Logo

Woordenlijst

mother kissing her baby

C


Cervixslijm
De eigenschappen van cervixslijm

Cervixslijm wordt geproduceerd door de klieren in de baarmoederhals en in de vagina. Dit slijm heeft twee belangrijke functies: 


Bescherming tegen ziekteverwekkers: het slijm vormt een prop in de baarmoederhals. Hierdoor ontstaat een voor ziekteverwekkers moeilijk doordringbare barrière, die de baarmoeder beschermt tegen infecties.


Transportmiddel voor zaadcellen: het hangt van de structuur van het cervixslijm af of de zaadcellen de weg van de vagina naar de baarmoeder weten te vinden. 
Cervixslijm: veranderingen tijdens de maandelijkse cyclus

Het vrijkomen van follikelstimulerend hormoon (FSH), oestrogeen en luteïniserend hormoon (LH) bepaalt niet alleen de eicelrijping en de eisprong: ook het cervixslijm verandert door deze hormonen van structuur. Tijdens de cyclus is het slijm op de vruchtbare dagen rond de eisprong helder en dun. Het lijkt dan op rauw eiwit, is draderig en kan worden uitgesponnen. Deze consistentie is ideaal om zaadcellen door te laten naar de baarmoeder. Op de onvruchtbare dagen is het cervixslijm troebel en eerder wit van kleur. De structuur is taai en hierdoor laat het zaadcellen minder makkelijk door.
Cervixslijm als indicator voor de vruchtbare dagen: de sympto-thermale methode

Veel vrouwen controleren regelmatig de structuur van het cervixslijm bij de uitgang van de vagina om het verloop van hun cyclus te kunnen volgen. Het einde van de vruchtbare dagen wordt bepaald door het meten van de lichaamstemperatuur. Deze wordt elke ochtend na het wakker worden en voor het opstaan gecontroleerd. Aan het einde van de vruchtbare periode stijgt de temperatuur met ca. 0,2 °C en hij behoudt deze waarde tot het begin van de volgende cyclus. Het in de gaten houden van deze lichamelijke tekenen wordt ook wel de sympto-thermale methode genoemd. Om deze methode te gebruiken als indicator voor de vruchtbare dagen, moet een vrouw haar lichaam dagelijks controleren. Afscheiding na bevruchting

In de loop van de cyclus verandert het cervixslijm van consistentie en kleur. Hiermee is het mogelijk te bepalen op welke dagen er een grotere kans bestaat om zwanger te worden. Het is echter niet mogelijk aan de hand van de afscheiding te beoordelen of er een bevruchting heeft plaatsgevonden of niet. Dit kan pas worden vastgesteld bij het uitblijven van de eerstvolgende menstruatie. 
Onderzoek van het cervixslijm bij de fertiliteitsbehandeling

Om te controleren of het cervixslijm optimaal functioneert voor het transporteren van zaadcellen, behoort een onderzoek van het slijm tot het standaardonderzoek binnen een fertiliteitsbehandeling. Op een van de dagen rond de eisprong neemt de arts hiervoor wat slijm weg. Dit wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht. De beoordeling van de doorlaatbaarheid wordt gedaan volgens de zogenaamde Insler-score.
De compatibiliteitstest: sperm–cervical mucus contact test (SCMC-test

Tegelijk met het cervixslijmonderzoek wordt over het algemeen ook een compatibiliteitstest uitgevoerd. Hiervoor levert de partner een spermamonster in. In het laboratorium wordt bekeken in hoeverre de zaadcellen zich kunnen voortbewegen in het cervixslijm en hoeveel zaadcellen dit overleven. Wanneer er door dit onderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van incompatibiliteit tussen het cervixslijm en de zaadcellen, dan kan dit de reden van de ongewenste kinderloosheid zijn. In veel gevallen kan één inseminatie dan al tot een zwangerschap leiden. Het is ook mogelijk andere therapieën toe te passen binnen de fertiliteitsbehandeling.

E


Embryoskopie

Embryoscope™, een baanbrekende ontwikkeling 


Wijlen Prof. Dr. Gerard Zeilmaker, de Nederlandse IVF-pionier, had al tijdens de negentiger jaren als visie om IVF-resultaten te verbeteren, de kweekfase in de broedstoof zoveel mogelijk onberoerd te laten. Op de Erasmus universiteit in Rotterdam, het laboratorium van D.r Jansen in Voorburg en bij ons in Düsseldorf o.a. had hij de hand in de organisatie, opleiding en kwaliteitscontrole. 


Tot voor kort moesten embryo’s dagelijks uit de broedstoof gehaald worden om onder de mikroskoop beoordeeld te worden. Deze inspectie veroorzaakt schommelingen in temperatuur, vochtigheid en CO2 die niet optimaal zijn. Er worden nu al een aantal werkzame maatregelen genomen om deze effecten zo klein mogelijk te houden. 


Het is echter door de ontwikkeling van het Embryoscope ™ systeem gelukt om vanaf het tijdstip van de bevruchting tot aan de terugplaatsing embryo’s in een afgesloten systeem met absoluut gelijkmatige temperatuur, vochtigheid en gasmengsel, continue door een ingebouwde mikroskoop zonder enige-UV straling te laten monitoren. De opnames van de embryo’s, een soort video, maken het mogelijk nog niet eerder zichtbare detail-veranderingen in de ontwikkeling van embryo’s te zien en daardoor een verbeterde selectie van de embryo’s voor de terugplaatsing te maken. Het is inmiddels gebleken, dat alle eerder gebruikte scoringssystemen onvoldoende informatie over slagingskansen gaven. In het IVF centrum Düsseldorf wordt de embryokweek doorgaans 5 dagen gedaan, in tegenstelling tot in de meeste andere laboratoria. Elders wordt maximaal 2-3 dagen gekweekt. 


Als er weinig embryo’s zijn, valt het voordeel van selectie weg, wel blijft de positieve invloed van de meest optimale kweekomstandigheden voor de embryo’s behouden. 


Het is bekend, dat vele omstandigheden tot een verminderde ontwikkeling van embryo’s leiden, waarbij de kweekomstandigheden per laboratorium duidelijk kunnen verschillen. Deze onzekere factor wordt door dit nieuwe systeem zo klein mogelijk gemaakt. Sommige embryo’s hebben meer last van kweekomstandigheden dan andere, met deze techniek krijgen ook deze embryo’s een betere kans. 


In principe zouden direct overal deze techniek ingevoerd moeten worden, helaas is er nog maar een beperkt aantal apparaten beschikbaar en zijn de kosten voor de aanschaf van het systeem (nog) hoog. 


Aangezien uw embryo’s tot een kind kunnen uitgroeien, is het nodig om verder aan verbeteringen te werken, we achten ons daartoe verplicht.

F

FSH-Hormon


Recombinant follikelstimulerend hormoon. Voorbereiding op de kunstmatige inseminatie

Besluit u tot een kunstmatige inseminatie, dan kunt u waarschijnlijk niet om het begrip follitropine heen. Het gaat hierbij om een biotechnologisch vervaardigd follikelstimulerend hormoon dat de werking van het lichaamseigen FSH nabootst.
Hoe werkt FSH in het lichaam?

Het follikelstimulerend hormoon hoort thuis in de groep van gonadotrofinen en is een geslachtsneutraal hormoon dat bij mannen en vrouwen in dezelfde mate in de hypofyse wordt gevormd. De taken van dit hormoon zijn:


Ontwikkeling en functie van testikels en eierstokken 


Productie en rijping van de ei- en zaadcellen


In het vrouwelijk lichaam is FSH essentieel voor de maandelijkse cyclus. In de eerste helft komt een bijzonder hoge concentratie van het hormoon vrij en dit stimuleert de follikelrijping in de eierstokken. Er komt oestrogeen vrij uit de rijpende eiblaasjes. Dit hormoon remt op zijn beurt de sterke productie van FSH af. Hierdoor krijgt uiteindelijk nog slechts één blaasje genoeg hormonen voor de rijping. Deze follikel is bestemd voor de volgende eisprong. 


Bij de man is het follikelstimulerend hormoon verantwoordelijk voor de vorming van zaadcellen, de spermatogenese.FSH-tekort als oorzaak van infertiliteit

Een lichamelijk tekort aan FSH kan verschillende oorzaken hebben. Waaronder een verandering van de hypofyse of van de genetische informatie. De precieze oorzaak kan bijvoorbeeld door bloedonderzoek, een CT-scan of een stimulatietest worden vastgesteld. Het tekort heeft als gevolg dat er geen of slechts weinig follikelstimulerende hormonen worden aangemaakt en afgegeven. Bij vrouwen leidt dit tot het uitblijven of zeer onregelmatig plaatsvinden van de eisprong. Bij mannen heeft een FSH-tekort een negatieve invloed op de spermakwaliteit.
Follitropine bij de kunstmatige inseminatie; gebruik en werking

Het toedienen van follitropine wordt bij de fertiliteitsbehandeling, bijvoorbeeld bij IVF of ICSI, zowel bij de vrouw als bij de man toegepast. 


Het hormoon ondersteunt of vervangt de natuurlijke productie van FSH. Hierdoor is de ontwikkeling en rijping van de eicellen beter onder controle te houden. Door de sterke stimulatie van de eicellen wordt de mogelijkheid groter dat er meerdere eicellen uitrijpen en voor een kunstmatige inseminatie weggenomen kunnen worden.


Door toediening van follitropine kan de spermaproductie worden gestimuleerd. 


Afhankelijk van het behandelingsschema wordt/worden tijdens de therapie één of beide partners met follitropine behandeld. Op basis van de onderzoeken worden de dosis en de behandelingsduur vastgesteld. Het hormoon wordt onderhuids toegediend. Dagelijks, indien mogelijk altijd op hetzelfde tijdstip, een injectie in het bovenbeen of in de buikplooi. Patiënten doen dit meestal zelf. Door onderzoeken, bijvoorbeeld echo's of bloedonderzoek, wordt de groei van de kiemcellen gecontroleerd. Als er voldoende rijpe ei- en zaadcellen zijn, kan met de follitropine worden gestopt. 


De behandeling met follitropine kan ook bijwerkingen veroorzaken. Een van de meest voorkomende bijverschijnselen is roodheid op de injectieplaats. Ook kan er een lichte zwellinge of hoofdpijn optreden. In onze fertiliteitsklinieken informeren wij u uitgebreid over de kansen en risico's van de behandeling met recombinant follikelstimulerend hormoon. 

I

Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection (IMSI)De IMSI zaadcel selectie methode

IMSI is een methode voor de selectie van geschikte zaadcellen voor de bevruchting in een ICSI behandeling.


De IVF groep van Prof. Bartoov heeft in 2003 een verfijning van de ICSI techniek, de IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection), ingevoerd. Deze methode is in eerste instantie ontwikkeld voor patiënten met voorafgaande ICSI behandelingen zonder zwangerschap.


Bij de standaard ICSI methode worden zaadcellen met een 200x vergroting geselecteerd voor bevruchting. Bij de IMSI wordt een 6500x vergroting gebruikt waardoor bepaalde kenmerken van de zaadcel beter zichtbaar worden (zie onderstaande afbeeldingen). Dit is een veilige methode voor het selecteren van de beste zaadcellen.


Tot nu toe zijn > 600 kinderen geboren na toepassing van de IMSI methode. Literatuur lijkt uit te wijzen dat de zwangerschapskans bij de IMSI methode hoger is dan bij de standaard ICSI methode. Ook duidt deze data op een verlaging van het aantal kinderen met aangeboren afwijkingen in vergelijking met de standaard ICSI methode en op een afname van het aantal miskramen.


Verder is de kans op bevruchting en de ontwikkeling van de ontstane embryo’s in het laboratorium met de IMSI methode vergelijkbaar met de standaard ICSI methode. 


De kosten van de IMSI behandeling zijn afhankelijk van het aantal eicellen dat kan worden geïnjecteerd, ons secretariaat kan de actuele kosten inschatten. 

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.