Logo
Logo

Kontakty

Kontakty

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

Współzałożyciel naszej kliniki oraz Dyrektor Medyczny TFP Fertility Poland

Team

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of Human Reproduction and Embryology; ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (American Society for Reproductive Medicine; ASRM). W ramach upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa, aktywnie angażuje się w projekty edukacyjno-naukowe powołane w celu promocji profilaktyki płodności i leczenia niepłodności. Od 2018 roku Partner w jednej z największych grup zrzeszających kliniki leczenia niepłodności w Europie – The Fertility Partnership (TFP).W 1992 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. Od tego roku był zatrudniony jako asystent w Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską z dziedziny embriologii i medycyny rozrodu, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 1996 roku uzyskał I°, a w 1999 roku II° (egzamin zdany z wyróżnieniem) specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. Głównymi dziedzinami ginekologii, którymi się zajmuje, są: kompleksowe leczenie niepłodności małżeńskiej (w tym endokrynologia niepłodności oraz techniki wspomaganego rozrodu) oraz chirurgia ginekologiczna. Jest wielokrotnym stypendystą Uniwersytetu w Antwerpii i Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, czołowych europejskich ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności.Współtworzył Laboratorium Wspomaganego Rozrodu przy Klinice Ginekologii i Rozrodczości Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Policach, za co w 1998 roku otrzymał nagrodę JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. Aktualnie jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz jest związany z Katedrą Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Oprócz pracy klinicznej prowadzi aktywną działalność naukową z dziedziny medycyny rozrodu.Jest autorem szeregu prac naukowych dotyczących problematyki niepłodności, często publikowanych w renomowanych czasopismach lekarskich. Za działalność naukową otrzymywał kilkakrotnie nagrody JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. W 2002 złożył rozprawę habilitacyjną pt. „Optymalizacja hodowli pozaustrojowej zarodków myszy z uwzględnieniem roli wybranych czynników wzrostu”, uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2008 roku uzyskał najważniejszy europejski stopień specjalizacji w zakresie embriologii klinicznej (Senior Clinical Embryologist) certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE).W 2009 roku uzyskał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. W 2015 roku uzyskał tytułu specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Z sukcesem przeprowadził klinikę TFP Fertility Vitrolive przez proces integracji z europejskim porozumieniem na rzecz płodności TFP. Dzięki swojej codziennej pracy z pacjentami pomógł tysiącom par w realizacji marzeń o rodzicielstwie.

Działalność naukowo-badawcza

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

Pre-footer

Cieszmy się razem narodzinami Twojego dziecka!

Umów się na wizytę w klinice lub zdalną konsultację online. Jesteśmy tu dla Ciebie.