Logo
Cennik

Program dofinansowania do leczenia niepłodności dla Szczecina

Implantation irrigation or seminal plasma injection

Nasza klinika jest jednym z realizatorów Programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019–2021 dla mieszkańców Szczecina”.

1. Główne założenia Programu


Program kierowany jest do par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały.

Każda para pozytywnie zakwalifikowana do Programu ma prawo do dofinansowania co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków). Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci. Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej może być wykonany pod warunkiem zastosowania wszystkich uzyskanych wcześniej u danej Pary i przechowywanych zarodków.


Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Gmina Miasto Szczecin.




2. Kryteria kwalifikacji


Do Programu mogą przystąpić pary:

 • U których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, zgodnie z rekomendacjami i standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii

 • Które pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim

 • Które spełniają kryterium wieku (w dniu zgłoszenia się do Programu), tj.
  • Wiek kobiety mieści się w przedziale: 25 – 40 lat (wg rocznika urodzenia); w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności: 20 – 40 lat
  • Wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25 – 55 lat (wg rocznika urodzenia)

 • Które są mieszkańcami Miasta Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 roku i odprowadzają podatki do szczecińskiego urzędu skarbowgo.
  Para jest zobligowana dostarczyć do TFP Fertility Vitrolive:
  • Kserokopię pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub
  • Zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub
  • kserokopię urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO

za rok poprzedzający udział w Programie.







3. Procedury objęte dofinansowaniem


 • IVF (In Vitro Fertilization) – Klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe; metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, czyli poza żeńskim układem rozrodczym.
  Pobrane w drodze punkcji jajników komórki jajowe umieszczane są w jednej szalce razem z uprzednio pozyskanym i przygotowanym nasieniem męża lub dawcy w celu zapłodnienia.

 • ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) – Zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem docytoplazmatycznej iniekcji plemnika; istotą zabiegu jest wprowadzenie mikropipetą (pod mikroskopem) pojedynczego plemnika do dojrzałej komórki jajowej.

 • ICSI-SD (Intracytoplasmic Sperm Injection with Donor Sperm) – Zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem docytoplazmatycznej iniekcji plemnika anonimowego dawcy.

 • IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) – Metoda stosowana w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego polegającego na docytoplazmatycznej iniekcji plemnika do komórki jajowej po dokonaniu szczegółowej oceny morfologicznej główki plemnika pod kątem obecności wakuoli pod powiększeniem (ok. 6000x); procedura przeznaczona dla Par po wielokrotnych niepowodzeniach in vitro, poronieniach, skrajnie niskich parametrach nasienia.




4. Jak przystąpić do Programu w TFP Fertility Vitrolive?



Aby wziąć udział w Programie należy:

 • Umówić termin wizyty lekarskiej:
  • Osobiście w recepcji kliniki TFP Fertility Vitrolive przy al. Wojska Polskiego 103 w Szczecinie lub telefonicznie:

  +48 91 88 69 260

  +48 91 48 64 345.
  Można też zgłosić się poprzez formularz kontaktowy na stronie.

 • Zgłosić się na wizytę lekarską z:
  • Dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość
  • Dokumentacją medyczną dotychczasowego leczenia niepłodności, w tym wynikami badań laboratoryjnych i wypisami po leczeniu zabiegowym
  • Dokumentem potwierdzającym odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego w Szczecinie, tj.:
  a) Kserokopią pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub
  b) Zaświadczeniem ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania lub
  c) Kserokopią urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO
  za rok poprzedzający udział w Programie.

 • Wykonać niezbędne badania diagnostyczne, wymagane ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz standardami klinicznymi. Skierowanie na badania zostanie wydane podczas wizyty lekarskiej w TFP Fertility Vitrolive.

 • Zapoznać się z informacjami i podpisać zgodę na przystąpienie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w TFP Fertility Vitrolive; podpisać oświadczenie o przystąpieniu do udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina” oraz zgodę o ochronie danych osobowych (RODO).


Decyzję o włączeniu pary do Programu podejmuje lekarz specjalista ginekolog-położnik z doświadczeniem w leczeniu niepłodności na podstawie kryteriów określonych w treści Programu oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.





5. Warunki realizacji Programu w TFP Fertility Vitrolive



Realizacja świadczeń finansowanych w ramach Programu odbywać się będzie do dnia 30.11.2021 r.


W chwili obecnej umowa z Gminą Miasto Szczecin gwarantuje przeprowadzenie:

 • 58 cykli leczenia w 2019 r.

 • 28 cykli leczenia w 2020 r.

 • 28 cykli leczenia w 2021 r.


TFP Fertility Vitrolive nie gwarantuje, iż każda para pozytywnie zakwalifikowana do Programu, będzie mogła skorzystać z dofinansowania. W momencie wyczerpania się przyznanych przez Gminę Miasto Szczecin środków finansowych, TFP Fertility Vitrolive będzie wnioskowało o ich zwiększenie i możliwość realizacji Programu dla oczekujących Par.


TFP Fertility Vitrolive ponadto informuje o możliwości skorzystania z udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 (w zakresie finansowanych przez Gminę Miasto Szczecin świadczeń zdrowotnych polegających na wsparciu par, a w szczególności mężczyzn, wymagających wysokospecjalistycznej opieki i diagnostyki immunologicznej wraz ze wsparciem inseminacji).





6. Dane koordynatora Programu


Koordynatorem Programu w naszej klinice jest dr n. med. Anna Janicka, Dyrektor ds. jakości i rozwoju; e-mail: anna.janicka@tfp-fertility.com.


Informacje o Programie są również dostępne na stronie www Urzędu Miasta w Szczecinie.


Możesz też napisać, a my skontaktujemy się z Tobą w pierwszym możliwym momencie:

* Wymagane pola

Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.