Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

Zarządzanie jakością

dr n. ned. Anna Janicka - Dyrektor ds. jakości i rozwoju

Team

Od 2014 roku członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, a także sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE). Od 2010 roku bezpośrednio angażuje się w realizację programów: „European IVF Monitoring (EIM)” na rzecz ESHRE oraz „Oocyte donation study” realizowanego dla the Cross Border Reproductive Care ESHRE – Taskforce. Reprezentowała Polskę w Komitecie Przedstawicieli Krajowych ESHRE (the Committee of National Representatives) w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2017 oraz 2017-2020.

W 2002 roku ukończyła studia biotechnologiczne jako najlepsza absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jest stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2001/2002. W 2006 roku obroniła pracę doktorską realizowaną w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (z wyróżnieniem summa cum laude). Kilkukrotnie była nagrodzona przez Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących biologii molekularnej i diagnozowania predyspozycji do nowotworów dziedzicznych. Po zakończeniu studiów doktoranckich związała się z Zakładem Genetyki i Patomorfologii PUM oraz firmą ReadGene SA. W latach 2007-2010 pracowała równolegle jako Asystent w Zakładzie Chemii Medycznej PUM. W TFP Fertility Vitrolive pracuje od 2010 r., pełniąc funkcje Dyrektora ds. jakości i rozwoju oraz Koordynatora Programu Dawstwa Komórek Jajowych.

Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.