Logo
Logo

Contacten

Contacten

Zwanger worden als lesbisch stel of als single

Ook singles en lesbische koppels hebben vaak een onvervulde kinderwens. Daarom heeft TFP zich gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen voor lesbische stellen en singles. Lees hier hoe wij u dankzij onze uitgebreide expertise kunnen helpen en adviseren.

Mother and son smiling

Hoe kan TFP u helpen?


TFP Medisch Centrum Kinderwens is een zelfstandige gespecialiseerde kliniek voor vruchtbaarheidsonderzoek en vruchtbaarheidsbehandelingen. De kliniek beschikt over een eigen spermabank en werkt samen met verschillende buitenlandse donorbanken. Daarom kunnen wij alleenstaande vrouwen en lesbische koppels op de beste manier bijstaan tijdens het vervullen van hun kinderwens.Zwanger worden als alleenstaande vrouw


Alleen een kind opvoeden is voor het merendeel van de vrouwen niet de eerste keuze die ze maken. Deze keuze betekent in veel gevallen afscheid nemen van het ideaalplaatje waarin je mét een partner een gezin zou stichten. Daardoor is het een grote en ingewikkelde beslissing die invloed heeft op de rest van je leven. Wij weten dit als geen ander omdat we dagelijks alleenstaande vrouwen mogen helpen die deze keuze hebben gemaakt.Zwanger worden als lesbisch koppel


Lesbische paren kiezen vaak heel bewust dat zij een behandeling met gebruikmaking van donorzaad willen starten. Er zal een keuze gemaakt worden wie (eerst) zwanger wil worden. Een kinderwens bij lesbische paren vraagt om acceptatie en openheid over de aard van de relatie. De rol van de ‘meemoeder’ kan kwetsbaar zijn vanwege het ontbreken van een biologische en juridische band met het kind. Sinds 2014 is de juridische positie van de meemoeder beter beschermd (Wet juridisch ouderschap van de vrouwelijk partner).Zwanger worden met behulp van donorzaad


Wanneer u de keuze gemaakt hebt om met behulp van een zaaddonor zwanger te worden dan zijn daarin verschillende mogelijkheden. Wilt u het liefste een bekende donor om uw kinderwens te realiseren? Of kiest u liever voor een onbekende donor via een donorbank?


Medisch Centrum Kinderwens kan u in beide gevallen op een veilige manier begeleiden. In onze kliniek maken we gebruik van ingevroren donorzaad en er worden geen behandelingen uitgevoerd met vers donorzaad. De reden hiervoor is dat de veiligheid van de behandeling voorop staat. Door gebruik te maken van ingevroren donorzaad, kunnen we garanderen dat het zaad infectie vrij is.


Wanneer wij vrouwen behandelen met donorzaad, dan zal er eerst een IUI behandeling uitgevoerd worden. In sommige gevallen kan, meestal vanwege medische redenen, gekozen worden voor een IVF behandeling als eerste behandeling.Voorlichtingsbijeenkomst


Als eerste vragen wij u om onze voorlichtingsbijeenkomst te komen bijwonen. Deze voorlichtingsbijeenkomst is speciaal ontwikkeld voor alleenstaande vrouwen die met behulp van donorzaad willen proberen om zwanger te worden. Een maatschappelijk werker en verpleegkundige delen tijdens deze bijeenkomsten alle informatie met u die voor u en uw behandeling belangrijk is. Er is tijdens deze bijeenkomst uitgebreid de tijd om vragen te stellen.De eerste afspraak met uw behandelaar


Na het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst wordt een afspraak ingepland bij uw behandelaar. Bij Medisch Centrum Kinderwens krijgt u een vaste behandelaar die u gedurende het gehele traject zal begeleiden. Wij verzoeken u om van tevoren een aantal vragenlijsten die u van ons ontvangen heeft omtrent bijvoorbeeld uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik in te vullen.


Tijdens de eerste afspraak wordt aan de hand van de ingevulde vragenlijsten uw situatie in beeld gebracht. Na deze afspraak worden een aantal vervolgonderzoeken ingepland.Onderzoeken


Voordat we kunnen starten met een behandeling is het belangrijk om een aantal onderzoeken te verrichten. Deze onderzoeken bestaan uit bloedonderzoek, een vaginale echo en in sommige gevallen uit een onderzoek van de eileiders.


Soms adviseren we u om een afspraak te maken met onze maatschappelijk werkster. Zij kan u in veel gevallen begeleiden tijdens het maken van keuzes en zorgt voor extra emotionele ondersteuning. Het kan in sommige gevallen belangrijk zijn, om samen met onze maatschappelijk werkster, uw thuissituatie verder in kaart te brengen.IUI-behandeling met gebruik van een eigen donor


Als u tijdens een IUI-behandeling gebruik wilt maken van een eigen donor, dan kunt u daar absoluut bij Medisch Centrum Kinderwens voor terecht.


Er zal eerst een intake gesprek plaatsvinden met de vrouw voor wie het zaad bestemd is. Wanneer de vrouw in aanmerking komt voor een behandeling in onze kliniek, dan zal er vervolgens een intakegesprek met de beoogde donor plaatsvinden.


De arts zal met de donor zijn medische voorgeschiedenis en de motivatie t.a.v. de donatie bespreken. Tevens vindt er een gesprek met onze maatschappelijk werker plaats met zowel de wensouder als de beoogde donor.


Inseminaties met donorzaad vinden vanwege veiligheidsoverwegingen plaats met ingevroren zaad. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat er geen overdracht van infecties plaatsvindt. De donor wordt conform de Nederlandse richtlijnen voor en na zijn donaties gescreend op dragerschap van infectieziektes. Er vindt altijd een controle plaats of de zaadkwaliteit van de donor geschikt is voor een IUI-behandeling. Het zaad wordt alleen gebruikt voor inseminaties indien de uitslag van de screening goed is.


U vindt meer informatie omtrent deze behandeling in onze uitgebreide downloads op onze website. IUI-behandeling met gebruik van donor via de spermabank


Medisch Centrum Kinderwens beschikt over een eigen spermabank. De vraag naar donorzaad is groter dan het aanbod. Dit zorgt ervoor dat er een wachttijd is van ongeveer 1 jaar.


Tevens hanteren wij voor alleenstaanden een postcode gebied. Bent u woonachtig in postcode gebied 2200 t/m 2899, dan kunt u gebruik maken van onze spermabank.


Wanneer u een behandeling wilt starten met een donor via de spermabank, dan zal er eerst een afspraak gemaakt worden bij een van de artsen of onze verpleegkundig specialist voor een intakegesprek. Indien u dit wenst, kunt u een afspraak maken bij onze gespecialiseerde maatschappelijk werker om u te begeleiden in dit proces.


Wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling met donorzaad, dan plaatsen we u op de wachtlijst. Als er een geschikte donor gevonden is, dan krijgt u een donorvoorstel. Wanneer u dit voorstel accepteert, dan volgt een startgesprek waarin de behandeling uitgebreid aan u uitgelegd zal worden.IUI-behandeling met gebruik van een donor van een buitenlandse spermabank


Medisch Centrum Kinderwens werkt samen met drie buitenlandse spermabanken (TFP spermabank in Düsseldorf, the European Sperm Bank en Cryos). 


Wanneer u een IUI-behandeling met gebruik van donorzaad via een buitenlandse spermabank wilt starten, dan zal er eerst een intake gesprek plaatsvinden met een van de artsen of onze verpleegkundig specialist.


Wanneer u in aanmerking komt voor een IUI-behandeling dan krijgt u van Medisch Centrum Kinderwens aanvullende informatie over deze spermabanken. De donoren die in Medisch Centrum Kinderwens gebruikt worden mogen niet-anoniem zijn, een zogenaamde "open donor". 


Voor het gebruik van donoren via deze spermabanken geldt geen wachtlijst. Er is ook een mogelijkheid om het donorzaad in Medisch Centrum Kinderwens in diepgevroren toestand te bewaren. Kosten


Per 1 april 2020 worden KID-behandelingen zonder medische oorzaak voor onvruchtbaarheid niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. Door de minister van VWS is besloten dat KID-behandelingen zonder medische oorzaak vergoed worden vanuit een subsidieregeling. In de subsidieregeling is een éénmalige eigen bijdrage van € 192,50 opgenomen die u aan de kliniek dient te betalen. Verdere bezoeken, onderzoeken of behandelingen worden vanuit de subsidieregeling vergoed.


Wij declareren dus niet bij uw zorgverzekeraar en hierdoor wordt uw eigen risico niet aangesproken. Mocht blijken dat u een medische indicatie voor behandeling heeft, dan declareren wij wel bij de zorgverzekeraar en wordt alsnog het eigen risico aangesproken.


Om te voorkomen dat vrouwen op twee manieren een eigen bijdrage betalen, is de betaling in de subsidieregeling gekoppeld aan het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek(OFO). De basis OFO omvat volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) maximaal 2 afspraken. De start van een OFO is op datum intakegesprek en heeft een looptijd van 90 dagen. Alle afspraken ten behoeve van onderzoek (geen behandelingen) binnen deze 90 dagen worden in deze declaratie geregistreerd. Zijn er meer dan 2 afspraken binnen deze OFO dan wordt deze OFO een uitgebreidere variant en mogen wij de OFO declareren bij uw zorgverzekering. Omdat hierdoor uw eigen risico wordt aangesproken zullen wij de eigen bijdrage voor de subsidieregeling aan u terugstorten.


Helaas is bij de start van het intakegesprek nog niet duidelijk of een client voor een basis OFO of voor de uitgebreidere variant in aanmerking komt.De "Wet registratie donorgegevens kunstmatige bevruchting"


Sinds mei 2002 is er in Nederland een wet die de registratie van donorgegevens regelt. Wij zijn verplicht naam, geboortedatum en adres van degene die na een inseminatie met donorzaad zwanger wordt, en de gegevens van de betrokken donor, aan te leveren aan de Stichting Registratie Donorgegevens die door de Overheid is opgericht. Donoren moeten in principe bereid zijn hun identiteit prijs te geven zodra een kind, dat na inseminatie met hun sperma geboren is en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, daarom vraagt. Dit verzoek dient ingediend te worden bij deze Stichting.


Op het moment dat een kind met die vraag komt, kan een donor toch een met redenen omkleed bezwaar aantekenen. Uiteindelijk beslist dan de rechter. In deze wet is ook bepaald dat vanaf juni 2004 geen sperma van anonieme donoren meer ingevroren mag worden voor gebruik bij inseminaties. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de Stichting Registratie Donorgegevens: www.donorgegevens.nl Emotionele gevolgen


De meeste alleenstaande vrouwen kiezen niet bewust voor het alleenstaand moederschap. Integendeel. Deze moeilijke beslissing is bij de meesten voorafgegaan aan een periode waarin zij afscheid hebben genomen van het ideale plaatje om een gezin te stichten met een partner. De weg 'alleen' naar het moederschap kan soms een eenzame worsteling zijn. We zijn tijdens de intake geïnteresseerd hoe de keuze voor een behandeling met donorzaad tot stand is gekomen en informeren ook naar uw sociale netwerk en steunsystemen. Wanneer u hier behoefte aan heeft, kan onze maatschappelijk werker u zeker begeleiden doorheen een moeilijke tijd waarin u complexe beslissingen maakt die mogelijk bepalend zijn voor de rest van uw leven.


Wanneer een behandeling start dan heeft proberen om zwanger te worden niet alleen te maken met uw lichaam, maar ook met uw emoties. Het is belangrijk dat u daar voldoende aandacht aan schenkt. In een serie van IUI-behandelingen kunt u altijd een pauze inlassen als u daar behoefte aan heeft. Daarnaast heeft u altijd de mogelijk om een afspraak te maken bij uw eigen arts voor een tussentijdse evaluatie.


Bij TFP Medisch Centrum Kinderwens vinden we het belangrijk dat er goede begeleiding mogelijk is wanneer het op emotioneel gebied zwaar voor u is. U kunt eenvoudig een (gratis) afspraak maken bij onze gespecialiseerde maatschappelijk werkster.

Zoek een centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

  +31 71 58 12 300


 • Blogberichten

  More Treatments

  Wilt u meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.