Logo

Word eiceldonatrice

Geef mensen met vruchtbaarheidsproblemen een kans op een zeer gewenst kind

Become an egg donor

Word eiceldonatrice

Meld u aan

Veelgestelde vragen- FAQs

Wie kan eicellen doneren?

We accepteren aanmeldingen van vrouwen (voor de eicelbank) tussen de 23-35 jaar oud. Wanneer u voor een bekende wilt doneren accepteren we aanmeldingen tot 40 jaar. Het is wel belangrijk voor de wensouders om te weten dat de kans op succes vooral afhangt van de leeftijd van de donatrice. Hoe jonger de donatrice, hoe beter de kansen.

Als u overweegt om donor te worden, dan is het belangrijk dat u lichamelijk en geestelijk gezond bent. Daarnaast bent u geen drager van (ernstige) erfelijke aandoeningen.

Maar zelfs wanneer u hier aan voldoet, zijn er nog meer voorwaarden om te kunnen doneren. Slechts een deel van de vrouwen die zich aanmeldt, zal uiteindelijk donor worden om iemand te helpen om zwanger te worden. De voorraad eicellen moet namelijk voldoende zijn om donor te kunnen worden.

Als u om welke reden ook, geen eiceldonatrice kunt worden, zegt dit niet automatisch iets over uw eigen vruchtbaarheid. Wij zullen u hier uitgebreid uitleg over geven tijdens de vooronderzoeken.

Wat zijn de voorwaarden om eiceldonatrice te worden voor de eicelbank?

Om te bepalen of u geschikt bent om donor te worden, hanteren we landelijke en internationale richtlijnen. U kunt donor worden wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt zich aanmelden als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U bent tussen de 23-35 jaar

 • U bent lichamelijk en geestelijk gezond

 • In uw familie komen geen ernstige erfelijke afwijkingen voor

 • U bent geen drager van een geslachtsziekte

 • U loopt geen verhoogd risico op het krijgen van een geslachtsziekte

 • U heeft een vaste woonplaats in Nederland

 • U gaat akkoord met de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan de Stichting Registratie Donorgegevens

 • Uw voorraad eicellen is gemiddeld voor uw leeftijd (dit wordt onderzocht door middel van bloedonderzoek en een vaginale echo)

Wat zijn de voorwaarden om eiceldonatrice te worden voor een bekende?

Om te bepalen of u geschikt bent om donor te worden, hanteren we landelijke en internationale richtlijnen. U kunt donor worden wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt zich aanmelden als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U bent bij voorkeur tussen de 23-35 jaar (uiterlijk 40 jaar)

 • U bent lichamelijk en geestelijk gezond

 • In uw familie komen geen ernstige erfelijke afwijkingen voor

 • U bent geen drager van een geslachtsziekte

 • U loopt geen verhoogd risico op het krijgen van een geslachtsziekte


 • U gaat akkoord met de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan de Stichting Registratie Donorgegevens

 • Uw voorraad eicellen is voldoende om eicellen te doneren (dit wordt onderzocht door middel van bloedonderzoek en een vaginale echo)

Kan iemand geen eiceldonatrice worden?

We accepteren voor de eicelbank aanmeldingen van vrouwen tussen de 23-35 jaar oud die lichamelijk en geestelijk goed gezond zijn. Wanneer u doneert voor een bekende geldt een maximale leeftijd van 40 jaar. Daarnaast dient de voorraad eicellen voldoende te zijn om te kunnen doneren.

Slechts een deel van de vrouwen die zich aanmeldt, zal uiteindelijk donor worden om iemand te helpen om zwanger te worden.

We moedigen ook actief donaties van donoren van verschillende etnische achtergrond aan. We proberen wensouders altijd zoveel mogelijk te matchen met donoren op basis van uiterlijke kenmerken.

Kan ik anoniem doneren?

Donatie van geslachtscellen mag in Nederland sinds 2004 niet anoniem meer plaatsvinden. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Alle centra waar vruchtbaarheidsbehandelingen worden gedaan zijn verplicht de gegevens van geslaagde behandelingen waarin met behulp van een donor een zwangerschap is ontstaan te registreren in een databank binnen het ministerie van VWS. De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) beheert deze gegevens. Zij worden gedurende 80 jaar bewaard.

Word ik juridisch ouder van de donorkinderen?

U doneert via een erkende Nederlandse vruchtbaarheidskliniek. Dit betekent dat u geen wettelijke rechten of verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van kinderen die door uw donatie zijn verwekt.

U heeft geen rechten over de opvoeding van het door een donor verwekte kind en u heeft ook geen financiële verplichtingen jegens een kind dat uit uw donatie is verwekt.

De vrouw die zwanger wordt van uw eicellen is wettelijk de moeder van het kind.

Voor hoeveel kinderen kan ik mijn eicellen doneren?

Gedoneerde eicellen kunnen in Nederland gebruikt worden om maximaal 12 gezinnen te creëren. Meestal creëren eiceldonatrices 2-3 gezinnen met één of twee kinderen in elk gezin.

Wordt ik op de hoogte gehouden of er kinderen geboren worden na mijn donatie?

We brengen eiceldonatrices jaarlijks op de hoogte of er kinderen geboren zijn na de donaties. Daarnaast laten we ook weten wanneer de eicellen die u gedoneerd allemaal gebruikt zijn.

U krijgt geen informatie over de identiteit van de donorkinderen.

Donorkinderen kunnen als zij 16 jaar of ouder zijn bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)  informatie opvragen over de identiteit van de donor. Wanneer er een verzoek is van het donorkind om contact te leggen met de donor, dan wordt u hiervan via de SDKB op de hoogte gebracht. Een donorkind zal daardoor niet direct in contact met de donor worden gebracht.

Kan ik donor worden wanneer ik een lesbische relatie heb?

Ja, personen van welke seksuele geaardheid dan ook, kunnen eiceldonor worden. Eiceldonatrices worden allemaal gescreend en gecontroleerd, waarbij de nadruk ligt op de hoeveelheid eicellen en of de donor geen erfelijke of infectieuze aandoeningen heeft.

Wat gebeurt er wanneer ik in de toekomst van gedachten verander?

U kunt op elk moment van gedachten veranderen, tot het moment dat uw eicellen worden gebruikt bij een vruchtbaarheidsbehandeling.

Als u twijfelt om eiceldonatrice te worden, kunt u uw zorgen altijd bespreken met een vertrouwenspersoon die gedurende het hele traject voor u klaar staat. U bent verplicht om tijdens de vooronderzoeken een gesprek te hebben met onze maatschappelijk werker. Dit gesprek helpt u om na te denken over alle consequenties van uw beslissing en hoe deze u (en eventueel uw gezin) in de toekomst kan beïnvloeden.

De gesprekken met de maatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en u kunt ze op elk moment voor, tijdens en na donatie afspreken.

Krijg ik betaald om mijn eicellen te doneren?

Het is wettelijk niet toegestaan om eicellen te verkopen. Medisch Centrum Kinderwens vergoedt uw inspanning, vrije dagen en risico als een onkostenvergoeding wanneer u uw eicellen voor de eicelbank doneert.

Word eiceldonatrice

Meld u aan

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.