Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

Nasi partnerzy

Cenimy sobie współpracę z środowiskiem naukowo-medycznym, innymi instytucjami oraz pacjentami. Od wielu lat z sukcesem współdziałamy z różnymi podmiotami razem pracując nad poprawą standardów opieki medycznej.

spenderauswahl

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” jest prężnie działającą grupą osób, która wspiera pary w przechodzeniu przez problem niepłodności. W ramach Stowarzyszenia wymieniane są doświadczenia na temat diagnostyki niepłodności, postępowania w chorobie, a także innych ważnych wątków, np. wsparcia psychologicznego, kryteriów wyboru kliniki, diety, itd.TFP Fertility Vitrolive wspomaga działania propacjenckie Stowarzyszenia zarówno merytorycznie – oferując konsultacje eksperckie dla Członków, jak również praktycznie – przygotowując specjalne oferty promocyjne dla pacjentów zebranych wokół „Naszego Bociana”.


Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności

Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności

Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności powołane zostało z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Doskonalenia Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności „Dziecko”. Działa jako klaster zrzeszający proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, stowarzyszenia ze środowiska biznesowego i naukowego oraz uniwersytety.


Jego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego branży medycznej, a w szczególności medycyny rozrodu. Współpraca z TFP Fertility Vitrolive w ramach klastra opiera się na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych.


DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA to największa ogólnopolska sieć ponad 130 medycznych laboratoriów diagnostycznych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę światowych liderów obsługiwaną przez wysokiej klasy specjalistów. Jakość usług potwierdzają audyty certyfikujące firmę pod kątem warunków norm ISO 15189:2008, ISO 17 025 oraz ISO 9001:2008. Dzięki stałej współpracy kliniki TFP Fertility Vitrolive z siecią DIAGNOSTYKA – na podstawie materiałów pobranych w Szczecinie lub Gorzowie Wielkopolskim – pacjenci mogą wykonywać wszystkie analizy laboratoryjne na terenie całego kraju.


Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny jest nobliwą instytucją naukowo-szkoleniową, posiadającą 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 12 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 620 pracowników. Do grupy tej należą specjaliści TFP Fertility Vitrolive, którzy w ramach współpracy z Uczelnią prowadzą działalność naukową, badawczą oraz szkoleniową.


Fizjoline. Centrum rehabilitacji

Fizjoline. Centrum

Fizjoline. Centrum rehabilitacji to wysoko wykwalifikowana placówka fizjoterapeutyczna specjalizująca się w terapii manualnej, rehabilitacji ortopedycznej i sportowej oraz rehabilitacji neurologicznej. Centrum opiekuje się zarówno personelem TFP Fertility Vitrolive, jak i Pacjentami potrzebującymi indywidualnie dobranej ścieżki rehabilitacyjnej.


DIETETICA

DIETETICA

DIETETICA proponuje innowacyjne badania genetyczne oraz zestaw zaleceń poprawiające jakość życia. Precyzja diagnozy oraz specjalistyczna pomoc, oferowane w gabinetach DIETETICA, są podstawą promowanego systemu opieki. Pozwala to zrozumieć cel włączanych zmian sposobu odżywiania i modyfikacji stylu życia. Do gabinetów DIETETICA kierowani są Ci pacjenci TFP Fertility Vitrolive, którzy mogą potrzebować wsparcia w zakresie ustabilizowania diety. Rozwiązania, które stosuje DIETETICA, zostały stworzone przez ekspertów z dziedziny żywienia, biochemii i immunologii i – co najważniejsze – są wynikiem pracy badawczej, którą przeprowadzono w populacji osób z Europy Środkowej.


Meditest

Meditest

NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 2002 roku i jest jedną z najnowocześniejszych placówek świadczących usługi w zakresie patomorfologii, cytodiagnostyki i genetyki molekularnej. Badania patomorfologiczne i molekularno-genetyczne przeprowadza zespół doświadczonych lekarzy patomorfologów, cytomorfologów, diagnostów laboratoryjnych i biotechnologów przy użyciu nowoczesnej i profesjonalnej aparatury laboratoryjnej. Jednym z głównych celów laboratorium jest propagowanie profilaktyki raka szyjki macicy, w czym pomaga niewątpliwie ścisła współpraca z kliniką TFP Fertility Vitrolive.


DIAGEN

Poradnia DIAGEN została utworzona 5 lat temu jako bezpośrednia kontynuacja działalności Poradni Prenatalnej w Zakładzie Genetyki PUM wraz z całym jej personelem lekarskim i średnim. Poradnia zatrudnia łącznie 3 specjalistów genetyki klinicznej w tym 2 z tytułem profesorskim, 4 położnictwa i ginekologii, 3 specjalistów genetycznej diagnostyki laboratoryjnej. Badania prowadzone są w ramach dwóch podstawowych filarów: diagnostyki prenatalnej oraz laboratorium cytogenetycznego.


Pierwsza jednostka wykonuje kompletny zakres badań prenatalnych, od skriningu I trymestru do biopsji trofoblastu i amniopunkcji, zaś laboratorium oferuje szeroki zakres badań cytogenetyki klasycznej i molekularnej dla celów prenatalnych oraz dla dzieci i dorosłych. Poradnia współpracuje z kilkoma ośrodkami genetycznymi w Polsce i za granicą. Pacjenci TFP Fertility Vitrolive trafiają do DIAGEN-u w celu przeprowadzenia badań w dziedzinie genetyki niepłodności.


OVOBANK

Bank komórek jajowych będący pierwszym tego typu ośrodkiem w Europie. Współpraca TFP Fertility Vitrolive z OVOBANK daje możliwość zaoferowania naszym Pacjentom szerokiego wyboru komórek jajowych i przez to łatwe ich dopasowanie do cech fenotypowych (wyglądu) i grup krwi biorców, albowiem OVOBANK posiada ponad 2000 dawczyń różnych fenotypów i narodowości.


Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.