Logo
Logo

Contacten

Contacten

baby and mom hands
Delen:
  • Facebook
  • Twitter
26 mrt 2020

E-sigaret niet veilig als je zwanger probeert te worden of zwanger bent

  • Facebook
  • Twitter

Veel mensen zijn op de hoogte dat het roken van sigaretten en shag tijdens de zwangerschap schadelijk is voor het kind in ontwikkeling.


Ook weet een groot deel van de mensen dat roken in de periode dat je zwanger probeert te worden, een grote invloed heeft op vruchtbaarheid. Het beste is om uiterlijk 3 maanden voordat je gaat proberen om zwanger te worden, te stoppen met roken. Dit geldt zowel voor de vrouw als voor de man.


Maar wat kunnen we adviseren over de e-sigaret? In het wetenschappelijk tijdschrift Fertility & Sterility wordt antwoord gegeven op deze vraag.
Overstap

Steeds meer mensen die stoppen met roken, stappen over op de e-sigaret. Eén van de redenen voor deze overstap is omdat de e-sigaret minder schadelijk zou zijn dan een gewone sigaret.
Regelgeving

In 2004 kwam de e-sigaret op de markt, maar tot 2016 werd er geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van de e-sigaret. Gewoonweg omdat dit niet verplicht was. Pas vanaf 2016 veranderde de regelgeving rondom de e-sigaret. Vanaf dat moment werd de e-sigaret door onder andere de US Food and Drugs administration getest en onderzocht op veilig gebruik.
Toename gebruik

Het gebruik van de e-sigaret is sinds 2004 fors toegenomen. Recent onderzoek laat zien dat 65% van de gebruikers de e-sigaret veiliger vindt dan de gewone sigaret. Onder de gebruikers was een groot deel zwanger. Deze vrouwen waren bewust overgestapt op de e-sigaret toen ze zwanger bleken te zijn.
Langer gebruik is schadelijker

Er is op dit moment geen bewijs dat een e-sigaret veiliger is dan het roken van gewone sigaretten. Er zijn nog steeds veel schadelijke stoffen aanwezig in de e-sigaret zoals formaldehyde, nikkel en lood. Een groot deel van de nicotine wordt geïnhaleerd. Bij  langer gebruik van de e-sigaret neemt de ervaring van de gebruiker toe. Hoe meer ervaring met het gebruik, hoe hoger de hoeveelheid geïnhaleerde nicotine.
Onderzoek        

Het is mogelijk om speeksel te onderzoeken op aanwezigheid van nicotine. Uit onderzoek naar gemiddelde gebruikers bleek bij gebruik van de e-sigaret de nicotine waarde 373ng/ml te zijn. Bij gebruikers van nicotine pleisters was dit 167ng/ml en bij sigaret rokers 310ng/ml.
E-sigaret en zwangerschap

Sinds 2016 zijn er steeds meer onderzoeken naar het gebruik van de e-sigaret tijdens een zwangerschap. Er is geen bewijs dat de e-sigaret veiliger is dan gewone sigaretten. Nog niet alle bestanddelen van de e-sigaret zijn onderzocht of ze veilig zijn tijdens de zwangerschap.


Het advies blijft zowel voor mannen als vrouwen om te stoppen met roken 3 maanden voor en tijdens de gehele zwangerschap.


Vond u dit artikel leuk? Deel het!
  • Facebook
  • Twitter

Nieuw op de blog

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.