Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

Programy zdrowotne i badania kliniczne

Poznaj szczegółowy opis badań klinicznych i programów, które realizujemy w naszym ośrodku:

CZY MASZ TRUDNOŚCI Z ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ?

VL_badanie2021-2

CIERPISZ Z POWODU BÓLU ZWIĄZANEGO Z ENDOMETRIOZĄ?

VITR badania kliniczne 1

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA NOWOGARDU (2020 - 2022)

Vitrolive realizatorem Programu polityki zdrowotnej pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020 – 2022”.


I. Cele Programu:
Celem Programu jest wsparcie finansowe Par borykających się z problemem niepłodności. Po pozytywnej kwalifikacji, Para uzyskuje dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości 50%, nie więcej niż 10.000 złotych i może skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF lub ICSI).


Program przewiduje realizację 20 procedur in vitro z wykorzystaniem:
a) gamet własnych pacjentów
b) nasienia anonimowego dawcy
c) komórki jajowej anonimowej dawczyni.


II. Kryteria włączenia do Programu:


a) para pozostaje w związku partnerskim lub małżeńskim


b) zarówno pacjentka jak i pacjent są mieszkańcami Gminy Nowogard


c) wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 40 lat (wg. rocznika urodzenia)


d) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej (AMH > 0,7 ng/mL) oraz u par realizujących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych


e) wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności i wynikające z obowiązujących rekomendacji.


III. Kryteria wyłączenia z Programu:


a) potencjalne ryzyko prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (FSH>15 mU/mL w 2.-3. dniu cyklu lub AMH<0,5 ng/mL)


b) nieprawidłowa odpowiedź na stymulację (brak komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji)


c) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż 3 poronienia)


d) brak lub wady macicy uniemożliwiające donoszenie ciąży


e) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego.


IV. Przebieg leczenia w ramach Programu:


Dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu stanowi 50% poniesionych kosztów i w Vitrolive wynosi:


a) maksymalnie 3.792,00 zł – w przypadku dawstwa partnerskiego
b) maksymalnie 4.392,00 zł – w przypadku dawstwa innego niż partnerskie


Dofinansowaniu podlegają następujące etapy leczenia:
1) Porada psychologiczna (każda Para zakwalifikowana do procedury in vitro ma prawo do jednej bezpłatnej konsultacji psychologicznej)


2) Badania USG w celu monitorowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych w trakcie stymulacji hormonalnej


3) Badania hormonalne w trakcie stymulacji (ocena stężenia estradiolu i progesteronu)


4) Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym


5) Preparatyka nasienia


6) Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI z wykorzystaniem gamet własnych pacjentów lub gamet dawców


7) Hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków


8) Transfer zarodka/ów do jamy macicy.


Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci, w tym m.in.:
1) Badania diagnostyczne i wizyty lekarskie przed kwalifikacją do Programu;


2) Leki;


3) Techniki i metody dodatkowe, np. hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope/Primovision), nacięcie osłonki przejrzystej zarodka przed transferem (AH), zastosowanie podłoża EmbryoGlue do transferu zarodka, biopsja rysowa endometrium (scratching);


4) Biopsja jądra/najądrza;


5) Kriokonserwacja i przechowywanie zarodków.


W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego.


IV. Dane kontaktowe:
Wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard, którzy chcą skorzystać z programu refundacji in vitro, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu w Vitrolive, dr Anną Janicką

(Anna.Janicka@tfp-fertility.com).

Zachęcamy też do rejestracji wizyty lekarskiej:
Tel. 91 88 69 260


e-mail: vitrolive@tfp-fertility.com

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA NOWOGARDU (2023 - 2025)

dofinansowanie-nowogard


Vitrolive realizatorem Programu polityki zdrowotnej pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2023 - 2025”.

I. Cele Programu:

Celem Programu jest wsparcie finansowe Par borykających się z problemem niepłodności. Po pozytywnej kwalifikacji, Para uzyskuje dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości 50%, nie więcej niż 10.000 złotych i może skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF lub ICSI).

Program przewiduje realizację 20 procedur in vitro z wykorzystaniem:

a) gamet własnych pacjentów

b) nasienia anonimowego dawcy

c) komórki jajowej anonimowej dawczyni.

II. Kryteria włączenia do Programu:

a) para pozostaje w związku partnerskim lub małżeńskim

b) zarówno pacjentka jak i pacjent są mieszkańcami Gminy Nowogard

c) wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 40 lat (wg. rocznika urodzenia)

d) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej (AMH > 0,7 ng/mL) oraz u par realizujących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych anonimowej dawczyni

e) wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności i wynikające z obowiązujących rekomendacji.

III. Kryteria wyłączenia z Programu:

a) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (FSH>15 mU/mL w 2.-3. dniu cyklu lub AMH<0,5 ng/mL), nie dotyczy zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową anonimowej dawczyni

b) nieprawidłowa odpowiedź na stymulację (brak komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji), nie dotyczy zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową anonimowej dawczyni

c) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż 3 poronienia)

d) brak lub wady macicy uniemożliwiające donoszenie ciąży

e) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, w tym psychologa – dotyczy procedur z dawstwem gamet.

IV. Przebieg leczenia w ramach Programu:

Dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu stanowi 50% poniesionych kosztów i w Vitrolive wynosi:

a) maksymalnie 4.837,50 zł – w przypadku dawstwa partnerskiego

b) maksymalnie 4.837,50 zł – w przypadku dawstwa innego niż partnerskie

Dofinansowaniu podlegają następujące etapy leczenia:

1) Porada psychologiczna (każda Para zakwalifikowana do procedury in vitro ma prawo do jednej bezpłatnej konsultacji psychologicznej)

2) Badania USG w celu monitorowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych w trakcie stymulacji hormonalnej

3) Badania hormonalne w trakcie stymulacji (ocena stężenia estradiolu i progesteronu)

4) Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym

5) Dobór fenotypowy dawcy gamet w przypadku dawstwa innego niż partnerskie

6) Preparatyka nasienia

7) Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI z wykorzystaniem gamet własnych pacjentów lub gamet dawców

8) Hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków

9) Transfer zarodka/ów do jamy macicy

10) Mrożenie zarodków.

Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci, w tym m.in.:

1) Badania diagnostyczne i wizyty lekarskie przed kwalifikacją do Programu;

2) Leki;

3) Techniki i metody dodatkowe, np. hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope/Primovision), nacięcie osłonki przejrzystej zarodka przed transferem (AH), zastosowanie podłoża EmbryoGlue do transferu zarodka, biopsja rysowa endometrium (scratching);

4) Biopsja jądra/najądrza;

5) Przechowywanie zarodków w kolejnych latach kalendarzowych;

6) Transport gamet z banków zewnętrznych.

W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

IV. Dane kontaktowe:

Wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard, którzy chcą skorzystać z programu refundacji in vitro, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu w Vitrolive, dr Anną Janicką (anna.janicka@tfp-fertility.com).

Zachęcamy też do rejestracji wizyty lekarskiej:

Tel. 91 88 69 260

e-mail: vitrolive@tfp-fertility.com

ZGŁOŚ SWOJE ZAINTERESOWANIE UDZIAŁEM W PROGRAMIE:

Kontakt | TFP (tfp-fertility.com)

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA KOŁOBRZEGU (2019 - 2023)

Centrum Vitrolive zostało wyłonione w konkursie samorządowym jednym z realizatorów Programu zdrowotnego in vitro dla mieszkańców Kołobrzegu w latach 2019-2023.


I. Cele Programu:

Celem Programu jest wsparcie finansowe Par borykających się z problemem niepłodności. Po pozytywnej kwalifikacji, Para uzyskuje dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości do 5.000,00 złotych i może skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF lub ICSI) z wykorzystaniem gamet własnych.


II. Kryteria włączenia do Programu:

a) wiek kobiety od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia)


b) zdiagnozowana niepłodność kobieca (ICD10: N97) i/lub męska (ICD10: N47)


c) wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności


d) zgoda na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania zarodków i transferów mrożonych zarodków


e) posiadanie przez obie osoby w Parze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.


III. Przebieg leczenia w ramach Programu:

Leczenie niepłodności w ramach Programu obejmuje następujące etapy:


1) Konsultację lekarską


2) Poradę psychologiczną (każda Para zakwalifikowana do procedury in vitro ma prawo do jednej bezpłatnej konsultacji psychologicznej)


3) Badania laboratoryjne wymagane ustawą o leczeniu niepłodności oraz wskazaniami klinicznymi


4) Badania USG w celu monitorowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych w trakcie stymulacji hormonalnej


5) Badania hormonalne w trakcie stymulacji (ocena stężenia estradiolu i progesteronu)


6) Punkcję jajników w znieczuleniu ogólnym


7) Preparatykę nasienia


8) Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI z wykorzystaniem gamet własnych pacjentów


9) Hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków


10) Transfer zarodka/ów do jamy macicy


11) Kriokonserwację nadliczbowych zarodków.


Wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, którzy chcą skorzystać z programu refundacji in vitro, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu w Vitrolive, dr Anną Janicką

(Anna.Janicka@tfp-fertility.com) .

Zachęcamy też do rejestracji wizyty lekarskiej:
Tel. 91 88 69 260


e-mail: vitrolive@tfp-fertility.com

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA SZCZECINA (2022 – 2024)

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA SZCZECINA (2019 – 2021).png

Vitrolive Sp. z o.o. jednym z realizatorów Programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022–2024 dla mieszkańców Szczecina”.


1. Główne założenia Programu
Program kierowany jest do par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały.

Każda para pozytywnie zakwalifikowana do Programu ma prawo do dofinansowania co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków i pierwszego kriotransferu). Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci. Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej może być wykonany pod warunkiem zastosowania wszystkich uzyskanych wcześniej u danej Pary i przechowywanych zarodków.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Gmina Miasto Szczecin.

2. Kryteria kwalifikacji
Do Programu mogą przystąpić Pary które:

 1. Mają stwierdzoną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

 2. Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;

 3. Spełniają kryterium wieku (w dniu zgłoszenia się do Programu), tj.
  • Wiek kobiety mieści się w przedziale: 25 – 40 lat (wg rocznika urodzenia); w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności: 20 – 40 lat
  • Wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25 – 55 lat (wg rocznika urodzenia)

 4. Są mieszkańcami miasta Szczecin.


  Para jest zobligowana dostarczyć do TFP Fertility Vitrolive:
  • Kserokopię pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub
  • Zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub
  • kserokopię urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.

3. Procedury objęte dofinansowaniem:


IVF (In Vitro Fertilization) – klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe z zastosowaniem gamet własnych pacjentów;

 1. ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) – docytoplazmatyczna iniekcja plemnika do komórki jajowej z zastosowaniem gamet własnych pacjentów;

 2. ICSI-SD (Intracytoplasmic Sperm Injection with Donor Sperm) – docytoplazmatyczna iniekcja plemnika do komórki jajowej z zastosowaniem nasienia anonimowego dawcy4. Jak przystąpić do Programu w Vitrolive?
Aby wziąć udział w Programie należy:

 1. Umówić termin wizyty lekarskiej:
  - Osobiście w recepcji kliniki TFP Fertility Vitrolive przy al. Wojska Polskiego 103 w Szczecinie

  - Telefonicznie:

  +48 91 88 69 260

  +48 91 48 64 345.
  - Poprzez formularz kontaktowy na stronie www.

 2. Zgłosić się na wizytę lekarską w TFP Fertility Vitrolive z:

  • dokumentem potwierdzający odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego w Szczecinie w roku poprzedzającym udział w Programie, tj.:

  a) kserokopią pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub

  b) zaświadczeniem ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania lub


  c) kserokopią urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO

 3. Podpisać oświadczenie o przystąpieniu do udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina” oraz zgodę o ochronie danych osobowych (RODO).


Decyzję kliniczną o włączeniu Pary do Programu podejmuje lekarz specjalista ginekolog-położnik z doświadczeniem w leczeniu niepłodności na podstawie kryteriów określonych w treści Programu oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

5. Warunki realizacji Programu w Vitrolive


Realizacja świadczeń finansowanych w ramach Programu odbywać się będzie do dnia 30.11.2024 r.


W chwili obecnej umowa z Gminą Miasto Szczecin gwarantuje przeprowadzenie:

 • 39 cykli leczenia w 2022 r.

 • 39 cykli leczenia w 2023 r.

 • 39 cykli leczenia w 2024 r.


TFP Fertility Vitrolive nie gwarantuje, iż każda para pozytywnie zakwalifikowana do Programu, będzie mogła skorzystać z dofinansowania. W momencie wyczerpania się przyznanych przez Gminę Miasto Szczecin środków finansowych, kontynuacja realizacji Programu będzie możliwa pod warunkiem zwiększenia poziomu dofinansowania.  


6. Dane koordynatora Programu w Vitrolive


Koordynatorem Programu w Vitrolive jest dr n. med. Anna Janicka, Dyrektor ds. jakości i rozwoju; e-mail: Anna.Janicka@tfp-fertility.com.


Informacje o Programie są również dostępne na stronie www Urzędu Miasta w Szczecinie.


Zarejestruj się na wizytę!
Tel. 91 88 69 260, 91 48 64 345


Formularz kontaktowy

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA SŁUPSKA (2023-2027)

 dofinansowanie-slupsk-www

Programu polityki zdrowotnej pn. „Słupski program przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” na lata 2023 - 2027” 

 

KRYTERIA WŁĄCZENIA 

 

Warunkiem podstawowym rozpoczęcia u pary leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności: 

- nieskuteczne leczenie niepłodności innymi metodami niż zapłodnienie pozaustrojowe przez okres co najmniej 12 miesięcy lub  

- niemożność uzyskania ciąży innymi metodami, tj. bezwzględne wskazania do in vitro. 

 

Ponadto każda para musi spełnić następujące kryteria włączenia do Programu:  

1. Wiek kobiety 20 - 40 lata (według rocznika urodzenia). 

2. Spełnienie określonych ustawą warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie. 

3. Zamieszkiwanie od co najmniej roku (kobieta i mężczyzna) w Mieście Słupsku i rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku (weryfikacja na podstawie ostatniej deklaracji PIT lub na podstawie Słupskiej Karty Mieszkańca). 

4. Wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków po upływie jednego roku oraz ich kriotransferów (z wyjątkiem pierwszego, jeżeli nie wykonano transferu w cyklu świeżym), a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów. 

5. Pozostawanie we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna). 

 

KRYTERIA WYŁĄCZENIA 

 

Para nie może spełniać żadnego z poniższych kryteriów wyłączenia

 

A. W przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego (IVF/ICSI): 

1. Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (określone na podstawie wartości hormonów FSH oraz AMH). 

2. Nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia). 

3. Nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania czego wyrazem może być brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji. 

4. Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży. 

5. Brak macicy. 

 

B. W przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – z zastosowaniem nasienia anonimowego dawcy (ICSI-SD): 

1. Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (określone na podstawie wartości hormonów FSH oraz AMH). 

2. Nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania czego wyrazem może być brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji. 

3. Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży. 

4. Brak macicy. 

 

C. W przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – z zastosowaniem komórek jajowych anonimowej dawczyni (ICSI-OD): 

1. Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży. 

2. Brak macicy. 

 

Pacjenci zakwalifikowani do Programu, którzy skorzystają z dofinansowania do metody in vitro zobligowani będą do informowania Vitrolive o wynikach leczenia, w szczególności o: powodzeniu procedury, przebiegu ciąży i porodu, płci dziecka oraz sytuacji zdrowotnej dziecka po narodzinach. 

 

 

 

DOFINANSOWANIE 

 

Poziom dofinansowania zależy od momentu zakończenia procedury i wynosi maksymalnie 6000 zł. Każda para może skorzystać dwukrotnie z dofinansowania, jeśli pierwsza procedura nie zakończy się urodzeniem żywego dziecka. Pacjenci mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie na każdym jego etapie. Jeśli rezygnacja nastąpi z przyczyn niemedycznych, para zobowiązana jest sfinansować przeprowadzone procedury z własnych środków.  

 

Dofinansowaniu podlegają następujące procedury: 

 1. Zapłodnienie pozaustrojowe z gametami własnymi pacjentów (IVF/ICSI) 

 1. Zapłodnienie pozaustrojowe z nasieniem anonimowego dawcy (ICSI-SD) 

 1. Zapłodnienie pozaustrojowe z komórką jajową anonimowej dawczyni (ICSI-OD) 

 

 

Elementy procedury podlegające dofinansowaniu w kwocie do 6000 zł: 

 

Zapłodnienie pozaustrojowe z gametami własnymi (IVF/ICSI) lub nasieniem anonimowego dawcy (ICSI-SD) 

- punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym 

- zapłodnienie pozaustrojowe gamet 

- hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków 

- transfer zarodka/zarodków w cyklu świeżym lub pierwszy kriotransfer w sytuacji odstąpienia od transferu świeżego z przyczyn medycznych (transfer mrożonego zarodka musi się odbyć w danym roku rozliczeniowym Programu; kolejne kriotransfery stanowią koszt pary) 

- witryfikacja i przechowywanie zarodków (pierwszy rok przechowywania zarodków podlega dofinansowaniu w ramach Programu, kolejne lata stanowią koszt pary). 

 

Zapłodnienie pozaustrojowe z komórką jajową anonimowej dawczyni (ICSI-OD) 

- koordynacja procesów medycznych dawczyni i biorczyni 

- przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/zarodków 

- zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem komórek jajowych anonimowej dawczyni 

- hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków 

- transfer zarodka/zarodków w cyklu świeżym lub pierwszy kriotransfer w sytuacji odstąpienia od transferu świeżego z przyczyn medycznych (transfer mrożonego zarodka musi się odbyć w danym roku rozliczeniowym Programu; kolejne kriotransfery stanowią koszt pary) 

- witryfikacja i przechowywanie zarodków (pierwszy rok przechowywania zarodków podlega dofinansowaniu w ramach Programu, kolejne lata stanowią koszt pary). 

 

Umożliwia się wykonanie kriokonserwacji komórek jajowych jako alternatywę kriokonserwacji zarodków (np. w sytuacji niemożności oddania nasienia, nieoczekiwanego braku plemników w ejakulacie, mrożenia nadliczbowych, niepoddanych zapłodnieniu komórek jajowych).  

Elementy procedury niepodlegające dofinansowaniu (płatne ze środków własnych Pary): 

 1. Badania laboratoryjne 

 1. Badania i metody dodatkowe 

 1. Stymulacja owulacji 

 1. Monitorowanie stymulacji owulacji 

 1. Dobór dawcy gamet (dotyczy ICSI-SD i ICSI-OD) 

 1. Przygotowanie pacjentki do dalszych etapów procedury (dotyczy ICSI-OD) 

 

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 

 

W trosce o stan emocjonalny pacjentów Vitrolive zapewnia opiekę psychologiczną na każdym etapie leczenia. Pierwsza konsultacja dla par zakwalifikowanych do procedur wspomaganego rozrodu jest bezpłatna. W przypadku korzystania z dawstwa gamet wymagana będzie co najmniej jedna konsultacja z psychologiem. 

 

 

REJESTRACJA 

 

- osobista w klinice,  

- telefoniczna: 91 48 64 345, 91 88 69 260  

- mailowa vitrolive@tfp-fertility.com 

- elektroniczna, z zastosowaniem formularza kontaktowego na stronie www: https://tfp-fertility.com/pl-pl/tfp-fertility-vitrolive/kontakt   

 

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (tj. poprawnie złożonych wniosków), pod warunkiem spełnienia kryteriów włączenia i niespełnienia kryteriów wyłączenia.  

 

 

Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.