Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

Refundacja in vitro

Bądź jednym z pierwszych, którzy będą mogli skorzystać z dopłat na leczenie.

Szczecin refundacja in vitro

Rządowy program finansowania in vitro

Program będzie trwał 5 lat, a jego rozpoczęcie planowane jest na 1-go czerwca 2024. Corocznie na realizację Programu z budżetu państwa przeznaczonych będzie nie mniej niż 500 mln zł (łącznie 2500 mln zł). Szacuje się, że Programem zostanie objętych około 15 tys Par.


Oficjalna nazwa programu to: "Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028".


Refundacja in vitro - bądź jednym z pierwszych, którzy będą mogli skorzystać z dopłat na leczenie.

Nie czekaj – zapisz się do naszych powiadomień! | TFP Fertility Vitrolive, Szczecin

Koordynator Programu refundacji IVF w Vitrolive:

 

Nadia Hancz

Kom. +48 664 732 916


Jakie procedury są objętem programem refundacji in vitro?

 

1)      IVF/ICSI – Zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem gamet własnych

2)      ICSI-SD – Zapłodnienie pozaustrojowe z nasieniem anonimowego dawcy

3)      ICSI-OD – Zapłodnienie pozaustrojowe z komórką jajową anonimowej dawczyni

4)      AP – Transfer zarodka pochodzącego od innej pary, tzw. adopcja prenatalna

5)      FET – transfer mrożonego zarodka (bez względu na czas powstania)

6)      Zabezpieczenie płodności na przyszłośćKryteria kwalifikacji do refundacji in vitro

Programem mogą zostać objęte Pary pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu. Program kierowany jest również do pacjentów przed lub w trakcie leczenia onkologicznego o potencjale upośledzającym płodność.

 

Wcześniejsze procedury zapłodnienia pozaustrojowego i fakt posiadania dzieci nie wykluczają z udziału w Programie.Szczegółowe kryteria włączenia do Programu finansowania in vitro są następujące:

Do procedur IVF/ICSI oraz ICSI-SD:


 1. Wiek (w dniu kwalifikacji):

  kobieta do 42. roku życia

  mężczyzna do 55. roku życia

 2.  W przypadku dawstwa nasienia - opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego.

 

Do procedur ICSI-OD i AP:


 1. Wiek (w dniu kwalifikacji):

  kobieta do 45. roku życia

  mężczyzna do 55. roku życia

 2. Opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego.

 

Do procedury zabezpieczenia płodności:


1)      pacjenci przed lub w trakcie leczenia onkologicznego o potencjale upośledzającym płodność

2)      wiek (w dniu zgłoszenia – pierwszej wizyty u realizatora):

- kobieta - od okresu dojrzewania do 40. roku życia

- mężczyzna - od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

 

Wyłączenie z Programu powodują:

 1. Niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu

 2. Pisemna rezygnacja z udziału w Programie

 3. Przeciwskazania medyczne, w szczególności:

a) W przypadku IVF/ICSI lub ICSI-SD:

 • nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach Programu stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji, w każdym z osobna

 • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu

b)      w przypadku ICSI-OD lub AP: czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu.

c)  w przypadku zabezpieczenia płodności: przeciwskazania medyczne, w szczególności uniemożliwiające wykonanie procedury medycznie wspomaganej prokreacji dającej szanse na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.

 

 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych do Programu ma miejsce przed każdym kolejnym cyklem w ramach Programu:

 • maksymalnie miesiąc przed rozpoczęciem kontrolowanej stymulacji jajeczkowania w procedurach IVF/ICSI i ICSI-SD

 • maksymalnie miesiąc przed zapłodnieniem komórek jajowych w procedurach ICSI-OD

 • maksymalnie miesiąc przed przeniesieniem zarodków do organizmu kobiety w procedurach AP.

Transfer mrożonych zarodków (FET) powstałych przed rozpoczęciem Programu Ministerstwa Zdrowia

 

Z Programu mogą także skorzystać pary, które przed wejściem w życie Programu miały, w ramach wcześniej realizowanych procedur (niezależne od ich źródeł finansowania), kriokonserwowane i przechowywane zarodki. Parom tym przysługuje kriotransfer w ramach Programu, o ile nie ma innych aspektów wykluczających. Warunkiem jest wiek pacjentów w dniu zgłoszenia: kobieta do 45. roku życia, a mężczyzna do 55. roku życia.Liczba cykli objętych refundacją w ramach programu ministerstwa zdrowia

W ramach Programu para ma prawo skorzystać sześciokrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu, w tym:

 1. maksymalnie z 4 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z własnymi komórkami rozrodczymi (IVF/ICSI) lub dawstwem nasienia (ICSI-SD). Za jeden cykl leczenia uważa się jedną procedurę kontrolowanej stymulacji jajeczkowania z transferami wszystkich utworzonych w jej wyniku zarodków, zdolnych do prawidłowego rozwoju,


 2. maksymalnie z 2 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni (ICSI-OD) – z możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu,


 3. maksymalnie z 6 cykli z dawstwem zarodków. Za jeden cykl leczenia uważa się jeden transfer zarodka.

 

Kiedy Para może ponownie podejść do Programu?

 

Para może powtórnie przystąpić do Programu po wykorzystaniu wszystkich utworzonych zarodków, pod warunkiem, iż nadal spełnia kryteria kwalifikacji.Świadczenia objęte refundacją in vitro

Całkowitą refundacją w ramach Programu zostaną objęte następujące świadczenia:

 

W procedurach ICSI i ICSI-SD:

 • Konsultacja psychologiczna

 • Przygotowanie planu leczenia

 • Wizyty monitorujące w trakcie stymulacji hormonalnej (USG)

 • Oznaczenie hormonów w trakcie stymulacji: Estradiol, LH, Progesteron

 • Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym

 • Badania zlecone przez lekarza anestezjologa

 • Pobranie i preparatyka nasienia

 • Zapłodnienie pozaustrojowe

 • Hodowla zarodków

 • Kriokonserwacja zarodków i ich przechowywanie

 • Rozmrożenie zarodków

 • Procedury zwiększające efektywność procesu (opis poniżej)

 • Transfer w cyklu świeżym bez zamrożenia zarodka

 • Kriotransfer w cyklu po rozmrożeniu zarodka

 • Test beta-HCG

 • Konsultacja lekarska po wyniku testu ciążowego

 • Konsultacja lekarska z USG płodu

 

 

W procedurach ICSI-OD:

 • Konsultacja psychologiczna

 • Przygotowanie planu leczenia

 • Wizyty monitorujące przed transferem (USG)

 • ·Oznaczenie hormonów: Estradiol, LH, Progesteron

 • Pozyskanie oocytów dawczyni z banku gamet

 • Rozmrożenie oocytów dawczyni i ich preparatyka

 • Pobranie i preparatyka nasienia

 • Zapłodnienie pozaustrojowe

 • Hodowla zarodków

 • Kriokonserwacja zarodków i ich przechowywanie

 • Rozmrożenie zarodków

 • Niektóre procedury zwiększające efektywność procesu

 • Transfer w cyklu świeżym bez zamrożenia zarodka

 • Kriotransfer w cyklu po rozmrożeniu zarodka

 • Test beta-HCG

 • Konsultacja lekarska po wyniku testu ciążowego

 • Konsultacja lekarska z USG płodu

 

W procedurach AP:

 • Konsultacja psychologiczna

 • Przygotowanie planu leczenia

 • Wizyty monitorujące przed transferem (USG)

 • Oznaczenie hormonów: Estradiol, LH, Progesteron

 • Pozyskanie zarodków z banku dawców

 • Rozmrożenie zarodków

 • Niektóre procedury zwiększające efektywność procesu

 • Kriotransfer w cyklu po rozmrożeniu zarodka

 • Test beta-HCG

 • Konsultacja lekarska po wyniku testu ciążowego

 • Konsultacja lekarska z USG płodu

 

 

W procedurach FET


 • Przygotowanie planu leczenia

 • Wizyty monitorujące przed transferem (USG)

 • Oznaczenie hormonów: Estradiol, Progesteron

 • Rozmrożenie zarodków

 • Kriotransfer

 • Test beta-HCG

 • Konsultacja lekarska po wyniku testu ciążowego

 • Konsultacja lekarska z USG płodu

 

 

W procedurach zabezpieczenia płodności na przyszłość - kobieta:


 • Konsultacja specjalistyczna z USG

 • Badanie rezerwy jajnikowej (AMH)

 • Badania laboratoryjne zgodnie z rozporządzeniem MZ

 • Wizyty monitorujące w trakcie stymulacji hormonalnej (USG)

 • Oznaczenie hormonów w trakcie stymulacji: Estradiol, LH

 • Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym

 • Badania zlecone przez lekarza anestezjologa

 • Kriokonserwacja komórek jajowych i ich przechowywanie                                                                                      


W procedurach zabezpieczenia płodności na przyszłość - mężczyzna:

 • Konsultacja specjalistyczna

 • Badanie nasienia

 • Badania laboratoryjne zgodnie z rozporządzeniem MZ

 • Pobranie i preparatyka nasienia

 • Kriokonserwacja nasienia i jego przechowywanie

 

Przechowywanie gamet i zarodków

 

Przechowywanie zarodków jest finansowane do zakończenia Programu lub do momentu ich wykorzystania. Po tym czasie para samodzielnie opłaca przechowywanie zarodków do momentu ich wykorzystania lub przekazania do dawstwa zarodka.

 

W przypadku zabezpieczenia płodności na przyszłość finansowane jest przechowywanie komórek rozrodczych w czasie trwania Programu, do momentu ich wykorzystania lub zniszczenia. Po tym czasie koszt przechowywania będzie ponoszony przez pacjenta.

 

 

Metody dodatkowe objęte refundacją:

 • aktywacja oocytów w sytuacji niskiego odsetka zapłodnień (poniżej 30%) w poprzedniej

 • procedurze zapłodnienia pozaustrojowego lub w przypadkach globozoospermii;

 • dojrzewanie oocytów (IVM – in vitro maturation) u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS), w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników;

 • aktywacja plemników (podłoże z inhibitorem cAMP) w sytuacji całkowitej astenozoospermii, która nie jest wynikiem wad struktury witki plemników;

 • wiązanie kwasu hialuronowego z plemnikiem i fizjologiczne ICSI (HBA - PICSI) u par w zaawansowanym wieku rozrodczym oraz u pacjentów z podwyższoną fragmentacją DNA

 • plemników;

 • selekcja plemników metodą mikroprzepływów u wybranych pacjentów z istotnym czynnikiem

 • męskim niepłodności przy istniejących wskazaniach do ICSI;

 • podłoże do transferu zarodków z hialuronianem.Koordynator Programu refundacji IVF w Vitrolive:


Nadia Hancz

Kom. +48 664 732 916

Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.