Logo
Logo

Contacten

Contacten

Sperma onderzoek

Stoornissen in de mannelijke vruchtbaarheid kunnen ervoor zorgen dat het moeilijker wordt om op natuurlijke wijze zwanger te worden. Om u te kunnen helpen met uw kinderwens, voeren wij een sperma onderzoek uit. Aan de hand van deze analyse wordt er meer informatie verzameld omtrent de kwaliteit van het sperma en wordt een individuele behandeling opgesteld. Lees hier meer over hoe dit onderzoek verloopt.

Analyse motiliteit sperma

Hoe kan een sperma onderzoek u helpen bij het vervullen van uw kinderwens?

Bij ongeveer 30% van de paren ligt de oorzaak voor het uitblijven van een zwangerschap bij de man en bij 20% van de gevallen liggen de oorzaken zowel bij de man als bij de vrouw.  Stoornissen in de mannelijke vruchtbaarheid zijn meestal te herleiden tot onvoldoende productie van goed beweeglijke spermacellen. Als er op natuurlijke wijze nog nooit een zwangerschap is ontstaan, kan een sperma onderzoek uitsluitsel geven over de spermakwaliteit. We voeren het sperma onderzoek uit in ons gespecialiseerde laboratorium. Dit onderzoek wordt alleen gedaan wanneer u door uw huisarts verwezen wordt voor vruchtbaarheidsonderzoek.Wat zijn de eventuele oorzaken van een vruchtbaarheidsstoorins?


 • De meest voorkomende oorzaak van verminderde vruchtbaarheid


Tijdens de puberteit begint de rijping van de spermacellen. Gestimuleerd door het in de hypofyse geproduceerde geslachtshormoon FSH (follikelstimulerend hormoon), worden in de zaadbuisjes van de testikels dagelijks miljoenen spermacellen gevormd. Na ongeveer tien weken gaan de spermacellen van de testikels naar de bijballen, waar de zaadcelrijping wordt afgerond. 


Bij een verstoorde zaadcelrijping ontwikkelen er onvoldoende spermacellen of zijn de spermacellen niet goed beweeglijk. Daardoor is de kans kleiner dat de spermacellen de eicel bereiken die zich in de eileiders van de vrouw bevindt. • Afsluiting van de zaadleiders


Een goed werkend spermatransport is essentieel voor de bevruchting, want bij de zaadlozing bewegen de spermacellen zich vanuit de bijballen naar de zaadleiders en komen via de urinebuis in de vagina van de vrouw. Via de baarmoeder bewegen de spermacellen naar de eileider waar de eicel zich bevindt. In sommige gevallen zijn er wel voldoende gezonde spermacellen aanwezig, maar kunnen ze niet in het lichaam van de vrouw komen omdat de zaadleiders afgesloten zijn.


Indien er sprake is van een verminderde mannelijke vruchtbaarheid, dan is deze afsluiting bij ongeveer vier procent de oorzaak. Een afsluiting van de zaadleiders kan aangeboren zijn of veroorzaakt zijn door een eerdere sterilisatie. Maar ook een ontsteking van de bijbal kan zorgen voor afgesloten zaadleiders. 
Wat is het doel van een sperma onderzoek?

Wilt u uw kinderwens in onze kliniek vervullen, dan staat het uitvoeren van een sperma onderzoek vaak helemaal aan het begin van de diagnostiek. Daarbij wordt een spermamonster direct (binnen 60 min.) na verkrijging microscopisch onderzocht in ons laboratorium. Het opgewerkte ejaculaat wordt daarbij in een speciale telkamer gebracht en onder de microscoop geanalyseerd. Tijdens het onderzoek bepalen we de kwaliteit van het sperma, het volume van de zaadlozing, de hoeveelheid spermacellen, de beweeglijkheid van de spermacellen en de vorm van de spermacellen. 


Er wordt vooral gefocust op:

 • Het volume van de zaadlozing: Het volume is normaal meer dan 1,5 milliliter.


 • De concentratie: Dit heeft betrekking op de hoeveelheid spermacellen per milliliter vocht. Normaal zijn er meer dan 15 miljoen spemacellen per milliliter.


 • De motiliteit  De beweeglijkheid van de spermacellen. Er wordt een onderverdeling gemaakt:

  • Klasse A: Snelle voorwaartse beweeglijkheid.

  • Klasse B: Langzame voorwaartse beweeglijkheid.

  • Klasse C: Ter plaatse beweeglijk.

  • Klasse D: Onbeweeglijk.
   Normaal is meer dan 32% van de spermacellen goed beweeglijk (klasse A en/of B).

 • Morfologie: Dit heeft betrekkig op de vorm van de spermacellen. Normaal gezien heeft meer dan 4% van de spermacellen een normale vorm.


 • pH: Normaal is deze zuurgraad boven de 7,2.


 • Agglutinatie: Dit gaat over hetsamenklonteren van spermacellen. In normale omstandigheden is deze samenklontering niet aanwezig.


 • MAR test of Immunobead test; Gedurende deze test wordt onderzocht of een man antistoffen tegen zijn eigen spermacellen aanmaakt): Normaal is minder dan 40%.


 • Vitaliteit: Dit gaat over de levende spermacellen. Normaal is dit percentage meer dan 75%.


  Voldoet het sperma onderzoek niet aan deze normen, dan kan er sprake zijn van een verminderde vruchtbaarheid. Een semenanalyse wordt meestal na een aantal weken herhaald indien deze afwijkend is.

  Indien het sperma onderzoek bij herhaling afwijkend is, dan kunnen we u in onze kliniek adviseren over een gepaste vruchtbaarheidsbehandeling. Onze artsen geven u graag uitgebreid advies over deze en andere onderwerpen.Wat kan de oorzaak zijn van een verminderde spermakwaliteit?

Een stoornis in de rijping van de spermacellen kan tijdelijk zijn of blijvend ten gevolge van een aangeboren afwijking of doorgemaakte ziektes. De bekendste oorzaken zijn:

 • Ongezonde leefstijl (zoals roken, alcoholgebruik, overgewicht, medicatiegebruik, blootstelling van de zaadballen aan een verhoogde temperatuur)

 • Koorts in de 3 maanden voor de semenanalyse

 • Spataders in de balzak (varicocèle)

 • Niet-ingedaalde testikel(s)

 • Geopereerde tumoren

 • Een verstoorde hormoonhuishouding

 • Genetische oorzaken (afwijking op de chromosomen)

 • Stress en milieuverontreiniging  In het kader van de diagnostiek houden onze artsen rekening met alle mogelijke oorzaken van een vruchtbaarheidsstoornis en adviseren zij de hierbij passende behandeling.

Zoek een centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

  +31 71 58 12 300

 • couple

  Bekijk welke diagnose we voor u beschikbaar hebben.

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.