Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

Program dofinansowania in vitro dla Szczecina

Implantation irrigation or seminal plasma injection

TFP Fertility Vitrolive jest jednym z realizatorów Programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022–2024 dla mieszkańców Szczecina”.

Zarejestruj się na wizytę!

* Wymagane pola

1. Główne założenia Programu

Program kierowany jest do par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały.

Każda para pozytywnie zakwalifikowana do Programu ma prawo do dofinansowania co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków i pierwszego kriotransferu). Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci. Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej może być wykonany pod warunkiem zastosowania wszystkich uzyskanych wcześniej u danej Pary i przechowywanych zarodków.


Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Gmina Miasto Szczecin.2. Kryteria kwalifikacji

Do Programu mogą przystąpić pary które:

 1. Mają stwierdzoną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

 2. Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;

 3. Spełniają kryterium wieku (w dniu zgłoszenia się do Programu), tj.
  • Wiek kobiety mieści się w przedziale: 25 – 40 lat (wg rocznika urodzenia); w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności: 20 – 40 lat
  • Wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25 – 55 lat (wg rocznika urodzenia)

 4. Są mieszkańcami miasta Szczecin.


  Para jest zobligowana dostarczyć do TFP Fertility Vitrolive:
  • Kserokopię pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub
  • Zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub
  • kserokopię urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.3. Procedury objęte dofinansowaniem


 1. IVF (In Vitro Fertilization) – klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe z zastosowaniem gamet własnych pacjentów;

 2. ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) – docytoplazmatyczna iniekcja plemnika do komórki jajowej z zastosowaniem gamet własnych pacjentów;

 3. ICSI-SD (Intracytoplasmic Sperm Injection with Donor Sperm) – docytoplazmatyczna iniekcja plemnika do komórki jajowej z zastosowaniem nasienia anonimowego dawcy4. Jak przystąpić do Programu w TFP Fertility Vitrolive?


Aby wziąć udział w Programie należy:

 1. Umówić termin wizyty lekarskiej:
  - Osobiście w recepcji kliniki TFP Fertility Vitrolive przy al. Wojska Polskiego 103 w Szczecinie

  - Telefonicznie:

  +48 91 88 69 260

  +48 91 48 64 345
  - Poprzez formularz kontaktowy na stronie www.

 2. Zgłosić się na wizytę lekarską w TFP Fertility Vitrolive z:

  • dokumentem potwierdzający odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego w Szczecinie w roku poprzedzającym udział w Programie, tj.:

  a) kserokopią pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub

  b) zaświadczeniem ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania lub


  c) kserokopią urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO

 3. Podpisać oświadczenie o przystąpieniu do udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina” oraz zgodę o ochronie danych osobowych (RODO).


Decyzję kliniczną o włączeniu Pary do Programu podejmuje lekarz specjalista ginekolog-położnik z doświadczeniem w leczeniu niepłodności na podstawie kryteriów określonych w treści Programu oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.5. Warunki realizacji Programu w TFP Fertility Vitrolive


Realizacja świadczeń finansowanych w ramach Programu odbywać się będzie do dnia 30.11.2024 r.

W chwili obecnej umowa z Gminą Miasto Szczecin gwarantuje przeprowadzenie:

 • 39 cykli leczenia w 2022 r.

 • 39 cykli leczenia w 2023 r.

 • 39 cykli leczenia w 2024 r.


TFP Fertility Vitrolive nie gwarantuje, iż każda para pozytywnie zakwalifikowana do Programu, będzie mogła skorzystać z dofinansowania. W momencie wyczerpania się przyznanych przez Gminę Miasto Szczecin środków finansowych, kontynuacja realizacji Programu będzie możliwa pod warunkiem zwiększenia poziomu dofinansowania.  6. Dane koordynatora Programu


Koordynatorem Programu w klinice TFP Fertility Vitrolive jest dr n. med. Anna Janicka, Dyrektor ds. jakości i rozwoju.

Informacje o Programie są również dostępne na stronie www Urzędu Miasta w Szczecinie.


Pre-footer

Czy to czas, by podjąć działanie?

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.