Logo

Programy zdrowotne i badania kliniczne

Poznaj szczegółowy opis badań klinicznych i programów, które realizujemy w naszym ośrodku:

CZY MASZ TRUDNOŚCI Z ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ?

VL_badanie2021-2

CIERPISZ Z POWODU BÓLU ZWIĄZANEGO Z ENDOMETRIOZĄ?

VITR badania kliniczne 1

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA SZCZECINA (2019 – 2021) - ZAKOŃCZONY

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA SZCZECINA (2019 – 2021).png

Vitrolive Sp. z o.o. jednym z realizatorów Programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019–2021 dla mieszkańców Szczecina”.


1. Główne założenia Programu
Program kierowany jest do Par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały.


Każda Para pozytywnie zakwalifikowana do Programu ma prawo do dofinasowania co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków). Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci. Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej może być wykonany pod warunkiem zastosowania wszystkich uzyskanych wcześniej u danej Pary i przechowywanych zarodków.


Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Gmina Miasto Szczecin.2. Kryteria kwalifikacji
Do Programu mogą przystąpić Pary:

1) u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, zgodnie z rekomendacjami i standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;


2) które pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;


3) które spełniają kryterium wieku (w dniu zgłoszenia się do Programu), tj.:
• wiek kobiety mieści się w przedziale: 25 – 40 lat (wg rocznika urodzenia); w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności: 20 – 40 lat;
• wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25 – 55 lat (wg rocznika urodzenia);


4) które są mieszkańcami Miasta Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 roku i odprowadzają podatki do szczecińskiego urzędu skarbowgo.
Para jest zobligowana dostarczyć do Vitrolive:


• kserokopię pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub
• zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub
• kserokopię urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO


za rok poprzedzający udział w Programie.3. Procedury objęte dofinansowaniem:


1) IVF (In Vitro Fertilization) – klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe; metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, czyli poza żeńskim układem rozrodczym.
Pobrane w drodze punkcji jajników komórki jajowe umieszczane są w jednej szalce razem z uprzednio pozyskanym i przygotowanym nasieniem męża lub dawcy w celu zapłodnienia.


2) ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) – zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem docytoplazmatycznej iniekcji plemnika; istotą zabiegu jest wprowadzenie mikropipetą (pod mikroskopem) pojedynczego plemnika do dojrzałej komórki jajowej.


3) ICSI-SD (Intracytoplasmic Sperm Injection with Donor Sperm) – zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem docytoplazmatycznej iniekcji plemnika anonimowego dawcy.


4) IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) – metoda stosowana w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego polegającego na docytoplazmatycznej iniekcji plemnika do komórki jajowej po dokonaniu szczegółowej oceny morfologicznej główki plemnika pod kątem obecności wakuoli pod powiększeniem (ok. 6000x); procedura przeznaczona dla Par po wielokrotnych niepowodzeniach in vitro, poronieniach, skrajnie niskich parametrach nasienia.4. Jak przystąpić do Programu w Vitrolive?
Aby wziąć udział w Programie należy:


1) Umówić termin wizyty lekarskiej:
• osobiście w recepcji Vitrolive przy al. Wojska Polskiego 103 w Szczecinie lub
• telefonicznie: +48 91 88 69 260, +48 91 48 64 345 lub
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.


2) Zgłosić się na wizytę lekarską z:
• dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość


• dokumentacją medyczną dotychczasowego leczenia niepłodności, w tym wynikami badań laboratoryjnych i wypisami po leczeniu zabiegowym
• dokumentem potwierdzjącym odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego w Szczecinie, tj.:


a) kserokopią pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub


b) zaświadczeniem ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania lub


c) kserokopią urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO
za rok poprzedzający udział w Programie.


3) Wykonać niezbędne badania diagnostyczne, wymagane ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz standardami klinicznymi. Skierowanie na badania zostanie wydane podczas wizyty lekarskiej w Vitrolive.


4) Zapoznać się z informacjami i podpisać zgodę na przystąpienie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w Vitrolive; podpisać oświadczenie o przystąpieniu do udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina” oraz zgodę o ochronie danych osobowych (RODO).


Decyzję o włączeniu Pary do Programu podejmuje lekarz specjalista ginekolog-położnik z doświadczeniem w leczeniu niepłodności na podstawie kryteriów określonych w treści Programu oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.


5. Warunki realizacji Programu w Vitrolive


Realizacja świadczeń finansowanych w ramach Programu odbywać się będzie do dnia 30.11.2021 r.


W chwili obecnej umowa z Gminą Miasto Szczecin gwarantuje przeprowadzenie:
• 58 cykli leczenia w 2019 r.
• 28 cykli leczenia w 2020 r.
• 28 cykli leczenia w 2021 r.


Vitrolive nie gwarantuje, iż każda Para pozytywnie zakwalifikowana do Programu, będzie mogła skorzystać z dofinansowania. W momencie wyczerpania się przyznanych przez Gminę Miasto Szczecin środków finansowych, Vitrolive będzie wnioskowało o ich zwiększenie i możliwość realizacji Programu dla oczekujących Par.


Vitrolive ponadto informuje o możliwości skorzystania z udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 (w zakresie finansowanych przez Gminę Miasto Szczecin świadczeń zdrowotnych polegających na wsparciu par, a w szczególności mężczyzn, wymagających wysokospecjalistycznej opieki i diagnostyki immunologicznej wraz ze wsparciem inseminacji).


6. Dane koordynatora Programu w Vitrolive


Koordynatorem Programu w Vitrolive jest dr n. med. Anna Janicka, Dyrektor ds. jakości i rozwoju; e-mail: Anna.Janicka@tfp-fertility.com.


Informacje o Programie są również dostępne na stronie www Urzędu Miasta w Szczecinie.


Zarejestruj się na wizytę!
Tel. 91 88 69 260, 91 48 64 345


Formularz kontaktowy

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA KOŁOBRZEGU (2019 - 2023)

Centrum Vitrolive zostało wyłonione w konkursie samorządowym jednym z realizatorów Programu zdrowotnego in vitro dla mieszkańców Kołobrzegu w latach 2019-2023.


I. Cele Programu:

Celem Programu jest wsparcie finansowe Par borykających się z problemem niepłodności. Po pozytywnej kwalifikacji, Para uzyskuje dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości do 5.000,00 złotych i może skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF lub ICSI) z wykorzystaniem gamet własnych.


II. Kryteria włączenia do Programu:

a) wiek kobiety od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia)


b) zdiagnozowana niepłodność kobieca (ICD10: N97) i/lub męska (ICD10: N47)


c) wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności


d) zgoda na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania zarodków i transferów mrożonych zarodków


e) posiadanie przez obie osoby w Parze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.


III. Przebieg leczenia w ramach Programu:

Leczenie niepłodności w ramach Programu obejmuje następujące etapy:


1) Konsultację lekarską


2) Poradę psychologiczną (każda Para zakwalifikowana do procedury in vitro ma prawo do jednej bezpłatnej konsultacji psychologicznej)


3) Badania laboratoryjne wymagane ustawą o leczeniu niepłodności oraz wskazaniami klinicznymi


4) Badania USG w celu monitorowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych w trakcie stymulacji hormonalnej


5) Badania hormonalne w trakcie stymulacji (ocena stężenia estradiolu i progesteronu)


6) Punkcję jajników w znieczuleniu ogólnym


7) Preparatykę nasienia


8) Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI z wykorzystaniem gamet własnych pacjentów


9) Hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków


10) Transfer zarodka/ów do jamy macicy


11) Kriokonserwację nadliczbowych zarodków.


Wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, którzy chcą skorzystać z programu refundacji in vitro, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu w Vitrolive, dr Anną Janicką

(Anna.Janicka@tfp-fertility.com) .

Zachęcamy też do rejestracji wizyty lekarskiej:
Tel. 91 88 69 260


e-mail: vitrolive@tfp-fertility.com

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI DLA NOWOGARDU (2020 - 2022)

Vitrolive realizatorem Programu polityki zdrowotnej pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020 – 2022”.


I. Cele Programu:
Celem Programu jest wsparcie finansowe Par borykających się z problemem niepłodności. Po pozytywnej kwalifikacji, Para uzyskuje dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości 50%, nie więcej niż 10.000 złotych i może skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF lub ICSI).


Program przewiduje realizację 20 procedur in vitro z wykorzystaniem:
a) gamet własnych pacjentów
b) nasienia anonimowego dawcy
c) komórki jajowej anonimowej dawczyni.


II. Kryteria włączenia do Programu:


a) para pozostaje w związku partnerskim lub małżeńskim


b) zarówno pacjentka jak i pacjent są mieszkańcami Gminy Nowogard


c) wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 40 lat (wg. rocznika urodzenia)


d) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej (AMH > 0,7 ng/mL) oraz u par realizujących procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych


e) wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności i wynikające z obowiązujących rekomendacji.


III. Kryteria wyłączenia z Programu:


a) potencjalne ryzyko prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (FSH>15 mU/mL w 2.-3. dniu cyklu lub AMH<0,5 ng/mL)


b) nieprawidłowa odpowiedź na stymulację (brak komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji)


c) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż 3 poronienia)


d) brak lub wady macicy uniemożliwiające donoszenie ciąży


e) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego.


IV. Przebieg leczenia w ramach Programu:


Dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu stanowi 50% poniesionych kosztów i w Vitrolive wynosi:


a) maksymalnie 3.792,00 zł – w przypadku dawstwa partnerskiego
b) maksymalnie 4.392,00 zł – w przypadku dawstwa innego niż partnerskie


Dofinansowaniu podlegają następujące etapy leczenia:
1) Porada psychologiczna (każda Para zakwalifikowana do procedury in vitro ma prawo do jednej bezpłatnej konsultacji psychologicznej)


2) Badania USG w celu monitorowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych w trakcie stymulacji hormonalnej


3) Badania hormonalne w trakcie stymulacji (ocena stężenia estradiolu i progesteronu)


4) Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym


5) Preparatyka nasienia


6) Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI z wykorzystaniem gamet własnych pacjentów lub gamet dawców


7) Hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków


8) Transfer zarodka/ów do jamy macicy.


Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci, w tym m.in.:
1) Badania diagnostyczne i wizyty lekarskie przed kwalifikacją do Programu;


2) Leki;


3) Techniki i metody dodatkowe, np. hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope/Primovision), nacięcie osłonki przejrzystej zarodka przed transferem (AH), zastosowanie podłoża EmbryoGlue do transferu zarodka, biopsja rysowa endometrium (scratching);


4) Biopsja jądra/najądrza;


5) Kriokonserwacja i przechowywanie zarodków.


W ramach Programu pacjenci mogą skorzystać z jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego.


IV. Dane kontaktowe:
Wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard, którzy chcą skorzystać z programu refundacji in vitro, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu w Vitrolive, dr Anną Janicką

(Anna.Janicka@tfp-fertility.com).

Zachęcamy też do rejestracji wizyty lekarskiej:
Tel. 91 88 69 260


e-mail: vitrolive@tfp-fertility.com

Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.