Logo

Waarom zijn eiceldonatrices nodig?

Happy Family

Voor veel mensen bestaat er geen andere mogelijkheid om kinderen te krijgen dan met behulp van donoreicellen. U kunt door het doneren van uw eicellen een veelbetekenende verandering brengen in het leven van vrouwen die zonder uw bijdrage niet zwanger kunnen worden. Eiceldonoren zijn hard nodig om deze mensen een kans te geven om de gelukkige ouders te worden van een kind dat zeer gewenst is.
Wanneer kunt zich bij Medisch Centrum Kinderwens aanmelden als eiceldonatrice

U kunt zich aanmelden als u voldoet aan de volgende criteria:

  • U bent tussen de 23-35 jaar

  • U bent lichamelijk en geestelijk gezond

  • In uw familie komen geen ernstige erfelijke afwijkingen voor

  • U bent niet HIV-positief of drager van een andere geslachtsziekte

  • U loopt geen verhoogd risico op het krijgen van een geslachtsziekte

  • Uw voorraad eicellen is gemiddeld voor uw leeftijd (dit wordt onderzocht door middel van bloedonderzoek en een vaginale echo)

  • U heeft een vaste woonplaats in Nederland

  • U gaat akkoord met de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan de Stichting Registratie Donorgegevens
Na uw aanmelding

Na uw aanmelding vindt een vrijblijvend gesprek met een van de artsen plaats. Tijdens het gesprek met de arts wordt uitgebreid gekeken naar uw medische achtergrond. Hierbij gaat het om het inschatten van de risico’s van een IVF-behandeling en een punctie voor uw eigen gezondheid, maar ook om het inschatten van het risico op aangeboren afwijkingen bij het eventuele kind. Daarnaast gaat de arts uitgebreid in op uw eigen actuele of toekomstige kinderwens.


De procedure en de risico’s van een IVF-behandeling zullen met u worden besproken. Tot slot zal een vaginale echo worden verricht. Daarna zal de medisch maatschappelijk werker de emotionele en juridische aspecten van het doneren van eicellen met u bespreken. Zij zal u ook op de hoogte brengen van de wettelijke regelgeving rondom eiceldonatie in Nederland.

De screening op SOA’s

Volgens geldende Nederlandse richtlijnen dienen eiceldonatrices gescreend te worden op de volgende SOA’s: Hepatitis B en C , HIV, Syfilis, Chlamydia en Gonorroe. Bij een positieve uitslag (niet van toepassing indien u bent gevaccineerd tegen hepatitis B) kunnen wij u helaas niet accepteren als donatrice.
Donorovereenkomst

Tijdens de gesprekken met uw arts en de maatschappelijk werkster krijgt u uitleg over de donorovereenkomst. Als u in aanmerking komt als eiceldonatrice dan bent u officieel eiceldonatrice na het ondertekenen van een donorovereenkomst.
Donorschap en anonimiteit

Donatie van eicellen mag niet anoniem plaatsvinden. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet "donorgegevens kunstmatige bevruchting". Alle eicelbanken zijn verplicht de gegevens van kunstmatige donorbevruchting aan de Stichting Registratie Donorgegevens ter beschikking te stellen. Deze stichting beheert deze gegevens onder toezicht van de Nederlandse overheid. De stichting Registratie Donorgegevens verstrekt algemene persoonlijke kenmerken van de donor (zoals haarkleur, oogkleur en opleiding) aan de ouders en/of aan het donorkind als deze de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.


Dit gebeurt alleen op verzoek van de ouders of van het kind zelf. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan het kind persoons-identificerende gegevens opvragen van de donor. De donor heeft geen rechten of plichten t.o.v. het kind. Ook kan het kind of de moeder geen rechten laten gelden ten opzichte van de donor. Meer informatie over de Stichting Registratie Donorgegevens en deze wetgeving vindt u hier.   
Vergoeding

Het is wettelijk niet toegestaan om eicellen te verkopen. Medisch Centrum Kinderwens vergoedt uw inspanning, vrije dagen en risico als een onkostenvergoeding. 

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.