Logo
Behandeling

Behandeling met donorsperma

Vruchtbaarheidsbehandelingen met behulp van donorsperma

Wat is een IUI behandeling met donorsperma?Intra-uteriene-inseminatie met donorzaad, kortweg IUI-D, is het inbrengen (inseminatie) van opgewerkte zaadcellen van een zaaddonor in de baarmoeder (intra-uterien). IUI kan u een kans geven om zwanger te worden wanneer bij een paar de man onvruchtbaar is of wanneer de man drager is van een erfelijke ziekte die hij niet door wil geven aan zijn kind.

Alleenstaande vrouwen en lesbische paren hebben door een IUI behandeling met donorzaad een veilige mogelijkheid om kinderen te krijgen.


Bij een IUI-behandeling is de kans op een zwangerschap verhoogd doordat op het juiste moment in de cyclus de meest beweeglijke zaadcellen bovenin de baarmoeder worden gebracht. De zaadcellen komen op deze manier dichter bij de eicel, waardoor de zaadcellen niet op eigen kracht de vaak moeilijke barrière van de baarmoedermond hoeven te passeren. In het lichaam van de vrouw (meestal in de eileider) kan dan een bevruchting plaatsvinden. Nadat de eicel bevrucht is, kan deze zich in de baarmoeder innestelen en kan de zwangerschap zich verder ontwikkelen.

 

Voor wie is een IUI behandeling met donorsperma?Een IUI-behandeling met donorzaad kan worden toegepast bij:

 • een paar waarbij de man onvruchtbaar is

 • een paar waarbij de man drager is van een (ernstige) erfelijke aandoening

 • alleenstaande vrouwen

 • lesbische vrouwenIUI-behandeling met gebruik van donor via de spermabankMedisch Centrum Kinderwens beschikt over een eigen spermabank. De vraag naar donorzaad is groter dan het aanbod. Dit zorgt ervoor dat er een wachttijd is van ongeveer 1 jaar.


Tevens hanteren wij voor alleenstaanden een postcode gebied. Bent u woonachtig in postcode gebied 2200 t/m 2899, dan kunt u gebruik maken van onze spermabank.


Wanneer u een behandeling wilt starten met een donor via de spermabank, dan zal er eerst een afspraak gemaakt worden bij een van de artsen of onze verpleegkundig specialist voor een intakegesprek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken bij onze gespecialiseerde maatschappelijk werker om u te begeleiden in dit proces.


Wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling met donorzaad, dan plaatsen we u op de wachtlijst.


Wanneer er een geschikte donor gevonden is, dan krijgt u een donorvoorstel. Wanneer u dit voorstel accepteert, dan volgt een startgesprek waarin de behandeling uitgebreid aan u uitgelegd zal worden.
IUI-behandeling met gebruik van een eigen donorWanneer u voor een IUI-behandeling gebruik wilt maken van een eigen donor, dan is dit mogelijk bij Medisch Centrum Kinderwens.


Er zal eerst een intake gesprek plaatsvinden met de vrouw/het paar voor wie het zaad bestemd is. Wanneer de vrouw/het paar in aanmerking komt voor een behandeling in onze kliniek, dan zal er vervolgens een intakegesprek met de beoogde donor plaatsvinden.


De arts zal met de donor zijn medische voorgeschiedenis en de motivatie t.a.v. de donatie bespreken. Tevens vindt er een gesprek met onze maatschappelijk werker plaats met zowel de wensouder(s) als de beoogde donor.


Inseminaties met donorzaad vinden vanwege veiligheidsoverwegingen plaats met ingevroren zaad. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat er geen overdracht van infecties plaatsvindt. De donor wordt conform de Nederlandse richtlijnen voor en na zijn donaties gescreend op dragerschap van infectieziektes. Er vindt altijd een controle plaats of de zaadkwaliteit van de donor geschikt is voor een IUI-behandeling. Het zaad wordt alleen gebruikt voor inseminaties indien de uitslag van de screening goed is.
IUI-behandeling met gebruik van een donor van een buitenlandse spermabankMedisch Centrum Kinderwens werkt samen met twee buitenlandse spermabanken (the European Sperm Bank en Cryos).


Wanneer u een IUI-behandeling met gebruik van donorzaad via een buitenlandse spermabank wilt starten, dan zal er eerst een intake gesprek plaatsvinden met een van de artsen of onze verpleegkundig specialist.


Wanneer u in aanmerking komt voor een IUI-behandeling dan krijgt u van Medisch Centrum Kinderwens aanvullende informatie over deze spermabanken. De donoren die in Medisch Centrum Kinderwens gebruikt worden moeten niet-anoniem zijn, een zogenaamde "open donor".


Voor het gebruik van donoren via deze spermabanken geldt geen wachtlijst.


Er is een mogelijkheid om het donorzaad bij Medisch Centrum Kinderwens in diepgevroren toestand te bewaren.
De "Wet registratie donorgegevens kunstmatige bevruchting"Sinds mei 2002 is er in Nederland een wet die de registratie van donorgegevens regelt. Wij zijn verplicht naam, geboortedatum en adres van degene die na een inseminatie met donorzaad zwanger wordt, en de gegevens van de betrokken donor, aan te leveren aan de Stichting Registratie Donorgegevens die door de Overheid is opgericht. Donoren moeten in principe bereid zijn hun identiteit prijs te geven zodra een kind, dat na inseminatie met hun sperma geboren is en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, daarom vraagt. Dit verzoek dient ingediend te worden bij deze Stichting.


Op het moment dat een kind met die vraag komt, kan een donor toch een met redenen omkleed bezwaar aantekenen. Uiteindelijk beslist dan de rechter. In deze wet is ook bepaald dat vanaf juni 2004 geen sperma van anonieme donoren meer ingevroren mag worden voor gebruik bij inseminaties. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de Stichting Registratie Donorgegevens: www.donorgegevens.nl
Emotionele gevolgenDe emotionele gevolgen van het stichten van een gezin met behulp van een donor is per doelgroep specifiek:


Heteroparen maken vaak een rouwproces door wanneer duidelijk wordt dat er geen biologisch eigen kind komt. Zij hebben vaak verschillende opties overwogen (kinderloos blijven, adoptie, pleegzorg of een behandeling met donorzaad). Belangrijk is dat er ruimte is voor dit rouwproces. Dit proces kunnen mannen anders beleven dan vrouwen, hetgeen spanningen kan opleveren. Het kan soms een duidelijke meerwaarde hebben wanneer er tijdens dit proces professionele begeleiding ingeschakeld wordt.


Voor deze paren blijkt het bij de keuze voor een behandeling met donorzaad, soms moeilijk om openheid naar het kind en omgeving te geven. We begeleiden en informeren deze toekomstige ouders over de voor- en nadelen rondom openheid voor het starten van een behandeling. 


Bij lesbische paren is er aan de keuze voor een behandeling met donorzaad meestal geen traumatische ervaring voorafgegaan. Wel maken zij een besluit wie (eerst) zwanger wil worden. Kinderwens bij lesbische paren vraagt om acceptatie en openheid over de aard van de relatie. De rol van de ‘meemoeder’ kan kwetsbaar zijn vanwege het ontbreken van een biologische en juridische band met het kind. Sinds 2014 is de juridische positie van de meemoeder beter beschermd (Wet juridisch ouderschap van de vrouwelijk partner).


De meeste alleenstaande vrouwen kiezen niet bewust voor het alleenstaand moederschap. Integendeel. Aan de keuze om een behandeling met donorzaad te starten is voor de meesten een periode voorafgegaan waarin zij afscheid hebben genomen van het ideale plaatje om een gezin te stichten met een partner. Het valt soms niet mee om tot de keuze voor een behandeling met donorzaad te komen. De weg 'alleen' naar het moederschap kan soms een eenzame worsteling zijn. We zijn tijdens de intake geïnteresseerd hoe de keuze voor een behandeling met donorzaad tot stand is gekomen en informeren ook naar  uw sociale netwerk en steunsystemen. Wanneer u hier behoefte aan heeft, kan onze maatschappelijk werker u helpen in een tijd waarin u complexe beslissingen maakt die mogelijk bepalend zijn voor de rest van uw leven.


Wanneer een behandeling start dan heeft proberen om zwanger te worden niet alleen te maken met uw lichaam, maar ook met uw emoties. Het is belangrijk dat u daar voldoende aandacht aan schenkt. In een serie van IUI-behandelingen kunt u altijd een pauze inlassen als u daar behoefte aan heeft. Daarnaast heeft u altijd de mogelijk om een afspraak te maken bij uw eigen arts voor een tussentijdse evaluatie.


Bij Medisch Centrum Kinderwens vinden we het belangrijk dat er goede begeleiding mogelijk is wanneer het op emotioneel gebied zwaar voor u is. U kunt eenvoudig een (gratis) afspraak maken bij onze gespecialiseerde maatschappelijk werkster.

Maximum aantal nakomelingenIn het verleden was er een landelijke afspraak (richtlijn) dat er niet meer dan 25 nakomelingen mochten worden verwekt per spermadonor. Er is gebleken dat bij een aantal spermadonoren dit afgesproken maximum aantal nakomelingen ongewild toch overschreden is. Dit had diverse redenen; sommige donoren doneerden op meerdere locaties, een aantal doneerden in de thuissituatie (hiervan bestaat geen registratie), de wens voor een tweede kind binnen één gezin en daarnaast leidde behandeling met opgeslagen cryo-embryo’s in enkele gevallen tot een overschrijding. Bij enkele donoren van onze spermabank is dit helaas ook het geval.


Op dit moment wordt er een landelijke registratiesysteem opgezet, waardoor doneren op meerdere locaties niet meer mogelijk zal zijn. De afspraak over het maximum aantal nakomelingen is gewijzigd in maximaal 12 gezinnen, om op deze wijze tegemoet te komen aan de wens van veel wensouders voor een tweede (of bij uitzondering een derde) kind. Donoren die een afspraak hadden voor maximaal 25 nakomelingen kunnen door een verzoek voor een tweede kind dit maximum nog steeds overschrijden. Dit is een coulance regeling die door de beroepsgroepen is afgesproken.


Indien u meer informatie wenst, kunt u een (telefonische) afspraak plannen met Dr J. Pieters, gynaecoloog

Zoek een centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

 • more treatments

  Meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.