Logo
Logo

Contacten

Contacten

Cliëntenraad

Patient hero

Medisch Centrum Kinderwens zet zich voortdurend in voor kwaliteitsverbetering van de zorg en tevredenheid van de cliënten.


Optimalisering van de kwaliteit van de zorgverlening is een doorlopend proces waarin de betrokkenheid van cliënten een belangrijke rol speelt.


De cliëntenraad binnen Medisch Centrum Kinderwens is in 2020 opgericht om op te komen voor de belangen van alle cliënten.
Wat is een cliëntenraad?

Cliënten hebben het recht mee te praten en mee te denken over alles wat in de kliniek gebeurt. Dit recht is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).


De cliëntenraad behartigt vanuit een onafhankelijke, kritische en zeer betrokken positie de belangen van cliënten.


De cliëntenraad werkt geheel zelfstandig en adviseert de Raad van Bestuur van Medisch Centrum Kinderwens gevraagd of ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen.
Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit vijf enthousiaste leden. Eén keer per maand vergadert de cliëntenraad onderling. Tijdens deze vergaderingen kijken wij als cliëntenraad naar de input die wij kunnen geven om de zorg voor cliënten te verbeteren.


Wij vergaderen op regelmatige basis met de Raad van Bestuur om gezamenlijk kritisch te kijken naar alle processen en te overleggen welke verbeteringen mogelijk zijn. Wij denken en praten mee over nieuwe ontwikkelingen.


Ook bespreken we zaken die ons zijn opgevallen of die we hebben gehoord van cliënten. Kortom alles waardoor we gezamenlijk kunnen zorgen voor een prettige en veilige omgeving voor alle cliënten.


De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele zaken, klachten of onvrede. Hiermee kunt u terecht bij de betrokken persoon/personen binnen Medisch Centrum Kinderwens of de klachtenfunctionaris van de kliniek.


Wanneer u een klacht heeft dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via Klachten_mckinderwens@tfp-fertility.com


Heeft u ideeën of tips voor de cliëntenraad dan kunt u contact met ons opnemen via clientenraadmck@outlook.com of laat uw bericht hieronder achter:

Cliëntenraad ideeënbus

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.