Pytania i rejestracjaMasz pytania?
Logo
Logo

Oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

Wprowadzenie

Współczesne niewolnictwo jest przestępstwem i pogwałceniem podstawowych praw człowieka. Przybiera różne formy, takie jak niewolnictwo, zniewolenie, praca przymusowa i handel ludźmi, a wszystkie te formy łączy pozbawienie osoby wolności przez inną osobę w celu wykorzystania jej dla osobistych lub handlowych korzyści.

Struktura organizacyjna, biznes i łańcuchy dostaw

TFP, jeden z wiodących podmiotów w zakresie leczenia niepłodności w Europie Północnej, to sieć 19 klinik in vitro, obsługiwanych przez ponad 40 klinik w 3 krajach w Europie (Wielka Brytania, Polska i Holandia).

Od dawna jesteśmy wiodącym źródłem wiedzy specjalistycznej w wielu aspektach zdrowia reprodukcyjnego i regularnie dzielimy się najlepszymi praktykami między klinikami, aby zapewnić naszym pacjentom największe szanse powodzenia terapii.

Polityka i ocena ryzyka

TFP zobowiązuje się do podjęcia zdecydowanych kroków w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia współczesnego niewolnictwa w naszej firmie lub jej łańcuchach dostaw oraz spełnienia wymagań „Ustawy”.

Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i dostawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz utrzymywać najwyższe standardy etyczne. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do potwierdzenia swoich uprawnień do pracy w Wielkiej Brytanii, a tam, gdzie ma to zastosowanie, przeprowadzane są kontrole DBS. Nasze umowy na dostawy i kontrakty zawierają postanowienia zobowiązujące ich do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji, w tym w odniesieniu do dostarczanych usług, produktów lub materiałów.

W szczególności zobowiązujemy się do:

  • Zapewnienia, że nasi pracownicy są świadomi ryzyka, na jakie narażona jest nasza firma, wynikającego z nowoczesnego niewolnictwa poprzez prowadzenie szkoleń o tej tematyce w procesie zatrudnienia nowych pracowników i zapewnienie regularnych szkoleń w razie potrzeby;

  • Oceny ryzyka współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi w przypadku dostawcy będącego stroną trzecią przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej (lub w przypadku wystąpienia zmian);

  • Zachęcania do otwartości w tym zakresie wśród naszych pracowników i dostawców oraz wspierania każdego, kto zgłasza obawy dotyczące środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z ustawą;

  • Przejrzystości w zakresie kroków, które podejmujemy, aby wypełnić zobowiązania wynikające z Ustawy oraz publikowania oświadczeń o współczesnym niewolnictwie i handlu ludźmi w ciągu 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego; i

  • Regularnego weryfikowania środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z ustawą i powiadamiania Dostawców Zewnętrznych o wszelkich zmianach

    W ramach naszej inicjatywy identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka stosujemy proces oceny oparty na ryzyku w celu oceny, weryfikacji i wyboru bezpośrednich dostawców podczas formalnego procesu przetargowego i oceny dostawców. Proces ten obejmuje przeprowadzenie odpowiedniej analizy due diligence.

Mierzenie efektywności

W dalszej kolejności będziemy podejmować działania w celu zapewnienia przeprowadzenia corocznej analizy due diligence oraz tego, by nasi dostawcy i łańcuch dostaw posiadali niezbędną politykę i monitorowanie w tym zakresie. Tym samym zapewniamy, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w żadnej części naszego biznesu lub łańcuchu dostaw. Będziemy dostosowywać odpowiednie działania naprawcze do każdego przypadku z osobna, jeśli wystąpią jakiekolwiek przypadki niezgodności z powyższą polityką.

Komunikacja i świadomość oświadczenia

Szkolenie w zakresie powyższej polityki oraz zagrożeń, jakie nasza firma ponosi w związku ze współczesnym niewolnictwem w swoich łańcuchach dostaw, stanowi część procesu wprowadzającego dla wszystkich osób, które dla nas pracują. W razie potrzeby zapewniamy regularne szkolenia.

Każdy pracownik, który naruszy te zasady, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, która może skutkować zwolnieniem za niewłaściwe postępowanie lub rażące wykroczenie. W przypadku naruszenia powyższych zasad możemy zakończyć współpracę z innymi osobami i organizacjami działającymi w naszym imieniu.

TFP kontynuuje ocenę i ewaluację odpowiedzialnych praktyk zaopatrzeniowych w swoim łańcuchu dostaw. Staramy się stosować najlepsze praktyki w naszym łańcuchu dostaw oraz w całej naszej organizacji.

 

Fredrik Strömholm

Director of Delivery I Limited

(nadrzędna spółka macierzysta grupy TFP)

Pre-footer

Cieszmy się razem narodzinami Twojego dziecka!

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.