Logo
Logo

Contacten

Contacten

Mana holding woman
Delen:
  • Facebook
  • Twitter
15 jan 2021

Wat betekent het Coronavirus voor mijn zwangerschapswens of vruchtbaarheidsbehandeling?

  • Facebook
  • Twitter

U bent voor uw kinderwens onder behandeling bij Medisch Centrum Kinderwens. Door de komst van het Coronavirus is het begrijpelijk dat u vragen heeft. Vragen over wat dit kans is om een infectie met het Coronavirus op te lopen en of dit gevolgen heeft voor u en uw baby. U moet zelf een persoonlijke afweging maken of u het verantwoord vindt om zwanger te worden.


Gezien de huidige kennis en inzichten over deze infectieziekte wordt door de overheid geen negatief advies gegeven om in deze tijden zwanger te worden. Zwangerschappen die ontstaan met een vruchtbaarheidsbehandeling zijn echter altijd een extra reden om na te denken over eventuele gevaren voor die zwangerschap. Daarom proberen wij u en uw eventuele partner zo goed mogelijk te informeren over wat er op dit moment bekend is over het Coronavirus in relatie tot een zwangerschap.Voorkom een infectie

Het belangrijkste advies is op dit moment dat een infectie met het Coronavirus zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Heeft u toch een infectie opgelopen dan verloopt de infectie in veel gevallen vrij mild of mogelijk zelfs zonder enige verschijnselen. In ongeveer 25% van de gevallen is de infectie toch reden om de dokter te bezoeken, mogelijk in het ziekenhuis te worden opgenomen of uiteindelijk zelfs ernstig ziek te worden. Dit risico is vooral groter bij oudere mensen en bij mensen met andere gezondheidsproblemen.


Hieronder staan antwoorden op vragen over het Coronavirus en een zwangerschap ontstaan via een vruchtbaarheidsbehandeling. Deze informatie is gericht op wensouders in de vruchtbare levensfase (25-43 jaar).Is een zwangere vrouw meer vatbaar voor het Coronavirus?

Zwangeren lijken geen hoger risico te hebben om besmet te worden met het Coronavirus. De kans op het oplopen van het virus wordt sterk bepaald door de hygiënemaatregelen en het afstand houden. Houd je aan de actuele landelijke maatregelen. Is een zwangere vrouw ernstiger ziek van het Coronavirus?

De kans op een ernstig ziektebeloop bij een besmetting met het Coronavirus bij jongeren personen is veel lager dan bij mensen op hogere leeftijd of bij mensen met een chronische ziekte of een combinatie van deze factoren? Als je in de zwangerschap een infectie met het Coronavirus krijgt, mag gezien de leeftijdsfase waarin je verkeert, de grootste kans zijn dat deze infectie mild zal verlopen tenzij je een onderliggende ziekte hebt. Slechts een heel klein percentage van de zwangere vrouwen met het Coronavirus wordt opgenomen in het ziekenhuis voor zuurstofbehandeling of intensive care behandeling. Dit precentage lijkt iets hoger voor zwangere vrouwen dan voor even oude, niet zwangere vrouwen. Omdat in de eerste golf niet iedereen getest werd, is het nog moeilijk te zeggen hoe betrouwbaar deze getallen zijn. Mocht de infectie toch ernstiger verlopen, dan zijn de vooruitzichten voor moeder en kind in het algemeen goed.Wat gebeurt er als ik (mogelijk) besmet ben met het Coronavirus tijdens mijn vruchtbaarheidsbehandeling?

Als zich in het traject van de behandeling verschijnselen voordoen die passen bij een infectie met het Coronavirus, dan adviseren we te overleggen met Medisch Centrum Kinderwens over het verloop van de behandeling. In de meeste gevallen zal de behandeling gestopt worden. Dit is met name om te voorkomen dat door het bezoek aan de kliniek, andere mensen besmet zullen raken. Daarbij zal uiteraard ook een Corona infectie in het begin van jullie zwangerschap worden voorkomen. Wij doen er al het mogelijk aan om de behandeling goed te laten verlopen:


We zorgen voor goede voorlichting over nieuwe feiten rond de zwangerschap en infectie met het Coronavirus


Veiligheid voor jou en andere patiënten en het zorgpersoneel om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden.Ik heb vroeg in mijn zwangerschap een infectie met het Coronavirus gehad of opgelopen. Kan dat leiden tot aangeboren afwijkingen bij het kind?

Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. De gevolgen van een infectie lijken bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.


Bij (hoge) koorts wordt zoals bij alle infecties geadviseerd om koortsdrukkende pijnstillers zoals paracetamol te gebruiken. Als u hierover twijfelt, overleg dan met uw arts of verloskundige.Wat zijn de gevolgen voor mijn bevalling als ik besmet ben (geweest) met het Coronavirus

De meeste infecties met jet Coronavirus in de zwangerschap zullen net zo mild verlopen als bij leeftijdsgenoten die niet zwanger zijn. Je kunt dan net als zwangere vrouwen zonder Corona, thuis, in het ziekenhuis of in een geboortekliniek bevallen. De verloskundige of arts zal extra goed op je letten. Bijvoorbeeld door jouw ademhaling goed in de gaten te houden. Als je erg ziek bent door Corona word je opgenomen in het ziekenhuis, dan is het ook beter om in het ziekenhuis te bevallen. In de Nederlandse groep zwangere vrouwen met Corona werden iets meer keizersnedes gedaan dan normaal gesproken. Dit laatste gebeurt dan omdat de beademing en verdere behandeling van de moeder beter kan worden uitgevoerd als de baby geboren is.Kan ik mijn baby besmetten?

Besmetting van de baby tijdens de zwangerschap komt voor, maar lijkt zelden te gebeuren. In Nederland is het tot nu toe nog niet voorgekomen. Zolang je Corona hebt, kun je jouw baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je baby knuffelt of voedt. Daarom is het belangrijk dat je je aan de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen houdt om de kans op besmetting zo laag mogelijk te maken. Een besmetting is niet helemaal te voorkomen. Je baby zal,met wat we nu weten, niet erg ziek worden. 


Vond u dit artikel leuk? Deel het!
  • Facebook
  • Twitter

Nieuw op de blog

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.