Logo
Logo

Contacten

Contacten

We bieden u een persoonlijk adviesgesprek

couple

Een onvervulde kinderwens, als gevolg van een vruchtbaarheidsstoornis, kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaken van de infertiliteit kunnen zowel bij de man als bij de vrouw liggen, in sommige gevallen ook bij beide partners. Een gerichte diagnostiek is daarom de belangrijkste basis voor een succesvolle behandeling. In onze kliniek bieden wij een stel met een kinderwens uitgebreide diagnostische mogelijkheden om de oorzaken van het uitblijven van een zwangerschap vast te stellen, de individuele behandeling daarop af te stemmen en zo een succesvol verloop van de zwangerschap te ondersteunen.

Echografisch onderzoek

Een echografisch onderzoek (ook wel echografie of echo genoemd) is een onderzoeksmethode waarmee inwendige organen en structuren te bekijken zijn. Letterlijk betekent echoscopie ‘kijken met geluid'. Klik hier voor meer informatie over echografisch onderzoek.

Echografisch onderzoek

Onderzoek naar de ovariële reserve capaciteit

Ledere vrouw wordt geboren met een voorraad eicellen verdeeld over beide eierstokken. Gedurende de vruchtbare leeftijd neemt het aantal eicellen geleidelijk aan af. De voorraad eicellen is per persoon verschillend. Met behulp van een echo onderzoek aan het begin van de menstruele cyclus gecombineerd met bloedonderzoek naar het anti-Müllers-hormoon (AMH) kan beoordeeld worden of de voorraad eicellen in de eierstok voor uw leeftijd normaal is. De uitslag van dit onderzoek kan belangrijk zijn om u een passend advies te geven voor een behandeling.

Voorraad eicellen

Bloedonderzoek bij de vrouw

Er zijn vele bloedonderzoeken die informatie geven over afwijkingen die invloed kunnen hebben op de kans om zwanger te worden. Aan de hand van onder andere, uw medische voorgeschiedenis, regelmaat van de menstruatie cyclus en uw leeftijd spreekt uw behandelaar af welk bloedonderzoek extra informatie kan opleveren in uw persoonlijke situatie.

Bloedonderzoek voor vrouwen

Cyclusanalyse en monitoring

Een normale menstruatie cyclus duurt 21-35 dagen. Wanneer uw menstruatie cyclus bij herhaling hiervan afwijkt, is er een mogelijkheid om onderzoek te doen naar de menstruatie cyclus. Door middel van uitgebreid hormonaal onderzoek en eventueel een cyclusmonitoring kunnen we onderzoeken wat de oorzaak is van deze onregelmatige cyclus. Op basis van deze analyse kunnen we een diagnose stellen en daarmee een passende behandeling adviseren om de regelmaat in uw cyclus te verbeteren.

Analyse van de menstruele cyclus

Speculumonderzoek

Naast een inwendige echo kan het zinvol zijn om uitgebreider inwendig onderzoek te verrichten.

Een speculum is een instrument dat gebruikt wordt om de vagina, baarmoedermond en de vaginale fluor (afscheiding) te beoordelen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de vagina en de baarmoedermond te beoordelen. Daarnaast wordt het onderzoek toegepast tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen wanneer er bijvoorbeeld zaadcellen in de baarmoeder geplaatst worden. Nadat de baarmoedermond in beeld is gebracht worden de zaadcellen via een dunne catheter in de baarmoeder gebracht.

Speculumonderzoek

Hysteroscopie

Bij een hysteroscopie kijkt de arts met een kijkbuis (hysteroscoop) via de schede (vagina) naar de binnenkant van de baarmoeder.

Er zijn 2 soorten hysteroscopie mogelijk. Een diagnostische hysteroscopie en een therapeutische hysteroscopie.

Hysteroscopie

Onderzoek van de eileiders

Eileiders hebben een belangrijke functie in het proces om zwanger te worden. Nadat de eisprong heeft plaatsgevonden wordt de eicel opgevangen door de eileider. Via de eileider kunnen de zaadcellen in contact komen met de eicel. Een bevruchte eicel wordt via de eileider naar de baarmoeder getransporteerd. De doorgankelijkheid van de eileiders is te onderzoeken door middel van een foam echo, HSG (hysterosalpingografie, baarmoederfoto) of een laparoscopie (kijkoperatie).

Onderzoek van de eileiders

Sperma onderzoek

Bij ongeveer 30% van de paren ligt de oorzaak voor het uitblijven van een zwangerschap bij de man en bij 20% van de gevallen liggen de oorzaken zowel bij de man als bij de vrouw. Stoornissen in de mannelijke vruchtbaarheid zijn meestal te herleiden tot onvoldoende productie van goed beweeglijke spermacellen. Als er op natuurlijke wijze nog nooit een zwangerschap is ontstaan, kan een semenanalyse uitsluitsel geven over de spermakwaliteit. We voeren de semenanalyse uit in ons gespecialiseerde laboratorium.

Sperma-onderzoek

Chromosoomonderzoek

Mannelijke vruchtbaarheidsstoornissen kunnen genetisch zijn bepaald. De kans op een genetische afwijking neemt toe als de zaadkwaliteit afneemt.

Indien er in het geheel geen of slechts enkele zaadcellen in het sperma te vinden zijn (azoöspermie/ernstige oligozoöspermie) is de kans op een genetische afwijking bij de man ongeveer 10-25 procent . Indien bij de man geen of slechts enkele zaadcellen gevonden worden zonder verklaarbare oorzaak, is er een mogelijkheid om genetisch onderzoek te verrichten.

Chromosomenonderzoek

Aanvullend onderzoek

Wanneer een zaadonderzoek bij herhaling een verminderde zaadkwaliteit laat zien, kan er aanvullend onderzoek worden gedaan naar de oorzaak hiervan.

Uitgebreid vruchtbaarheidsonderzoek bij de man
Diagnosis

Meer weten over onze behandelingen?

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.