Logo
Logo
Cennik

Program dofinansowania in vitro dla Koszalina

Adult holding baby's hand

TFP Fertility Vitrolive jest realizatorem programu polityki zdrowotnej pn.„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2024-2026”

Zarejestruj się na wizytę!

* Wymagane pola

KRYTERIA WŁĄCZENIA

Warunkiem podstawowym rozpoczęcia u pary leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności:

•        nieskuteczne leczenie niepłodności innymi metodami niż zapłodnienie pozaustrojowe przez okres co najmniej 12 miesięcy lub

•      niemożność uzyskania ciąży innymi metodami, tj. bezwzględne wskazania do in vitro.


Ponadto każda para musi spełnić następujące kryteria włączenia do Programu:

1. Wiek kobiety 20 - 40 lat, AMH>0,7 ng/ml i co najmniej 3 pęcherzyki antralne w badaniu USG.

2. Kobiety do 42 lat, jeśli AMH>1,5 ng/ml i co najmniej 3 pęcherzyki antralne w badaniu USG.

3. Posiada dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie niepłodności męskiej ICD10:N47 i/lub kobiecej ICD10:N97.

4. Pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim.

5. Zamieszkuje na terenie Koszalina przynajmniej od roku.

6. Rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 3 (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT).

7. Wyraża zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych

zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

 

KRYTERIA WYŁĄCZENIA

Para nie może spełniać żadnego z poniższych kryteriów wyłączenia:  

1. Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (FSH>15 mU/mL w 2.-3. Dniu cyklu lub AMH<0,5 ng/ml).

2. Nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia).

3.  Nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania czego wyrazem może być brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji.

4.  Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży.

5.  Brak macicy.

 Pacjenci zakwalifikowani do Programu, którzy skorzystają z dofinansowania do metody in vitro zobligowani będą do informowania Vitrolive o wynikach leczenia, w szczególności o: powodzeniu procedury, przebiegu ciąży i porodu, płci dziecka oraz sytuacji zdrowotnej dziecka po narodzinach.

DOFINANSOWANIE IN VITRO

Poziom dofinansowania zależy od momentu zakończenia procedury i wynosi maksymalnie 10.000 zł. przy dwóch próbach procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Jeżeli cykl zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie (np. brak komórek jajowych, brak zarodków), rozliczane będą tylko wykonane procedury.

 

Każda para może skorzystać dwukrotnie z dofinansowania, pod warunkiem zastosowania wszystkich utworzonych w pierwszej próbie zarodków. Pacjenci mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie na każdym jego etapie. Jeśli rezygnacja nastąpi na wniosek pacjentów, para zobowiązana jest sfinansować przeprowadzone procedury z własnych środków.

 

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci.

Koszt kriokonserwacji oraz transferów kriokonserwowanych zarodków ponoszą pacjenci.

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W trosce o stan emocjonalny pacjentów Vitrolive zapewnia opiekę psychologiczną na każdym etapie leczenia. Pierwsza konsultacja dla par zakwalifikowanych do procedur wspomaganego rozrodu jest bezpłatna. W przypadku korzystania z dawstwa gamet wymagana będzie co najmniej jedna konsultacja z psychologiem.

REJESTRACJA

- osobista w klinice,

- telefoniczna: 91 48 64 345, 91 88 69 260

- elektroniczna, z zastosowaniem formularza kontaktowego na stronie www: https://tfp-fertility.com/pl-pl/tfp-fertility-vitrolive/kontakt 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (tj. poprawnie złożonych wniosków), pod warunkiem spełnienia kryteriów włączenia i niespełnienia kryteriów wyłączenia.

Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.