Logo
Logo

Het eerste bezoek bij Medisch Centrum Kinderwens

Komt u voor de eerste keer langs bij Medisch Centrum Kinderwens in Liederdorp? Lees dan hier de informatie over wat u kunt verwachten van uw eerste consultatie.

first appointment

Wat is de gang van zaken?

We kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn voor het vervullen van uw kinderwens. Wij voeren onderzoeken uit, adviseren u over mogelijkheden om een zwangerschap te verwezenlijken en bieden u een breed scala aan behandelmogelijkheden aan.


U, uw situatie en uw individuele behandeling staan bij ons centraal. Om ervoor te zorgen dat wij u steeds de meest persoonlijke ervaring en behandeling kunnen aanbieden, zal steeds dezelfde consultant u te woord staan. Deze consultant is uw vaste aanspreekpunt binnen de kliniek. Hij of zij maakt samen met u een individueel behandelplan op en zal u adviseren hoe u op een veilige en doelgericht manier uw kansen op zwangerschap kunt optimaliseren. U kunt ook steeds bij de consultant terecht voor al uw vragen omtrent onze kliniek en behandelingen.
Hoe kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek?


De wachttijd voor een intakegesprek bij Medisch Centrum Kinderwens is 16-20 week (Augustus 2021). Voor lesbische stellen en alleenstaanden organiseren wij via een webinarvoorlichtingsbijeenkomsten. Nadat u deze bijeenkomst bijgewoond hebt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Hoe verloopt het eerste bezoek?

Als u voor de eerste keer contact met ons opneemt, dan zullen wij u vragen om in het kort uw situatie uit te leggen. Zo krijgen wij een beter idee over hoe wij u kunnen helpen.


Nadat wij een aantal gegevens genoteerd hebben, stuurt onze secretaresse u vragenlijsten per e-mail. Wanneer wij de ingevulde vragenlijsten, verwijsbrief en eventueel reeds beschikbare medische informatie van u ontvangen hebben, zullen wij een afspraak inplannen.

 

De eerste afspraak in onze kliniek zal met één van onze artsen plaatsvinden. Wij adviseren u om na te denken over vragen die u wilt stellen tijdens dit eerste bezoek. Het kan handig zijn om deze vragen te noteren en mee te nemen naar uw eerste afspraak.
Houd rekening met deze leeftijdsgrenzen

De leeftijdsgrens is in principe 43 jaar. Als u deze leeftijd bereikt hebt, stoppen wij met alle behandelingen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen zoals:

 • U heeft eerder een IVF/ICSI behandeling ondergaan en er zijn nog gecryopreserveerde embryo's. Deze embryo's mag u tot uw 50e verjaardag laten plaatsen.


 • U heeft uw eicellen laten invriezen. Deze eicellen mag u gebruiken om zwanger te worden totdat u 50 jaar geworden bent.


 • Een behandeling met gedoneerde eicellen mag u starten totdat u de leeftijd van 50 jaar bereikt.


 • Een behandeling met gedoneerde embryo's mag u starten totdat u de leeftijd van 50 jaar bereikt


 • Houd ook rekening met eventuele wachttijden bij het gebruik van donorzaad. Mocht voor uw behandeling donorsperma nodig zijn van onze spermabank, dan geldt als extra factor dat er minimaal een jaar wachttijd is alvorens deze beschikbaar is. Wij werken ook met een aantal buitenlandse spermabanken samen, waarvoor deze wachtlijst niet voor geldt.


Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw verzekering onderzoeken en behandelingen niet meer vergoedt na uw 43ste verjaardag.
BMI grens

Om de kans op een gezond kind te optimaliseren, adviseren we u om af te vallen wanneer u een BMI boven de 25 heeft. In onze kliniek bieden we u de mogelijkheid om zich te laten begeleiden door een diëtiste voor het bereiken van een gezond gewicht.  Wanneer uw BMI boven de 33 ligt dan zal onze diëtiste u begeleiden totdat uw BMI onder de 33 ligt. We starten uw vruchtbaarheidsbehandeling wanneer uw BMI onder de 33 ligt.Wat wordt er besproken tijdens uw eerste afspraak?

 • Probeert u al langer dan 1 jaar om zwanger te worden zonder dat dit is gelukt?
  Dan zal een van onze artsen tijdens het eerste gesprek samen met u uw medische achtergrond bespreken, net als de factoren in uw dagelijks leven die invloed kunnen hebben op uw kinderwens. Daarna zal het Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (fertiliteit = vruchtbaarheid) opgestart worden.

 • Probeert u korter dan 1 jaar om zwanger te worden en u heeft een cyclusstoornis?
  Dan zal een van onze artsen tijdens het eerste gesprek samen met u uw medische achtergrond bespreken, net als de factoren die invloed kunnen hebben op uw cyclusstoornis. Daarna zal onderzoek opgestart worden om de oorzaak van de cyclusstoornis te achterhalen.

 • Komt u voor een second opinion?
  Indien u in het verleden onderzoeken en/of behandelingen heeft gehad om uw kinderwens te proberen realiseren, dan is het aangeraden om deze informatie van tevoren naar onze kliniek stuurt zodat uw arts zich goed kan voorbereiden op dit gesprek.

 • Heeft u een lesbische relatie en wilt u zwanger worden met behulp van een zaaddonor?
  Dan zal de eerste afspraak bij een van onze artsen of bij onze gespecialiseerde verpleegkundige plaatsvinden. Hij of zij zal met u uw medische achtergrond doornemen en bespreken welke factoren in uw dagelijks leven invloed kunnen hebben op uw kinderwens. U krijgt uitleg over de behandelingsmogelijkheden in onze kliniek met betrekking tot donorzaad.


  Medisch Centrum Kinderwens organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor lesbische paren met een kinderwens. Om u alvast goed te informeren over de mogelijkheden in onze kliniek, dient u eerst deze bijeenkomst bij te wonen voordat u de eerste afspraak in onze kliniek heeft.

 • Bent u alleenstaand en wilt u zwanger worden met behulp van een zaaddonor?
  Dan kunt u voor uw eerste afspraak terecht bij een van onze artsen of bij onze gespecialiseerde verpleegkundige. Tijdens dit gesprek zal uw medische achtergrond doorgenomen worden en zullen we met u bespreken welke factoren in uw dagelijks leven invloed kunnen hebben op uw kinderwens. U krijgt uitleg over de behandelingsmogelijkheden in onze kliniek met betrekking tot donorzaad.


  Medisch Centrum Kinderwens organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor alleenstaanden met een kinderwens. Om u alvast goed te informeren over de mogelijkheden in onze kliniek, dient u eerst deze bijeenkomst bij te wonen voordat u de eerste afspraak in de kliniek heeft.

 • Wilt u zwanger worden door middel van eiceldonatie van een bekende donor?
  Dan zal de eerste afspraak bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bespreken we uw medische achtergrond en beoordelen we of een behandeling met eiceldonatie voor u een geschikte behandeling is. Indien u een eigen eiceldonor heeft, dan wordt deze donor apart uitgenodigd voor een gesprek.

 • Wilt u zwanger worden door middel van eiceldonatie van onze eicelbank?
  Heeft u interesse in de eicelbank en wilt u weten of u in aanmerking kunt komen om eicellen te ontvangen? Dan verzoeken wij u onze informatiefolder door te lezen.


  Vanwege de grote toestroom van cliënten voor de eicelbank, kunt u zich niet altijd aanmelden. Wij verzoeken u de website in de gaten te houden wanneer aanmelding mogelijk is.

 • Wilt u uw eicellen laten invriezen?
  Dan kunt u voor uw eerste afspraak terecht bij een van onze artsen. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en krijgt u uitleg over de procedures en behandeling die plaats kan vinden voor het invriezen van uw eicellen.

De eerste onderzoeken

Het eerste onderzoek richt zich op de basisvoorwaarden om zwanger te kunnen worden. De consultant neemt samen met u een vragenlijst door en bespreekt met u eventuele onderzoeken die elders al verricht zijn. Als dit nog niet gebeurd is of als er aanvullend onderzoek nodig is, maakt uw consultant hiervoor een aantal afspraken. Deze onderzoeken kunnen bijvoorbeeld een inwendig onderzoek, echoscopie, bloedonderzoek of een eileideronderzoek. Ook zaadonderzoek van uw eventuele partner hoort daarbij.


Zodra alle gegevens beschikbaar zijn worden uw persoonlijke situatie met ons besproken. Wij streven ernaar dit binnen 14 dagen te laten plaatsvinden. Uw consultant bespreekt daarna de resultaten van het onderzoek/de onderzoeken en een behandelplan met u en uw eventuele partner.Krijg de steun van een vaste consultant

Wij zorgen ervoor dat u steeds door dezelfde consultant begeleid wordt. Hierdoor bouwen wij een persoonlijke band met u op en hoeft u niet iedere keer opnieuw uw verhaal te vertellen. Dankzij deze aanpak proberen wij de optimale kansen op zwangerschap te bereiken.


Ons centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp

  +31 71 58 12 300


 • Blogberichten

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.