Logo
Logo

Contacten

Contacten

Onvruchtbaarheid: Wat is de impact?

Onvruchtbaarheid heeft een grote invloed op uw kinderwens en mogelijk ook op uw relatie. Onvruchtbaarheid zorgt namelijk voor stress en spanningen. Daarom geven wij hier informatie mee over hoe wij onze patiënten op fysiek als mentaal vlak bijstaan als er sprake is van onvruchtbaarheid.

Genetisch vruchtbaarheidsonderzoek

Infertiliteit en psychologie


Onvervulde kinderwens: fysieke en psychische uitdaging

Zwangerschap, ouderschap en daarmee samenhangend ook ongewenste kinderloosheid zijn zeer emotionele ervaringen. Met de psychologische en emotionele kanten die zo'n levensbeslissing en -verandering met zich meebrengt, moet net zo rekening gehouden worden als met de lichamelijke gevolgen. De moderne geneeskunde erkent steeds meer dat er een nauw verband bestaat tussen geest en lichaam: voortdurende innerlijke spanning en hoge verwachtingen veroorzaken stress die ook lichamelijke gevolgen kan hebben. 


De psychologische factoren bij een onvervulde kinderwens zijn divers. Ze kunnen als neveneffect van de vruchtbaarheidsbehandeling optreden, als gevolg van de voortdurende kinderloosheid en soms ook als eigenlijke oorzaak van de infertiliteit.

Wisselwerking tussen infertiliteit en psychologie

De moderne geneeskunde heeft een breed spectrum aan onderzoeks- en behandelmethoden paraat. Daardoor is het tegenwoordig mogelijk de oorzaken van ongewenste kinderloosheid heel nauwkeurig af te bakenen en op basis van de resultaten de passende behandelmethoden in gang te zetten. De psychische kanten zijn vaak moeilijker te behandelen dan een fysieke vruchtbaarheidsstoornis. We helpen u op weg en ondersteunen u bij al uw eventuele vragen. Stress beïnvloedt de hormoonproductie

Het effect van stress op het lichaam wordt heel vaak onderschat. Toch beïnvloedt stress de hormoonproductie aanzienlijk. Dit kan zowel op de vrouwelijke als op de mannelijke vruchtbaarheid van invloed zijn en deze verminderen. Psychologische effecten bij de vrouw

Zelf een kind krijgen vormt voor veel vrouwen een vast onderdeel van de inrichting van hun leven. Blijft die wens onvervuld, dan heeft dit vaak grote invloed op de psyche en dat veroorzaakt stress. Die stress heeft dan weer een negatief effect op de hormoonhuishouding. De maandelijkse cyclus wordt echter uitsluitend door hormonale processen geregeld. Als het vrouwelijke lichaam onder psychische druk staat, is het mogelijk dat er niet genoeg of helemaal geen hormonen vrijkomen. Soms blijft de eisprong bijvoorbeeld uit, zodat er geen bevruchting kan plaatsvinden.Psychologische effecten bij de man

Als we over een onvervulde kinderwens en psychologische gevolgen praten, hebben we het meestal over de vrouw. Aangezien de man de wens van een eigen kind deelt, treft het hem doorgaans net zo zeer. Ook in het lichaam van de man heeft dit invloed op de hormoonhuishouding en de vruchtbaarheid. De spermaproductie loopt terug, zodat het ejaculaat minder zaadcellen bevat. Daarnaast neemt de beweeglijkheid van de zaadcellen af. Dit bemoeilijkt de bevruchting omdat de zaadcellen dan de eicel, zolang deze nog vruchtbaar is, niet kunnen bereiken of omdat ze niet sterk genoeg zijn om door het omhulsel van de eicel heen te dringen. Onvervulde kinderwens en impact op de relatie

Als een stel een fertiliteitsbehandeling aangaat, ligt de nadruk meestal eerst op diagnostisch onderzoek en het verloop van de behandeling. Tijdens de behandeling staat het vooruitzicht van een succesvolle zwangerschap op de voorgrond. Vaak heeft het uitblijven daarvan zijn weerslag op de relatie. We raden u aan, al voor u met een behandeling in onze klinieken begint, een aantal vragen in alle openheid te bespreken. Bij alle vragen met betrekking tot fertiliteitsbehandeling staan wij vanzelfsprekend voor u klaar. U kunt daarover altijd contact met ons opnemen.
Psychologische counseling in onze fertiliteitsklinieken

In onze fertiliteitsklinieken hechten wij veel waarde aan een integrale behandeling. We nemen de kennis over de invloed van de psyche op vruchtbaarheid zeer serieus. Die kennis vormt de basis van onze behandeling. Als u een van onze fertiliteitsklinieken bezoekt, onderzoeken wij u daarom niet alleen op lichamelijke oorzaken. Een pijler van onze behandeling is de vertrouwelijke en eerlijke relatie met onze patiënten. Wij bieden u daarvoor psychologische adviesgesprekken aan door gekwalificeerde medewerkers, of we kunnen iemand. Als we uw wens van alle kanten bekijken en u lichamelijk en psychisch begeleiden, kunnen we de kans op een zwangerschap vergroten.Psychische belasting. Dit kunt u doen

Ons team staat graag voor u klaar en helpt u bij uw persoonlijke situatie.

 • Gun uzelf rust: In de dagelijkse hectiek raken rust en ontspanning vaak op de achtergrond. Uw lichaam en uw geest hebben rust en pauzes echter nodig om kracht voor de komende belasting te verzamelen.


 • Blijf realistisch: Wij zullen een op u toegesneden behandeling voorstellen en ons best doen om uw kinderwens te vervullen. Vestig niet al uw hoop op de fertiliteitsbehandeling en houd ook rekening met de mogelijkheid van meerdere niet geslaagde pogingen. 


 • Wees eerlijk: tegenover uzelf en tegenover uw partner. Als de psychische belasting te zwaar voor u wordt, moet u dat openlijk bespreken. Met uw partner én met ons. Wij ondersteunen u bij het vinden van een oplossing. 

Zoek een centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

  +31 71 58 12 300

 • More Treatments

  Wilt u meer weten over onze behandelingen?

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.