Logo
Behandeling

Embryotransfer

Embryoplaatsing

De embryo plaatsing, ook wel embryotransfer genoemd, is medisch gezien een vrij eenvoudige handeling. Maar voor de meeste stellen met een kinderwens is dit een heel bijzonder moment in de fertiliteitsbehandeling. Wij weten als geen ander dat een embryo zeer kwetsbaar is, en het prille begin vormt van nieuw leven. Gedurende de behandeling zullen wij met uiterste zorgvuldigheid omgaan met de embryo's.
Wanneer vindt de embryotransfer plaats?Nadat de eicellen uit de eierstok zijn weggenomen (follikelpunctie), worden ze in het laboratorium bevrucht door middel van een in-vitrofertilisatie (IVF) of een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Daarna gaan ze in een broedstoof en beginnen ze zich te delen. Ze bevinden zich


 • op de eerste dag in het voorkernstadium (pronucleus- of PN-stadium),

 • op de tweede dag in het twee- tot viercellig stadium,

 • op de derde dag in het achtcellig stadium,

 • op de vierde dag in het morulastadium en

 • op de vijfde dag in het blastocystenstadium.


De embryo transfer vindt plaats op de vijfde dag na de follikelpunctie, dus als de embryo's zich in het blastocystenstadium bevinden. We noemen dit een blastocystentransfer. Embryo’s die ingevroren worden, bevinden zich ook in dit blastocystenstadium.
Wat gebeurt er precies bij de embryo transfer?De embryo transfer duurt slechts een paar minuten. Het is een routinematige ingreep die zonder narcose kan worden uitgevoerd. In overleg met de toekomstige ouders plaatst de arts, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, het embryo of de embryo's in de baarmoeder. De arts gebruikt daarbij een speculum (spreider) om de baarmoedermond in beeld te brengen waarna een katheter van zachte kunststof in de baarmoeder wordt geplaatst. Met behulp van echografie wordt de exacte locatie bepaald waar het embryo geplaatst wordt. Een embryo is op dat tijdstip nog nauwelijks zichtbaar voor het blote oog en bevindt zich in een heel klein druppeltje voedingsmedium. Dit kleine druppeltje wordt volledig pijnloos in de baarmoederholte gebracht.


Zodra het embryo zich in de baarmoeder bevindt, kan ze zich in het baarmoederslijmvlies innestelen en zich daar verder ontwikkelen. De patiënte kan meteen na de ingreep weer naar huis.

Waarop moet u na de embryotransfer letten?Er zijn geen speciale gedragsregels na een embryoterugplaatsing. Het beste kan de patiënte haar normale dagelijkse leven weer hervatten. Vroeger werd vrouwen na een embryoterugplaatsing meerdere uren of zelfs dagen (bed)rust voorgeschreven. Volgens recente gegevens heeft deze maatregel echter geen gunstig effect op het zwangerschapspercentage of kan deze in het ergste geval zelfs nadelig  zijn omdat, door langdurige immobilisatie (bedrust), het risico op trombose toeneemt. 


Wel gelden dezelfde adviezen die we aan zwangere vrouwen geven zoals voedingsadviezen, niet roken, geen alcohol en andere schadelijke genotmiddelen.


Vanaf de embryo transfer kunt u nog nauwelijks invloed uitoefenen op het slagen van de poging. 11 dagen weken na de transfer ziet u bij de zwangerschapstest of de innesteling van het embryo is gelukt.

Risico's en kansen bij de embryotransferDe embryo transfer op zich brengt zo goed als geen risico's met zich mee. Volgens de Nederlandse wetgeving mag er bij vrouwen jonger dan 38 jaar gedurende de eerste 2 behandelingen maximaal 1 embryo geplaatst worden. Bij vrouwen van 38 jaar of ouder, of bij een derde behandeling, mogen er twee embryo’s geplaatst worden.


Als na de embryo transfer een zwangerschap optreedt, kan het tijdens de zwangerschap aangemaakte zwangerschapshormoon (hCG) het zogenoemde overstimulatiesyndroom veroorzaken. Dit treedt in de regel alleen op nadat er een follikelpunctie heeft plaatsgevonden en er veel follikels gegroeid zijn tijdens de hormonale stimulatie. Daarbij kunnen de eierstokken groter worden en kan zich vocht ophopen in de buik- en borstholte. In het ergste geval kan een ziekenhuisopname nodig zijn. Wanneer u een verhoogd risico heeft om het overstimulatiesyndroom te ontwikkelen, dan zal het behandelend team u hierover informeren. 
Cryopreservatie van embryo's?Op de dag van de embryo transfer wordt het embryo met de beste kwaliteit in de baarmoeder geplaatst. Wanneer er meerdere kwalitatief goede embryo’s zijn dan worden deze in het laboratorium doorgekweekt. Embryo’s die zich vijf tot zes dagen na de follikelpunctie hebben ontwikkeld tot het blastocysten stadium kunnen gecryopreserveerd (ingevroren) worden.


Wanneer er geen zwangerschap is ontstaan na een behandeling, kan een embryo op het juiste moment in de cyclus ontdooid worden en in de baarmoeder geplaatst worden. De vrouw hoeft dan niet opnieuw een hormoonstimulatie en follikelpunctie te ondergaan.

Zoek een centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

 • more treatments

  Meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.