Logo

Het eerste bezoek bij Medisch Centrum Kinderwens

first appointment

Gang van zakenWanneer u voor uw kinderwens aangewezen bent op medische hulp dan kan onze kliniek u op verschillende manieren van dienst zijn. Wij onderzoeken de reden voor het uitblijven van uw kinderwens, wij adviseren u over mogelijkheden om uw kinderwens te verwezenlijken en we bieden u een breed scala aan behandelmogelijkheden. Daarbij staat u als cliënt centraal. Gedurende het volledige traject waarin u in onze kliniek begeleid wordt zorgen wij ervoor dat uw gesprekken steeds met dezelfde behandelaar plaatsvinden. Deze behandelaar is uw vaste aanspreekpunt binnen de kliniek. Uw behandelaar maakt samen met u een individueel behandelplan en zal u adviseren op welke wijze u op een veilige en doelgericht manier uw kansen kunt optimaliseren. Uw vragen en twijfels of u wel op de goede weg bent kunt u bij hem of haar kwijt.
IntakeDe toegangstijd voor een intake bij Medisch Centrum Kinderwens is 16-20 week (Augustus 2021).

Voor lesbische stellen en alleenstaanden organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten via een webinar. Nadat u deze bijeenkomst heeft bijgewoond, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Het eerste bezoekU heeft een eerste contact met ons gehad, bijvoorbeeld per telefoon, waarbij u in het kort uw situatie heeft uitgelegd.


Nadat een aantal van uw gegevens zijn genoteerd, stuurt onze secretaresse u vragenlijsten per e-mail.

Wanneer wij de ingevulde vragenlijsten, verwijsbrief en eventueel reeds beschikbare medische informatie van u hebben ontvangen, zullen wij een afspraak voor u inplannen.

 

De eerste afspraak in onze kliniek zal met één van onze artsen plaatsvinden.  Wij adviseren u om voor uw eerste afspraak na te denken over vragen die u wilt stellen tijdens dit eerste bezoek. Het kan handig zijn om deze vragen te noteren en mee te nemen naar uw eerste afspraak.
LeeftijdsgrenzenNa het bereiken van de 43e verjaardag stoppen wij in principe met alle behandelingen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen zoals:


 • U heeft eerder een IVF/ICSI behandeling ondergaan en er zijn nog gecryopreserveerde embryo's. Deze embryo's mag u tot het bereiken van uw 50e verjaardag laten plaatsen.

 • U heeft uw eicellen laten invriezen. Deze eicellen mag u gebruiken om zwanger te worden totdat u de leeftijd van 50 jaar bereikt.

 • Een behandeling met gedoneerde eicellen mag u starten totdat u de leeftijd van 50 jaar bereikt.

 • Een behandeling met gedoneerde embryo's mag u starten totdat u de leeftijd van 50 jaar bereikt

 • Mocht voor uw behandeling donorsperma nodig zijn van onze spermabank, dan geldt als extra factor dat er minimaal een jaar wachttijd is alvorens dit beschikbaar kan komen. Wij werken ook met een aantal buitenlandse spermabanken samen, waar deze wachtlijst niet voor geldt.


Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw verzekering onderzoeken en behandelingen niet meer vergoedt na uw 43e verjaardag.
Wachttijden bij gebruik donorzaadMocht voor uw behandeling donorsperma nodig zijn van onze spermabank, dan geldt als extra factor dat er minimaal een jaar wachttijd is alvorens dit beschikbaar kan komen. Wij werken ook met een aantal buitenlandse spermabanken samen, waar deze wachtlijst niet voor geldt.
BMI grensOm de kans op een gezond kind zo groot mogelijk te maken adviseren we u bij Medisch Centrum Kinderwens om af te vallen wanneer u een BMI boven de 25 heeft. In onze kliniek bieden we u de mogelijkheid om zich te laten begeleiden door een diëtiste voor het bereiken van een gezond gewicht.  Wanneer uw BMI boven de 33 ligt dan zal onze diëtiste u begeleiden totdat uw BMI onder de 33 ligt. We startenuw vruchtbaarheidsbehandeling wanneer uw BMI onder de 33 ligt.
Verschillende mogelijkheden:


 • U probeert al langer dan 1 jaar om zwanger te worden zonder dat dit is gelukt
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en bespreken we factoren in uw dagelijks leven die invloed kunnen hebben op uw kinderwens. Daarna zal het Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (fertiliteit = vruchtbaarheid) opgestart worden.

 • U probeert korter dan 1 jaar om zwanger te worden en u heeft een cyclusstoornis
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en bespreken we factoren die invloed kunnen hebben op uw cyclusstoornis. Daarna zal onderzoek opgestart worden om de oorzaak van de cyclusstoornis te achterhalen.

 • U komt voor een second opinion
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Indien u in het verleden onderzoeken en/of behandelingen heeft gehad ivm uw kinderwens, dan is het prettig wanneer u deze informatie van tevoren naar onze kliniek stuurt zodat uw arts zich goed kan voorbereiden op dit gesprek.

 • U heeft een lesbische relatie en wilt zwanger worden met behulp van een zaaddonor
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen of bij onze gespecialiseerde verpleegkundige plaatsvinden. De behandelaar zal tijdens dit gesprek uw medische achtergrond doornemen en met u bespreken welke factoren in uw dagelijks leven invloed kunnen hebben op uw kinderwens. U krijgt uitleg over de mogelijkheden die er in onze kliniek zijn met betrekking tot een behandeling met donorzaad. Medisch Centrum Kinderwens organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor lesbische paren met een kinderwens. Om u alvast goed te informeren over de mogelijkheden in onze kliniek, dient u eerst deze bijeenkomst bij te wonen voordat u de eerste afspraak in onze kliniek heeft.

 • U bent alleenstaand en wilt zwanger worden met behulp van een zaaddonor
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen of bij onze gespecialiseerde verpleegkundige plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal uw medische achtergrond doorgenomen worden en zullen we met u bespreken welke factoren in uw dagelijks leven invloed kunnen hebben op uw kinderwens. U krijgt uitleg over de mogelijkheden die er in onze kliniek zijn met betrekking tot een behandeling met donorzaad. Medisch Centrum Kinderwens organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor alleenstaanden met een kinderwens. Om u alvast goed te informeren over de mogelijkheden in onze kliniek, dient u eerst deze bijeenkomst bij te wonen voordat u de eerste afspraak in de kliniek heeft.

 • U wilt zwanger worden door middel van eiceldonatie van een bekende donor
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en beoordelen we of een behandeling met eiceldonatie voor u een geschikte behandeling is. Indien u een eigen eiceldonor heeft, dan wordt deze donor apart uitgenodigd voor een gesprek.

 • U wilt zwanger worden door middel van eiceldonatie van onze eicelbank
  Heeft u interesse in de eicelbank en wilt u weten of u in aanmerking kunt komen om eicellen te ontvangen, dan verzoeken wij u onze informatiefolder door te lezen.
  Vanwege de grote toestroom van cliënten voor de eicelbank, is het beperkt mogelijk u aan te melden om eicellen te ontvangen. Wij verzoeken u de website in de gaten te houden wanneer aanmelding mogelijk is.

 • U wilt uw eicellen in laten vriezen
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en krijgt u uitleg over de procedures en behandeling die plaats kan vinden voor het invriezen van uw eicellen.

De eerste onderzoekenHet eerste onderzoek richt zich op de basisvoorwaarden om zwanger te kunnen worden. De behandelaar neemt samen met u een vragenlijst door en bespreekt met u eventuele onderzoeken die elders al zijn verricht. Als dit nog niet gebeurd is of als er aanvullend onderzoek nodig is, maakt uw behandelaar hiervoor een aantal afspraken. Bijvoorbeeld voor inwendig onderzoek, echoscopie, bloedonderzoek of een eileideronderzoek. Ook zaadonderzoek van uw eventuele partner hoort daarbij.


Zodra alle gegevens beschikbaar zijn worden uw gegevens in het team besproken. Wij streven ernaar dit binnen 14 dagen te laten plaatsvinden. Uw behandelaar bespreekt daarna de conclusies en een behandelplan met u en uw eventuele partner.Vaste behandelaar

Ons uitgangspunt is, om ervoor te zorgen, dat u steeds door dezelfde behandelaar wordt begeleid. Dat is nuttig voor ons en prettig voor u, omdat daardoor uw specifieke situatie bij ons bekend is en u niet iedere keer opnieuw uw verhaal hoeft te vertellen. Wij ervaren, dat deze aanpak van belang is voor het bereiken van een optimaal resultaat.


Ons centrum

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

  2353 Leiderdorp


 • Blogberichten

  Pre-footer

  Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

  Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.