Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

Refundacja in vitro

Bądź jednym z pierwszych, którzy będą mogli skorzystać z dopłat na leczenie.

duesseldorf header

Rządowy program finansowania in vitro

Minister Zdrowia ogłosiła uruchomienie programu dofinansowania procedur in vitro na 1 czerwca 2024. W dniu 10 kwietnia 2024 zostały opublikowane założenia programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji na lata 2024-2028. Podstawowe kryteria znajdziesz poniżej.

Refundacja in vitro - bądź jednym z pierwszych, którzy będą mogli skorzystać z dopłat na leczenie.

Nie czekaj - zapisz się do naszych powiadomień!

Komu przysługuje refundacja in vitro?

Do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu mogą zostać zakwalifikowane pary spełniające łącznie następujące kryteria:


 1. pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;

 2. u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

 3. w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:

  a) wiek (w dniu kwalifikacji):

  • kobieta do 42. roku życia,

  • mężczyzna do 55. roku życia,

  b) w przypadku dawstwa nasienia opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego;

 4. w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka:

  a) wiek (w dniu kwalifikacji):

  • kobieta do 45. roku życia,

  • mężczyzna do 55. roku życia,

  b) opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego.

 5. brak przeciwskazań medycznych w szczególności :

 • nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach Programu stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji, w każdym z osobna (w przypadku zastosowania własnych komórek jajowych),

 • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka uczestniczki programu,

Co istotne odstąpiono od kryteriów kwalifikacyjnych w postaci oznaczeń hormonalnych: AMH lub/i FSH.


Co ważne program zakłada i finansuje również procedury:

 1. zabezpieczenia płodności na przyszłość (np. w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy na skutek terapii mogą doświadczyć istotnego upośledzenia płodności); u kobiet będzie to mrożenie komórek jajowych, a u mężczyzn mrożenie nasienia

 2. Kriotransfery zarodków powstałych w poprzednich cyklach zapłodnienia pozaustrojowego (u kobiet do 45 roku życia,  w przypadku transferów, które nie były objęte już finansowaniem ze środków publicznych)Ile cykli leczenia przysługuje w ramach programu?

Każda para ma prawo do 6 cykli leczenia w tym:

 • Maksymalnie 4 cykli zapłodnienia z wykorzystaniem własnych komórek jajowych (nasienie własne lub dawcy)

 • Maksymalnie 2 cykle zapłodnienia z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni

 • Maksymalnie 6 cykli z dawstwem zarodka

Refundacja in vitro - kiedy wejdzie w życie?

Program rządowy opiera się na ustawie o leczeniu niepłodności, a ta z kolei stanowi, że leczeniem in vitro mogą być objęte pary (z wyj. par z bezwzględną przyczyną niepłodności), które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programy starały się wcześniej zajść w ciąże bezskutecznie innymi metodami. Istotna tu jest posiadana dokumentacja medyczna opisująca historię leczenia.


Termin startu refundacji jest utrzymany na 1 czerwca 2024, dlatego zachęcamy do zgłoszenia wcześniej, przed uruchomieniem programu – to przyspieszy kwalifikację i zapewni miejsce w programie refundacji in vitro.

Pre-footer

Cieszmy się razem narodzinami Twojego dziecka!

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.