023.

 

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

De functionaris voor gegevensbescherming beantwoordt al uw vragen over dit privacybeleid of de informatie die wij bewaren. Neem op een van de volgende manieren contact met ons op:

 

Voor vragen over privacy of om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@tfp-fertility.com of bellen met +44 808 164 5341. U kunt ons ook per post bereiken op TFP Ltd, Institute of Reproductive Sciences, Oxford Business Park North , Alec Issigonis Way, Oxford, Oxfordshire, OX4 2HW, Verenigd Koninkrijk.

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.