Christmas FlareChristmas Flare
tfp logo
Christmas FlareChristmas Flare

Basis en oorzaken

A couple

Basis voor de voortplanting

De oorzaken van ongewilde kinderloosheid worden gemiddeld even vaak bij mannen als bij vrouwen gevonden. Zelfs als er alleen sprake is van voortplantingsproblemen bij de man, wordt, om de kans op een succesvolle behandeling te vergroten, in de meeste gevallen ook de vrouw behandeld. Daarom gaan we kort in op de belangrijkste stadia van de zwangerschap. Met het beeld dat wij hier schetsen, willen we u de volgende onderzoeksstappen en behandelingsmogelijkheden verduidelijken.
De belangrijkste stadia van een zwangerschap

Ovulatie: Bij de eisprong barst de rijpe follikel open en komt de vruchtbare eicel vrij. Deze gaat door de eileider naar de baarmoeder. De eicel is 24 uur levensvatbaar. 


Bevruchting: Bij de bevruchting dringt een zaadcel door het omhulsel van de eicel. Daarbij versmelten de erfelijke eigenschappen van de man en de vrouw met elkaar. Het ideale tijdstip voor de bevruchting begint twee dagen voor de eisprong en eindigt op de dag van de ovulatie. Tussen de negende en de zestiende dag van de cyclus is de vrouw vruchtbaar.


Innesteling: Als het embryo zich in het baarmoederslijmvlies innestelt, is er sprake van innesteling of nidatie. Eerst produceert het gele lichaam en later ook de placenta het hormoon progesteron, dat belangrijk is voor het in stand houden van de zwangerschap.

Hormonale stoornissen

Hormonale stoornissen van de vrouw kunnen het ontstaan of voldragen van een zwangerschap op verschillende manieren beïnvloeden. Vaak kunnen dit soort vruchtbaarheidsstoornissen worden opgeheven met een hormoonbehandeling, zodat vervolgens een zwangerschap via de natuurlijke weg mogelijk is. Met een gerichte hormoonanalyse in onze laboratoria bepalen wij uw hormonale toestand en adviseren wij u over de kansen op een zwangerschap op natuurlijke wijze na een hormoonbehandeling.

hand hold a flower

Endometriose

Endometriose is een goedaardige, chronische aandoening die 7-15% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd treft. Daarbij hechten cellen van het baarmoederslijmvlies zich, buiten de baarmoederholte, aan de organen van het onderlichaam. De verkleving resp. verlittekening van het weefsel kan het transport van zaadcellen en de innesteling van een bevruchte eicel bemoeilijken en is daarmee een van de meest voorkomende oorzaken van infertiliteit. Onze artsen adviseren u uitgebreid over endometriose als oorzaak van steriliteit en over de behandelingsmogelijkheden.

Woman rolled on the couch

De meest voorkomende oorzaken van infertiliteit (onvruchtbaarheid)


Vrouw infertiliteit:

 • Leeftijd van de vrouw: Vanaf het 35e levensjaar neemt de vruchtbaarheid af

 • Afwijkingen of beschadigingen aan de eileiders, eierstokken of baarmoeder

 • Afgesloten eileiders

 • Endometriose

 • Myomen (goedaardige tumoren in de baarmoeder) 

 • Immunologische afwijkingen


Mannetje infertiliteit:

 • Stoornissen bij de rijping van de zaadcellen

 • Afgesloten zaadleiders

 • Ejaculatie- of erectiestoornissen

 • Prostaataandoeningen

 • Stress, giftige stoffen in het milieu, infecties


Bij 20% van de kinderloze stellen liggen de oorzaken bij beide partners en bij nog eens 20% kan de oorzaak van kinderloosheid niet duidelijk worden vastgesteld.

Onze TFP vruchtbaarheidsklinieken

in Nederland

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.