tfp logo

Waarom zaaddonor worden?

gute-gründe

Ongeveer 10% van de vrouwen met een kinderwens, wordt niet (meteen) zwanger. Deze ongewenste kinderloosheid is voor veel vrouwen en hun partner een groot probleem.


Ongeveer 1 op de 6 paren krijgt te maken met vruchtbaarheidsproblemen. De oorzaak ligt in ongeveer 30% van de gevallen bij de man, 30% bij de vrouw en in 30% bij beiden. Bij 10% van de paren wordt er geen verklaring gevonden voor het uitblijven van een zwangerschap.


Er bestaat een groot aanbod aan vruchtbaarheidsbehandelingen, maar voor sommige paren is er maar één mogelijkheid om zwanger te worden. Deze paren zijn aangewezen op behandelingen met donorsperma om hun kinderwens te verwezenlijken.


Alleenstaande- of lesbische vrouwen zijn voor hun kinderwens aangewezen op behandelingen met donorzaad.


Om op een veilige manier, met optimale kansen zwanger te kunnen worden, is het belangrijk om iedere zaaddonor goed te controleren voordat deze zijn zaad kan doneren.


Helaas zijn de wachttijden voor een behandeling met donorsperma lang. Vrouwen die hiervoor in onze kliniek komen moeten soms wel een jaar of langer wachten. Dit komt doordat er in Nederland zo weinig spermadonoren zijn.
Zaaddonor worden?

Kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID) of intra-uteriene-inseminatie met donorzaad (IUI-D) zijn verzamelnamen voor een medische behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van donorzaad voor het verkrijgen van een zwangerschap. Binnen Medisch Centrum Kinderwens wordt deze behandeling toegepast bij vrouwen van wie de partner onvruchtbaar is en bij alleenstaande- of lesbische vrouwen. Voor veel mensen bestaat er geen andere mogelijkheid om kinderen te krijgen dan met behulp van donorzaad. In Nederland is een groot tekort aan donorsperma, waardoor in heel Nederland wachtlijsten zijn voordat met een behandeling gestart kan worden.


Zaaddonoren zijn daarom hard nodig om deze mensen een kans te geven om de gelukkige ouders te worden van een kind dat zeer gewenst is. Wilt u spermadonor worden, lees dan eerst de informatie op onze website.
Wat is een spermabank?

Een spermabank is onderdeel van een fertiliteitslaboratorium. Een spermabank zorgt voor het opslaan en bewaren van zaadcellen van spermadonoren. Deze zaadcellen worden gebruikt tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen bij vrouwen die op een andere manier niet zwanger kunnen worden.


De zaadcellen worden in het fertiliteitslaboratorium bewerkt zodat de beweeglijke zaadcellen gescheiden worden van de niet beweeglijke zaadcellen. De zaadcellen worden ingevroren in vloeibaar stikstof zodat deze gedurende langere tijd bewaard kunnen worden. Alleen de goed beweeglijke zaadcellen worden ingevroren om later te gebruiken bij een behandeling door middel van kunstmatige inseminatie.
Spermadonor worden – de belangrijkste kwesties

Wanneer kunt u zaaddonor worden?

Graag doen we een verzoek aan u om zich aan te melden als spermadonor. Er zijn een aantal voorwaarden om donor te kunnen worden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in Europese en Nederlands richtlijnen.

U kunt zich aanmelden als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U bent tussen de 18-45 jaar

 • U bent lichamelijk en geestelijk gezond

 • In uw familie komen geen ernstige erfelijke afwijkingen voor

 • U bent geen drager van een geslachtsziekte

 • U loopt geen verhoogd risico op het krijgen van een geslachtsziekte

 • U heeft een vaste woonplaats in Nederland

 • U gaat akkoord met de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan de Stichting Registratie Donorgegevens

De praktijk: wat komt er op een donor af?

Na uw aanmelding

Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een (vrijblijvend) informatief gesprek met één van onze embryologen. Tijdens dit gesprek wordt de praktische gang van zaken rondom het donorschap met u besproken. Doordat wij uitsluitend gebruik maken van ingevroren sperma is het belangrijk dat het sperma van een goede kwaliteit is om gebruikt te kunnen worden als donorsperma. Dit betekent dat er een zaadonderzoek zal plaatsvinden. Via een telefonisch consult met de embryoloog krijgt u hiervan de uitslag te horen. Wanneer de uitslag goed is, dan volgt daarna een medische intake met een van onze artsen. Tijdens de medische intake bekijkt de arts of u medisch gezien geschikt bent als donor. De arts bespreekt uw medische voorgeschiedenis en de aanwezigheid van erfelijke aandoeningen bij u of in uw familie. Ook wordt uw bloed en urine getest op een aantal seksueel overdraagbare aandoeningen.


Via een telefonisch consult krijgt u de uitslagen te horen. Als u goedgekeurd wordt als donor, dan kunt u daarna de eerste afspraak maken om daadwerkelijk uw zaad te doneren.Donorovereenkomst

Tijdens de gesprekken met de embryoloog en de arts krijgt u uitleg over de donorovereenkomst. In deze overeenkomst kunt u het maximale aantal kinderen aangeven dat verwekt mag worden met uw sperma. Liever nog spreken wij een maximaal aantal te creëren gezinnen af: veel cliënten willen graag dat een eventueel tweede kind dezelfde biologische achtergrond heeft. Omdat zo’n zwangerschap veel later tot stand komt is het dus van belang een bepaalde voorraad op te bouwen.


Na goedkeuring door de embryoloog en de arts, bent u officieel zaaddonor als u de donorovereenkomst getekend heeft. Om maximale zekerheid voor de cliënten te scheppen wordt de donor regelmatig gescreend op verschillende seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Met name HIV (Aids) blijft nog lang na de besmetting 'onzichtbaar' in het bloed. Het sperma wordt daarom pas gebruikt als een half jaar na de laatste donatie gebleken is dat de verschillende bloedtesten nog steeds negatief zijn.


Een consequentie is dus, dat het sperma gedurende die tijd ingevroren moet blijven. Pas daarna kan het worden gebruikt. Bijkomend voordeel van het gebruik van ingevroren sperma is, dat de donor en de te insemineren vrouw niet op dezelfde dag in de kliniek behoeven te zijn. Ontmoetingen tussen de donor en de vrouw komen dus niet voor.


Wel stelt de invriesprocedure hoge eisen aan de spermakwaliteit: door het invriesproces gaat altijd een deel van de vitale zaadcellen verloren. Het sperma moet dus van een bovengemiddelde kwaliteit zijn om gebruikt te kunnen worden als donorsperma. Voor de donor betekent het in de praktijk dat vrij veel ejaculaten worden afgegeven en ingevroren in een tijdsbestek van minimaal een maand of zes, waarbij een ‘voorraad’ wordt opgebouwd in onze spermabank.

Screening op SOA’s

Volgens geldende Nederlandse richtlijnen dienen spermadonoren regelmatig gescreend te worden op de volgende infectieziektes: Hepatitis B en C, HIV, Syfilis, Chlamydia en Gonorroe. Hiervoor wordt 1x in de 3 maanden bloed bij u afgenomen en wordt aan u gevraagd om een potje urine mee te nemen.U wordt vervolgens gevraagd om 6 maanden na de laatste donatie nog 1 maal terug te komen voor een laatste screening.Tijdens het doneren

Hoeveel keer u komt doneren hangt af van de kwaliteit van uw zaad en het maximale aantal gezinnen wat u wilt helpen. Op dit moment houden wij een minimum van 5 en maximum van 15 gezinnen aan. U bepaalt zelf hoeveel gezinnen u wilt helpen. Dit wordt in het donorcontract vastgelegd. Houdt u er rekening mee dat u gedurende een periode van minimaal 6 maanden minstens 2x per maand in de kliniek zult komen om te doneren. Zaaddonor en anonimiteit

Spermadonatie mag in Nederland sinds 2004 niet anoniem meer plaatsvinden. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.


Alle spermabanken zijn verplicht de gegevens van geslaagde behandelingen waarin met behulp van een donor een zwangerschap is ontstaan te registreren in een databank binnen het ministerie van VWS. De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) beheert deze gegevens. Zij worden gedurende 80 jaar bewaard.Donorpaspoort

Tijdens het intake gesprek zal de arts samen met de donor een donorpaspoort invullen. De informatie in het donorpaspoort is in de eerste plaats bedoeld voor het kind. Als hij of zijn later meer wil weten over de sociale achtergrond van zijn biologische verwekker, dan kan dit in het donorpaspoort teruggevonden worden. De donor vult gegevens in over zijn sociale achtergrond zoals opleiding, werk, gezinssituatie en zijn motivatie om donor te worden. Daarnaast worden uiterlijke kenmerken genoteerd in het donorpaspoort. In het donorpaspoort staat geen informatie over de identiteit van de donor zoals naam, adres en geboortedatum.Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

De SDKB verstrekt fysieke en sociale kenmerken van de donor (zoals o.a. haarkleur, oogkleur, beroep en opleiding) aan de ouders en/of aan het donorkind vanaf 12-jarige leeftijd. Vanaf 16 jaar kan het kind persoonsidentificerende gegevens opvragen van de donor. Indien een kind een ontmoeting wenst wordt de donor daarvan op de hoogte gebracht. Deze ontmoeting wordt begeleid door het FIOM en vindt pas plaats nadat met u besproken is hoe dit precies in zijn werk gaat. De donor heeft geen rechten of (financiële) verplichtingen t.o.v. het kind. Ook kan het kind of de ouders geen rechten laten gelden ten opzichte van de donor. Meer informatie over de wet donorgegevens en uitvoering daarvan vindt u op website van de SDKB: www.donorgegevens.nlStoppen met doneren

Indien de voorraad groot genoeg is om het aantal afgesproken zwangerschappen te behalen kunt u stoppen met doneren. Indien gewenst kunt u natuurlijk ook eerder stoppen met doneren. U krijgt de mogelijkheid voor een afsluitend gesprek met één van onze embryologen. Tijdens dit gesprek wordt u o.a. geïnformeerd over het aantal behaalde zwangerschappen en wordt nagegaan of uw contactgegevens nog kloppen.Vergoeding

Voor iedere donatie ontvangt u een onkostenvergoeding van 50 euro. Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding.

Welke vrouwen worden met donorzaad behandeld?

 • vrouwen van wie de partner geen of onvoldoende zaadcellen heeft

 • vrouwen van wie de man onvruchtbaar is geraakt (door bv een behandeling voor kanker

 • vrouwen van wie de man een erfelijke ziekte heeft die zij niet door willen geven aan hun  kinderen

 • paren met een langdurige kinderwens bij wie geen zwangerschap is opgetreden na uitgebreide medische behandelingen

 • lesbische en alleenstaande vrouwen.

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.