Logo
Logo
Nasz zespół

dr n. med. Adam Czyżyk

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Europejskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy oraz Międzynarodowego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej. W latach 2013 – 2016 V-ce Prezes Sekcji Młodych Badaczy Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Team

W 2008 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w 2010 studia podyplomowe z zakresu Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego. W 2014 r. obronił pracę doktorską z zakresu endokrynologii ginekologicznej. Do IV 2018 r. adiunkt w Katedrze i Klinice Endokrynologii Ginekologicznej UM w Poznaniu. Tytuł specjalisty ginekologa-położnika uzyskał w 2017 r. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Odbył liczne staże w ośrodkach endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu w Europie i Stanach Zjednoczonych. Szczególnie interesuje się tematyką niepłodności, PCOS oraz chorób tarczycy w zaburzeniach rozrodu.

Zapraszamy na e-konsultacje z możliwością wizyty w ośrodku po decyzji lekarza. Pan Doktor dodatkowo przyjmuje w ramach gabinetu partnerskiego w Międzyrzeczu.

Działalność naukowo-badawcza

dr n. med. Adam Czyżyk

  • Współautor ponad 70 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych, 20 rozdziałów w podręcznikach polskich i 2 w międzynarodowych.

  • Dwukrotny stypendysta Ministra Zdrowia

  • Kilkukrotnie nagradzany za badania naukowe na kongresach polskich i zagranicznych m.in.

    • „Best young investigator 2017” na Europejskim Kongresie Menopauzy i Andropauzy, 24 maja 2017, Amsterdam Holandia

    • Nagroda Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w kategorii najlepszych prac oryginalnych na XXI Zjeździe PTE, 15-17 września 2016, Katowice, Polska

    • 1-sza nagroda w Sesji Ginekologia na Europejskiej Konferencji Młodych Badaczy, Berlin, Charite, Niemcy 2013

Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.